Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Wagańcu
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / BIP UG Waganiec  / PRAWO LOKALNE  / Zarządzenia  / Wójta Gminy Waganiec  / 2018
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2018 2018
Zarządzenie Nr.68.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia polityki rachunkowości oraz planu kont w ramach Projektu „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo

ZARZĄDZENIE Nr 68.2018

WÓJTA GMINY WAGANEC

z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad prowadzenia polityki rachunkowości oraz planu kont  w ramach Projektu „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 10  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 395 ze zm.), art. 40  ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz  § 15 i § 16 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.  w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r.  poz.  1911) zarządzam, co następuje:

 § 1. Wprowadzam jednolite zasady prowadzenia polityki rachunkowości oraz plan kont w ramach Projektu „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec” Nr RPKP.03.04.00-04-0036/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, mocą obowiązującą od dnia 12 września 2018 r.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.

Zarządzenie Nr 68.2018data wytworzenia2018-09-25
data udostępnienia2018-09-25
sporządzone przezDanuta Roszko
opublikowane przezIwona Marciniak
ilość odwiedzin14
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Wagańcu, Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, tel.: 54 283-00-44, fax: 54 283-06-40, ug.waganiec@wlo.pl, www.waganiec.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@