Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Wagańcu
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / BIP UG Waganiec  / PRAWO LOKALNE  / Uchwały  / 2018
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2018 2018
UCHWAŁA NR XXXVI/306/2018 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowy

UCHWAŁA NR XXXVI/306/2018
RADY GMINY WAGANIEC

z dnia 26 września 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Waganiec.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 3 oraz art. 14 ust. 2 b ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:


§ 1. 1. W uchwale Nr XXXIV/294/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Waganiec wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się zasady usytuowania na terenie gminy Waganiec sprzedaży i podawania napojów alkoholowych stanowiąc, że punkt sprzedaży napojów alkoholowych może być usytuowany w odległości nie mniejszej niż 25 metrów od:
1) budynków kultu religijnego,
2) placówek służby zdrowia,
3) dworców kolejowych,
4) obiektu sportowego (stadionu, boiska).”
2) W § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może odbywać się w „ogródkach” zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie lokalu gastronomicznego.”
3) W § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych może odbywać się w odrębnych ogródkach gastronomicznych”
4) Uchyla się w § 7 ust. 6, 7 i 8.
5) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Dopuszcza się usytuowanie punktu spożywania napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo na terenie stadionu sportowego w Zbrachlinie, w remizach OSP w Zbrachlinie, Sierzchowie, Włoszycy, Plebance oraz w świetlicach wiejskich w Wagańcu, Arianach, Niszczewach, Plebance, Sierzchowie, Włoszycy oraz w Zbrachlinie podczas imprez kulturalno-regionalnych, sportowych oraz rozrywkowych”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uchwła Nr XXXVI/306/2018data wytworzenia2018-10-02
data udostępnienia2018-10-02
sporządzone przezEwelina Ferner - Kofel
opublikowane przezIwona Marciniak
ilość odwiedzin11
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Wagańcu, Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, tel.: 54 283-00-44, fax: 54 283-06-40, ug.waganiec@wlo.pl, www.waganiec.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@