Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Wagańcu
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Rejestr zmian
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rejestr zmian Rejestr zmian
Publikacja aktualności 'Uchwała Nr XXVIII/226/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 września 2017 roku'Uchwała Nr XXVIII/226/2017
Rady Gminy Waganiec

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/152/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Waganiec na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 783 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XIX/152/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Waganiec na 2017 rok zmienia się rozdział VI, który otrzymuje brzmienie następującej treści: ,,VI Postanowienia końcowe Wójt Gminy sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Gminnego Programu i podejmuje niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów. Roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu przygotowuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedstawia Wójtowi oraz Radzie Gminy. Wyżej wymienione działania zawarte w części merytorycznej programu ujęte są w preliminarzu wydatków do realizacji w 2017 roku poniżej. Preliminarz wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Waganiec na 2017 rok”.

Lp.

Profilaktyka i edukacja społeczna przeciwdziałania narkomanii 2017

Wydatki

1

Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych materiały.

400,00 zł

2

Konkursy dla uczniów kształtujące świadomość szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek.

600,00 zł

3

Realizacja zadań sportowo – rekreacyjnych przeciwdziałanie narkomanii (materiały 1.000,00 zł usługa 500,00 zł).

1.500,00 zł

4

Dofinansowanie warsztatów, programów profilaktycznych o szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek (usługa 600,00zł, materiały 1.500,00 zł, umowa o dzieło 400,00 zł)

2.500,00 zł

 

Razem

5.000,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.

 

Uchwała Nr XXVIII/226/2017

Uzasadnieniedata wytworzenia2017-10-05
data udostępnienia2017-10-05
sporządzone przezMarta Ziółkowska
opublikowane przezGrzegorz Lasota
data wykonania2017-10-06
Urząd Gminy w Wagańcu, Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, tel.: 54 283-00-44, fax: 54 283-06-40, ug.waganiec@wlo.pl, www.waganiec.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@