Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Wagańcu
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / BIP UG Waganiec  / PRAWO LOKALNE  / Uchwały  / 2018
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2018 2018
Uchwała Nr XXXVI/304/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok

UCHWAŁA Nr XXXVI/304/2018

RADY GMINY WAGANIEC

z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1  ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/249/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2018 rok zmienionej uchwałą Nr XXXII/266/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2018 r., uchwałą Nr XXXIV/288/2018 Rady Gminy Waganiec z dna 19 czerwca 2018 r. i uchwałą Nr XXXV/298/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 sierpnia 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 4.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia  29 stycznia 2018 r., zarządzeniem Nr 31.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia          26 kwietnia 2018 r., zarządzeniem Nr 43.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 10 lipca 2018 r., zarządzeniem Nr 45.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 lipca 2018 r, zarządzeniem Nr 57.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 20 sierpnia 2018 r. i zarządzeniem Nr 65.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 13 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się kwotę dochodów z 19.598.859,00 zł na 19.612.044,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a)  dochody bieżące z kwoty 18.815.708,44 zł na 18.828.893,77 zł, 

z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1  pkt 2 i 3 ufp w kwocie 470.146,00 zł,  

b) dochody majątkowe w kwocie 783.150,23 zł,

z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1  pkt 2 i 3 ufp  w kwocie 642.984,40 zł,   

2) Zmienia się kwotę wydatków z 20.462.477,58 zł  na 20.475.662,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 

a) wydatki bieżące z kwoty 18.674.617,20 zł na 18.687.802,20 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 7.065.476,54 zł na 7.071.916,54 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 5.150.596,96 zł  na 5.183.331,96 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 5.413.719,89 zł na 5.423.729,89 zł,  

- dotacje na zadania bieżące z kwoty 404.950,00 zł na 384.950,00 zł,

- obsługa długu z kwoty 150.000,00 zł na 134.000,00 zł, 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie  489.873,81 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 1.787.860,38 zł,

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.787.860,38 zł,          

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1  pkt 2 i 3 ufp    w kwocie 264.784,00 zł.

§ 2. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Ulegają zmianie wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego na:

a)      profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 5.000,00 zł,

b)      profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 76.889,88 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ulegają zmianie planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się plan wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska  i gospodarki wodnej     w zakresie określonym w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 15.800,00 zł, zgodnie     z załącznikiem nr 7.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 8.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości  w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.                        

Uchwała Nr XXXVI/304/2018data wytworzenia2018-10-02
data udostępnienia2018-10-02
sporządzone przezDanuta Roszko
opublikowane przezIwona Marciniak
ilość odwiedzin19
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Wagańcu, Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, tel.: 54 283-00-44, fax: 54 283-06-40, ug.waganiec@wlo.pl, www.waganiec.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@