Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, bieżące, menu 147 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Data wytworzenia 2020-12-02, ostatniej modyfikacji 2020-12-02 11:23

Zawiadomienie nr RŚ.6220.7.11.2020 z dnia 01.12.2020 r.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na postawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej w skrócie Kpa oraz art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.
Data wytworzenia 2020-06-19, ostatniej modyfikacji 2020-06-19 12:02

Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 10÷400 do km 11÷960"

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na postawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.
Data wytworzenia 2020-04-16, ostatniej modyfikacji 2020-04-16 13:22

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 50,0 m, o wydajności do Q=25,0 m 3 /h, projektowanym w miejscowości Zbrachlin, gmina Waganiec na terenie działki o nr ewid. 45/4, obręb 0010 Zbrachlin, gmina Waganiec, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie”.
Data wytworzenia 2017-06-23, ostatniej modyfikacji 2017-06-23 11:58

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.: Realizacja zakładu przetwórstwa odpadów tworzyw sztucznych wraz z niezbedną infrastrukturą na dz. nr ew. 194 (uprzednio 90/6) w miejscowosci Zosin gmina Waganiec

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Waganiec, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek RUSOCCY s.c. P. Rusocka, K. Rusocki, J. Rusocki, Śliwkowo 23, 87-731 Waganiec reprezentowanej
Data wytworzenia 2017-05-12, ostatniej modyfikacji 2017-05-12 12:35

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Realizacja zakładu przetwórstwa odpadów tworzyw sztucznych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 194 (uprzednio oznaczonej jako nr ew. 90/6) w miejscowości Zosin, gmina Waganiec" Do pobrania
Data wytworzenia 2016-12-28, ostatniej modyfikacji 2016-12-28 13:56

Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Waganiec, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), zawiadamia, że na wniosek Gminy Waganiec reprezentowanej przez Pana Edwarda
Data wytworzenia 2016-11-23, ostatniej modyfikacji 2016-11-23 13:43

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Waganiec, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek Pana Karola Szudzik reprezentowanego przez Panią Malwinę Piekarską EkoPolska Sp.
Data wytworzenia 2016-11-21, ostatniej modyfikacji 2016-11-21 10:23

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Waganiec, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek Pana Marcina Szudzik reprezentowanego przez Panią Malwinę Piekarską EkoPolska Sp.
Data wytworzenia 2016-01-29, ostatniej modyfikacji 2016-01-29 11:51

Obwieszczenie Wójta Gminy Waganiec - dot. oceny oddziaływania na środowisko - Budowa jednego obiektu inwentarskiego - tuczarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 73/6 - obręb Przypust, gmina Waganiec

Obwieszczenie Wójta Gminy Waganiec - dot. oceny oddziaływania na środowisko - Budowa jednego obiektu inwentarskiego - tuczarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 73/6 - obręb Przypust, gmina Waganiec
Data wytworzenia 2015-10-27, ostatniej modyfikacji 2015-10-27 12:10

Postanowienie - dot. odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Rozdzielni R-110 kV Kalinowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zjazdem z drogi gminnej"

Postanowienie - dot. odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Rozdzielni R-110 kV Kalinowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zjazdem z drogi gminnej", planowanego na dz. nr 79/4 w obrębie geodezyjnym Śliwkowo i dz. nr 158 w obrębie geodezyjnym Niszczewy, stanowiącej drogę gminną.
1 2
1 / 2
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.