Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Wagańcu
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / BIP UG Waganiec  / PRAWO LOKALNE  / Opłaty i podatki  / Podatek od nieruchomości
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości
Uchwała Nr XXIX/232/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

Uchwała Nr XXIX/232/2017
Rady Gminy Waganiec

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), w związku z art. 5 ust. 1 i art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  (tj: Dz. U. z 2017 r., poz. 1785) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z  2017 r. poz. 800) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1. od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych 0,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych – 4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2. od budowli – 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

3. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,75 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych – 0,13 zł od 1 m2 powierzchniw tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,11 zł od 1 m2 powierzchni,

d)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1023, 1529 i 1566) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego -  3,04 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle i grunty wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net  i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jarosław Różański

 

Uchwała Nr XXIX/232/2017

Uzasadnienie data wytworzenia2018-01-11
data udostępnienia2018-01-11
sporządzone przezBeata Doligalska
opublikowane przezIwona Marciniak
ilość odwiedzin67
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Wagańcu, Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, tel.: 54 283-00-44, fax: 54 283-06-40, ug.waganiec@wlo.pl, www.waganiec.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@