Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Wagańcu
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / BIP UG Waganiec  / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2017 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 8.2017

Wójta Gminy Waganiec

z dnia 18 stycznia 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2017 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne w Otłoczynie i z powrotem prowadzone przez Warsztat Terapii Zajęciowej „Karczemka”.

            Na podst. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.); art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817  z późn. zm.); rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1300) oraz uchwały Rady Gminy Waganiec Nr XVIII/148/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.  w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  2017 rok.

 zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne w Otłoczynie  i z powrotem prowadzone przez Warsztat Terapii Zajęciowej „Karczemka”.

Ogłoszenie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ostateczny termin składania ofert wyznaczony zostaje na dzień 14 luty 2017 r. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w sekretariacie Urzędu Gminy  lub data stempla pocztowego.

§ 3

Wzór oferty na realizację zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, o którym mowa na wstępie.

 § 4

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy w Wagańcu.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarządzenie Nr 8.2017

Załącznik do Zarządzenia Nr 8.2017

 

Zarządzenie Nr 14.2017

Regulamin do Zarządzenia Nr 14.2017

Oświadczenie do Zarządzenia Nr 14.2017data wytworzenia2017-01-23
data udostępnienia2017-01-23
sporządzone przezLasota Grzegorz
opublikowane przezGrzegorz Lasota
ilość odwiedzin252
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Wagańcu, Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, tel.: 54 283-00-44, fax: 54 283-06-40, ug.waganiec@wlo.pl, www.waganiec.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@