Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Wagańcu
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / BIP UG Waganiec  / KOMUNIKATY
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 KOMUNIKATY KOMUNIKATY
Obwieszczenie Wójta Gminy Waganiec o konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu pn.: „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na lata 2016-2025”

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 ze zm.) Wójt Gminy Waganiec zawiadamia, że za 7 dni tj. w dniach od28 sierpnia 2018 r. do 26 września 2018 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na lata 2016-2025.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na lata 2016-2025 wraz
z załącznikami będzie dostępny na stronie http://www.waganiec.pl, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej http://waganiec.biuletyn.net oraz w Urzędzie Gminy w Wagańcu, ul. Dworcowa 11.

Przewidziano następujące formy konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na lata 2016-2025:

  • zbieranie uwag w postaci:
    • papierowej (dostarczenie na adres: Urząd Gminy w Wagańcu, ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, z dopiskiem: konsultacje projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Waganiec na lata 2016-2025”),
    • elektronicznej (wypełniony formularz konsultacji będzie można przesyłać na adres: malgorzata.szatkowska@waganiec.pl lub uzupełnić poprzez link:

http://euconsul.pro-linuxpl.com/1/index.php?r=survey/index&sid=171549&lang=pl

  • zbieranie uwag ustnych (w Urzędzie Gminy w Wagańcu, Dworcowa 11, 87-731 Waganiec),
  • badanie ankietowe przeprowadzone w formie ankiety elektronicznej dostępnej pod linkiem:

                 http://euconsul.pro-linuxpl.com/1/index.php?r=survey/index&sid=959993&lang=pl

                    (uzupełnioną ankietę można również dostarczyć na adres: Urząd Gminy w Wagańcu,
                   ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec).

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6) organy władzy publicznej;

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i pozostałych interesariuszy do udziału w konsultacjach.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Waganiec o konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu pn.: „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na lata 2016-2025”

Informacje o konsultacjach

GPR

Formularz uwag

Ankieta

Mapa

Raport z konsultacjidata wytworzenia2018-08-20
data udostępnienia2018-08-20
sporządzone przezMałgorzata Szatkowska
opublikowane przezIwona Marciniak
ilość odwiedzin58
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Wagańcu, Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, tel.: 54 283-00-44, fax: 54 283-06-40, ug.waganiec@wlo.pl, www.waganiec.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@