Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Wagańcu
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / BIP UG Waganiec  / PRAWO LOKALNE  / Zarządzenia  / Wójta Gminy Waganiec  / 2018
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2018 2018
Zarządzenie Nr 27.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2017 rok

ZARZĄDZENIE Nr 27.2018

WÓJTA GMINY WAGANIEC


z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2017 rok

 

 

            Na podst. art. 30 ust. 1 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2017 r. poz. 2077) oraz  art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  (t.j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1523)zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Realizując uchwałę Nr XIX/156/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok ze zm. – Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok następująco:

  1. dochody budżetu zrealizowano w wysokości 20.136.448,22 zł na 20.738.753,85 zł planowane, tj. 97,1 %  (załącznik Nr 1), w tym m.in.:

1)      zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.255.054,02 zł na 2.277.785,09 zł, tj. 99,0 % planowanych wpływów,             

2)      dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 71.704,63 zł na 70.000,00 zł planowane, tj. 102,4 % planowanych wpływów,

3)      subwencja ogólna w wysokości 6.133.666,00 zł, tj. 100,0 % planowanych wpływów,

4)      dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 15.762,17 zł na 20.000,00 zł planowane, tj. 78,8 % planowanych wpływów,

5)      dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 427.705,93 zł na 435.000,00 zł planowane, tj. 98,3 % planowanych wpływów,

         2. wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 23.258.302,41 zł na 24.589.226,62 zł planowane, tj. 94,6 % (załącznik Nr 2), w tym m.in.:

1)      wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.255.054,02 zł na 2.277.785,09 zł, tj. 99,0 % planowanych środków,

2)      wydatki majątkowe w wysokości 5.653.563,68 zł na 6.125.608,15 zł, tj. 92,3 % planowanych środków,

3)      wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii społecznej 65.014,53 zł na 75.199,77 zł planowane, tj. 86,5%  planowanych środków,

4)      przekazano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 223.919,35 zł na 224.073,50 zł planowane, tj. 99,9 % planowanych środków,

5)      przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu w wysokości 81.448,79 zł na 81.500,00 zł planowane, tj. 99,9 % planowanych środków,

6)      przekazano dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 98,900,00 zł na 99.500,00 zł planowane, tj. 99,4 % planowanych środków,

7)      wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 20.000,00 zł na 20.000,00 zł planowane, tj. 100,0 % planowanych środków,

8)      wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 532.009,94 zł na 544.140,00 zł planowane, tj. 97,8 % planowanych środków.

         3. W 2017 roku osiągnięto deficyt w wysokości 3.121.854,19 zł przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 3.850.472,77 zł.

 

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać:

1)     Radzie Gminy,

2)     Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku.

 

§ 3.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.

2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.                         

 

Zarządzenie Nr 27.2018

Sprawozdanie za rok 2017

Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Gminy Waganiec

Informacja o stanie mienia komunalnego Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu

 data wytworzenia2018-03-26
data udostępnienia2018-03-26
sporządzone przezDanuta Roszko
opublikowane przezGrzegorz Lasota
ilość odwiedzin66
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Wagańcu, Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, tel.: 54 283-00-44, fax: 54 283-06-40, ug.waganiec@wlo.pl, www.waganiec.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@