Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Wagańcu
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / BIP UG Waganiec  / KOMUNIKATY
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 KOMUNIKATY KOMUNIKATY
Obwieszczenie Wójta Gminy Waganiec o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Waganiec w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Waganiec, dnia 10 lipca 2017 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 6 i 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) Wójt Gminy Waganiec zawiadamia, że za 7 dni tj. w dniach od 18 lipca 2017 r. do 16 sierpnia 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Waganiec w sprawie wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Projekt uchwały Rady Gminy Waganiec w sprawie wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikami dostępny będzie na stronach www.waganiec.pl, stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.waganiec.biuletyn.net/ oraz w Urzędzie Gminy Waganiec.

Przewidziano następujące formy konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Waganiec w sprawie wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji:

  • zbieranie uwag w formie papierowej (dostarczenie na adres: Urząd Gminy w Wagańcu, Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, z dopiskiem: konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Waganiec w sprawie wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji);

  • zbieranie uwag w postaci elektronicznej (wypełniony formularz konsultacji będzie można przesłać na adres: ug.waganiec@wlo.pl lub malgorzata.szatkowska@waganiec.pl, z dopiskiem: konsultacje Komitet Rewitalizacji);

  • zbieranie uwag ustnych (w Urzędzie Gminy Waganiec, ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, pokój nr 12);

  • zbieranie uwag w wersji elektronicznej za pomocą ankiety (można wysłać na adres: ug.waganiec@wlo.pl lub malgorzata.szatkowska@waganiec.pl z dopiskiem: konsultacje Komitet Rewitalizacji).

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Waganiec.

 

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1);

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6) organy władzy publicznej;

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6), realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Zapraszam wszystkich mieszkańców i pozostałych interesariuszy do udziału w konsultacjach.

 

Obwieszczenie

Rozpoczęcie konsultacji

Formularz zgłaszania uwag

Ankieta konsultacyjna

Uchwała

Regulamin Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec

Formularz zgłoszeniowy dla członka Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec

Informacja o spotkaniu konsultacyjnym

Raport z konsultacji społecznychdata wytworzenia2017-07-10
data udostępnienia2017-07-10
sporządzone przezMałgorzata Szatkowska
opublikowane przezGrzegorz Lasota
ilość odwiedzin161
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Wagańcu, Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, tel.: 54 283-00-44, fax: 54 283-06-40, ug.waganiec@wlo.pl, www.waganiec.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@