Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Wagańcu
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / BIP UG Waganiec  / JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - BIP  / Centrum Usług Wspólnych  / Statut
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Statut Statut

Uchwała Nr XVIII/134/2016
Rady Gminy Waganiec

z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie  utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu
i nadania jej statutu.

Na podstawie art. 10a, 10b ust.1 i 2, art.18 ust.2 pkt 9 lit „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2016.446 z późn. zm.), art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156
z późn.zm.) oraz art.12 ust.1 pkt 2 i  ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się w drodze przekształcenia Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu utworzonego na podstawie uchwały nr XII/64/07 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół
w Wagańcu, jednostkę organizacyjną Gminy Waganiec o nazwie „Centrum Usług Wspólnych” w Wagańcu zwaną dalej „jednostką obsługującą”, prowadzącą wspólną obsługę, w szczególności dla jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych, zwanych dalej „jednostkami obsługiwanymi”.

2. Centrum będzie prowadziło gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

3. Siedzibą Centrum jest gmina Waganiec.

§ 2. 1. Jednostkami obsługiwanymi są:

1) Zespół Szkół w Brudnowie, w skład którego wchodzą:

a) Szkoła Podstawowa w Brudnowie,

b) Gimnazjum w Brudnowie,

c) Przedszkole w Brudnowie.

2) Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w skład którego wchodzą:

a) Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie,

b) Gimnazjum w Zbrachlinie,

c) Przedszkole w Zbrachlinie.

3) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Niszczewach,

4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wagańcu.

2. Centrum zapewnia jednostkom obsługiwanym wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną polegającą w szczególności na:

1) prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych pracowników jednostek obsługiwanych,

2) prowadzeniu rachunkowości jednostek obsługiwanych,

3) sprawozdawczości finansowej, budżetowej i statystycznej jednostek obsługiwanych,

4) prowadzeniu spraw związanych z zamówieniami publicznymi w jednostkach obsługiwanych,

5) prowadzeniu rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami finansowymi.

6) prowadzeniu archiwum.

§ 3. Centrum Usług Wspólnych nadaje się statut, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Jednostką obsługującą kieruje Kierownik, który działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Waganiec.

§ 5. Jednostka obsługująca wstępuje w prawa i obowiązki Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu utworzonego na podstawie uchwały Rady Gminy Waganiec z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół
w Wagańcu.

§ 6. Majątek Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu, z dniem wejścia w życie uchwały staje się majątkiem jednostki obsługującej.

§ 7. Pracownicy Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu, z dniem wejścia w życie uchwały stają się pracownikami Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu zatrudnionymi na takich samych stanowiskach, na jakich byli dotychczas zatrudnieni.

§ 8. Traci moc uchwała nr XII/64/07 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej  www.waganiec.biuletyn.net


Uchwała Nr XVIII/134/2016

Uchwała Nr XVIII/134/2016 uzasadnienie

Uchwała Nr XVIII/134/2016 załącznikdata wytworzenia2007-12-03
data udostępnienia2007-12-03
sporządzone przezWójt Gminy
opublikowane przezGrzegorz Lasota
ilość odwiedzin641
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Wagańcu, Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, tel.: 54 283-00-44, fax: 54 283-06-40, ug.waganiec@wlo.pl, www.waganiec.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@