Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Wagańcu
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / BIP UG Waganiec  / PRAWO LOKALNE  / Uchwały  / 2018
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2018 2018
UCHWAŁA NR XXXVI/303/2018 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/251/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu.

UCHWAŁA NR XXXVI/303/2018
RADY GMINY WAGANIEC
z dnia 26 września 2018 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/251/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu.


Na podstawie art. 10 ust. 2 i 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXXI/251/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu wprowadza się następujące zmiany:
1. zmienia się § 1 uchwały który otrzymuje brzmienie następującej treści: "1.1 Udziela się Powiatowi Aleksandrowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 160.000,00 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy 00/100) w roku 2018 z przeznaczeniem na wsparcie zadania pn. „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2611C Dąbrówka Duża – Waganiec na odcinku 1920 mb”.1.2 W przypadku nienależytego wykonania ww. zadania przedmiotowa pomoc finansowa nie zostanie udzielona.”
2. zmienia się § 2 uchwały który otrzymuje brzmienie następującej treści: „§ 2. 1 Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.2.2 Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy.2.3 Niniejsza uchwała stanowi integralną część umowy, o której mowa ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net  .

Uchwała Nr XXXVI/303/2018data wytworzenia2018-10-02
data udostępnienia2018-10-02
sporządzone przezAndrzej Bon
opublikowane przezIwona Marciniak
ilość odwiedzin14
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Wagańcu, Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, tel.: 54 283-00-44, fax: 54 283-06-40, ug.waganiec@wlo.pl, www.waganiec.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@