Urząd Gminy Waganiec NASZA GMINA
Urząd Gminy Waganiec ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Urząd Gminy Waganiec AKTUALNOŚCI
Urząd Gminy Waganiec KOMUNIKATY
Urząd Gminy Waganiec KONKURS
Urząd Gminy Waganiec ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - OFERTY
Urząd Gminy Waganiec ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Urząd Gminy Waganiec WŁADZE I STRUKTURA
Urząd Gminy Waganiec WYBORY
Urząd Gminy Waganiec POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
Urząd Gminy Waganiec JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - BIP
Urząd Gminy Waganiec OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Urząd Gminy Waganiec SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
Urząd Gminy Waganiec PRAWO RP
Urząd Gminy Waganiec PRAWO LOKALNE
Urząd Gminy Waganiec FINANSE GMINY
Urząd Gminy Waganiec PRZETARGI
Urząd Gminy Waganiec BUDOWNICTWO I DROGI
Urząd Gminy Waganiec EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Urząd Gminy Waganiec GOSPODARKA KOMUNALNA
Urząd Gminy Waganiec ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
Strona główna  >  Uchwały  >  2012
2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006


Uchwała nr XX/110/12
Rady Gminy Waganiec
z dnia 15 czerwca 2012

w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 22.2012 Wójta Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych oraz terenów zielonych wodą pochodzącą z wodociągu gminnego.

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:§ 1. Zatwierdza się Zarządzenie Nr 22.2012 Wójta Gminy Waganiec z dnia
28 maja 2012 roku w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych oraz terenów zielonych wodą pochodzącą z wodociągu gminnego.
 
§ 2.  Treść Zarządzenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowy Gminy Waganiec
 
§ 4.  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Waganiec, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.bip.ugwaganiec.pl

Uchwała nr XX/110/12 (1245kB) Urząd Gminy Waganiec
Opublikował: Michał Milak (2 lipca 2012, 09:28:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 242

wersja do zapisu wersja do druku