Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Wagańcu
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / BIP UG Waganiec  / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 3.2018

Wójta Gminy Waganiec

z dnia 23 stycznia 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2018 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

            Na podst. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.); art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity:           Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.);  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Waganiec Nr XXIX/236/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok.

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Ogłoszenie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Ostateczny termin składania ofert wyznaczony zostaje na dzień 16 lutego 2018 r. o zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w sekretariacie Urzędu Gminy lub data stempla pocztowego.

 

§ 3

Wzór oferty na realizację zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, o którym mowa na wstępie.

 

§ 4

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wagańcu.

 

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Zarządzenie Nr 3.2018

Załacznik nr 1

Rozstrzygnięcie konkursudata wytworzenia2018-01-25
data udostępnienia2018-01-25
sporządzone przezEwelina Ferner-Kofel
opublikowane przezGrzegorz Lasota
ilość odwiedzin75
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Wagańcu, Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, tel.: 54 283-00-44, fax: 54 283-06-40, ug.waganiec@wlo.pl, www.waganiec.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@