Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Wagańcu
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / BIP UG Waganiec  / KOMUNIKATY
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 KOMUNIKATY KOMUNIKATY
Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

 OGŁOSZENIE

 o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

Wójt Gminy Waganiec zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XXVII/216/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na lata 2016-2025 ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Waganiec. Komitet jest powoływany przez Wójta w drodze zarządzenia. Kadencja Komitetu trwa do czasu zakończenia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Waganiec, tj. do końca 2025 r.

 

ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU KOMITETU REWITALIZACJI

 

Komitet liczy nie mniej niż 7 i nie więcej niż 24 członków, w tym:

  1. nie więcej niż 4 przedstawicieli Gminy i gminnych osób prawnych wskazanych przez Wójta Gminy Waganiec;

  2. nie więcej niż 2 przedstawicieli Rady Gminy Waganiec wskazanych przez Radę Gminy Waganiec;

  3. nie więcej niż 5 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze Gminy Waganiec działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych;

  4. nie więcej niż 5 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą na obszarze Gminy Waganiec;

  5. nie więcej niż 8 mieszkańców Gminy Waganiec, nie będących członkami stowarzyszeń i nie pracujących w jednostkach organizacyjnych Gminy Waganiec.

 

W skład Komitetu nie muszą wchodzić przedstawiciele wszystkich grup interesariuszy.

Członkiem Komitetu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy umyślnej, lub wobec której orzeczono prawomocnie środek karny utraty praw publicznych.

W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych na członka Komitetu niż limity określone dla ww. grup interesariuszy, Wójt Gminy Waganiec powoła komisję, która dokona wyboru członków Komitetu.

 

TERMIN, Sposób i miejsce składania deklaracji na członka komitetu rewitalizacji

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnej deklaracji.

Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie od 15 września 2017 r. do 29 września 2017 r. za pomocą formularza, którego wzór dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Waganiec w zakładce „Komunikaty” oraz na stronie internetowej www.waganiec.pl w zakładce „Aktualności”. Zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu należy dokonać poprzez wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego:

  1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Wagańcu, ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec,

  2. osobiście do Urzędu Gminy Waganiec, ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, Ref. Gospodarki Komunalnej, pokój 12, I piętro, w godzinach pracy tj. pn., śr., czw. 7:30 – 15:30, wt. 7:30 – 17:00, pt. 7:30 – 14:00.

 Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

  • z datą wpływu po 29.09.2017 r.,

  • bez podpisu,

  • przesłane w innej formie niż załączony formularz.

 

Lista członków Komitetu ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Waganiec oraz na stronie internetowej Urzędu www.waganiec.pl, niezwłocznie po ustaleniu ostatecznej liczby członków Komitetu.

 

Ogłoszenie do pobrania

Uchwała

Formularz do pobraniadata wytworzenia2017-09-15
data udostępnienia2017-09-15
sporządzone przezMałgorzata Szatkowska
opublikowane przezGrzegorz Lasota
ilość odwiedzin183
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Wagańcu, Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, tel.: 54 283-00-44, fax: 54 283-06-40, ug.waganiec@wlo.pl, www.waganiec.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@