Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Wagańcu
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / BIP UG Waganiec  / FINANSE GMINY  / Budżet  / Budżet na rok 2017
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Budżet na rok 2017 Budżet na rok 2017
Uchwała Nr XXX/242/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2017 rok.

Uchwała Nr XXX/242/2017
Rady Gminy Waganiec

z dnia 1 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr XIX/156/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2017 rok zmienionej uchwałą Nr XX/168/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 7 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXI/181/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2017 r., uchwałą Nr XXVI/201/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XXVII/214/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr XXVIII/229/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 października 2017 r. i uchwałą Nr XXIX/230/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 listopada 2017 r.  oraz zarządzeniem Nr 11.2017 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 35.2017 Wójta Gminy Waganiec z dnia 26 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 47.2017 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 lipca 2017 r. i zarządzeniem Nr 57.2017 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 października 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 20.602.169,65 zł na 20.625.936,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dochody bieżące z kwoty 19.611.444,34 zł na 19.635.211,54 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1  pkt 2 i 3 ufp  w kwocie 37.638,04 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 990.725,31 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  o których mowa w art. 5 ust.1  pkt 2 i 3 ufp  w kwocie 452.168,00 zł.

2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 24.452.642,42 zł na 24.476.409,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące z kwoty 18.327.034,27 zł na 18.350.801,47 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 6.816.033,12 zł na 6.807.971,31 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 5.069.955,21 zł  na 5.080.293,22 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 6.116.001,40 zł na 6.137.492,40 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 205.073,50 zł,

- obsługa długu w kwocie 57.000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp  w kwocie  62.971,04 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 6.125.608,15 zł,  z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.125.608,15 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1  pkt 2 i 3 ufp  w kwocie 897.355,00 zł.

§ 2.  Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z  załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 5. 1.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net 

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Uchwała nr XXX/242/2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4a

Uzasadnieniedata wytworzenia2018-01-09
data udostępnienia2018-01-09
sporządzone przezDanuta Roszko
opublikowane przezGrzegorz Lasota
ilość odwiedzin44
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Wagańcu, Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, tel.: 54 283-00-44, fax: 54 283-06-40, ug.waganiec@wlo.pl, www.waganiec.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@