Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Wagańcu
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 7
tel./fax 054/283-09-45

przyjmuje interesantów w godzinach :

poniedziałek - 7:30 - 15:30
wtorek - 7:30 - 17:00
środa - 7:30 - 15:30
czwartek - 7:30 - 15:30
piątek - 7:30 - 14:00

Skład osobowy Ośrodka:

 1. Elżbieta Rolirad – p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu
 2. Anna Skopińska – specjalista pracy socjalnej
 3. Marta Źiółkowska – specjalista pracy socjalnej
 4. Iwona Oźmina – referent d/s świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
 5. Marta Hołtyn – pracownik socjalny
 6. Agata Zakrzewska – asystent rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wagańcu powołano Uchwałą Rady Gminy w Wagańcu Nr I-5//91 z dnia 21 maja 1991 roku.
GOPS jest jednostką organizacyjną gminy działającą w formie jednostki budżetowej.
Jednostka działa na podstawie przepisów:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm./
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późn. zm./
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /Dz. U z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm./
 • Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej /Dz. U z 2005 r. Nr 86, poz. 732/
 • Uchwała Nr XXII/137/05 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu.

CELE I ZADANIA GOPS:

Ośrodek realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej:

 • własne
 • własne o charakterze obowiązkowym
 • zlecone Gminie przez administrację rządową

Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:

 • analizę, ocenę i prognozę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawami
 • pobudzanie aktywności społecznej w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz przeciwdziałanie patologiom
 • pracę socjalną ukierunkowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie ku temu warunków
 • tworzenie warunków do funkcjonowania systemu pomocy społecznej
 • świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń

W celu realizacji zadań Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej , organizacjami społecznymi, kościołem katolickim oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Świadczenia z pomocy społecznej:
Świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały
 • zasiłek okresowy
 • zasiłek celowy i specjalny celowy

Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • składki na ubezpieczenie społeczne
 • pomoc rzeczowa
 • sprawienie pogrzebu
 • poradnictwo
 • interwencja kryzysowa
 • schronienie
 • posiłek
 • niezbędne ubranie
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • mieszkanie chronione
 • pobyt w domu pomocy społecznej

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej utworzono komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych.data wytworzenia2012-01-19
data udostępnienia2012-01-19
sporządzone przezKierownik GOPS
opublikowane przezMichał Milak
ilość odwiedzin1414
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Wagańcu, Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, tel.: 54 283-00-44, fax: 54 283-06-40, ug.waganiec@wlo.pl, www.waganiec.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@