Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Wagańcu
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / BIP UG Waganiec  / FINANSE GMINY  / Budżet  / Budżet na rok 2017
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Budżet na rok 2017 Budżet na rok 2017
Uchwała Nr XX/168/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 7 lutego 2017 r.

Uchwała Nr XX/168/2017
Rady Gminy Waganiec

z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/156/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2017 rok zmienionej zarządzeniem Nr 11.2017 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 stycznia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 18.331.482,35 zł na 18.377.332,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

a) dochody bieżące z kwoty 17.732.415,35 zł na 17.778.265,35 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 599.067,00 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 452.168,00 zł,

2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 21.831.482,35 zł na 21.877.332,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące z kwoty 16.750.510,29 zł na 16.765.360,29 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 6.733.911,00 zł na 6.722.061,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 4.457.056,65 zł na 4.486.007,65 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.099.424,64 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 311.250,00 zł,

- obsługa długu w kwocie 127.000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 19.617,00 zł,

b) wydatki majątkowe z kwoty 5.080.972,06 zł na 5.111.972,06 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
z kwoty 5.080.972,06 zł na 5.111.972,06 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 766.500,00 zł.

§ 2. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie
z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net .

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:

J. Różański


Uchwała Nr XX/168/2017

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3a

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Uzasadnieniedata wytworzenia2018-01-09
data udostępnienia2018-01-09
sporządzone przezDanuta Roszko
opublikowane przezGrzegorz Lasota
ilość odwiedzin52
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Wagańcu, Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, tel.: 54 283-00-44, fax: 54 283-06-40, ug.waganiec@wlo.pl, www.waganiec.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@