Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Wagańcu
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / BIP UG Waganiec  / PRAWO LOKALNE  / Uchwały  / 2018
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2018 2018
UCHWAŁA NR XXXVII/310/2018 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXVI/209/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego

UCHWAŁA NR XXXVII/310/2018
RADY GMINY WAGANIEC
z dnia 2 października 2018 r.


w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXVI/209/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec zmienionego Uchwałą Nr XXXIII/285/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 30 ust. 6 w zw. z art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 416 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie określającym zasady wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/209/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec zmienionego Uchwałą Nr XXXIII/285/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku wprowadza się następującą zmianę:
- Rozdział III „Dodatek funkcyjny” § 3 ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) dyrektor szkoły podstawowej i przedszkola powyżej 7 oddziałów od 400,00 - 900,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 3. 1. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net  .
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Uchwała Nr XXXVII/310/2018data wytworzenia2018-10-09
data udostępnienia2018-10-09
sporządzone przezŻanna Kaniuka
opublikowane przezIwona Marciniak
ilość odwiedzin16
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Wagańcu, Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, tel.: 54 283-00-44, fax: 54 283-06-40, ug.waganiec@wlo.pl, www.waganiec.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@