Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Wagańcu
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / BIP UG Waganiec  / PRAWO LOKALNE  / Uchwały  / 2018
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2018 2018
UCHWAŁA NR XXXVI/302/2018 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/248/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Waganiec na

UCHWAŁA Nr XXXVI/302/2018

RADY GMINY WAGANIEC

z dnia 26 września 2018 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/248/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2017 r.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Waganiec na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

    § 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXI/248/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Waganiec na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

  1. Rozdział VI otrzymuje brzmienie następującej treści: ,,VI Postanowienia końcowe”.

Wójt Gminy sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Gminnego Programu i podejmuje niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów. Roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu przygotowuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Patologii Społecznej  i przedstawia Wójtowi oraz Radzie Gminy.

Wyżej wymienione działania zawarte w części merytorycznej programu ujęte są poniżej  w preliminarzu wydatków do realizacji w 2018 roku.

Preliminarz wydatków ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Waganiec na 2018 rok”

Lp.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Wydatki

1

Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych materiały

  400,00 zł

2

Konkursy dla uczniów kształtujące świadomość szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek - materiały

1.000,00 zł

3

Realizacja zadań sportowo – rekreacyjnych przeciwdziałanie narkomanii (materiały 1.000,00 zł, usługa 0,00 zł)

1.000,00 zł

4

Dofinansowanie warsztatów, programów profilaktycznych o szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek (usługa 1.400,00 zł, materiały 1.200,00 zł)

2.600,00 zł

 

Razem

5.000,00 zł

   

    §  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości   w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net

Uchwała Nr XXXVI/302/2018data wytworzenia2018-10-02
data udostępnienia2018-10-02
sporządzone przezMarta Ziółkowska
opublikowane przezIwona Marciniak
ilość odwiedzin10
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Wagańcu, Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, tel.: 54 283-00-44, fax: 54 283-06-40, ug.waganiec@wlo.pl, www.waganiec.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@