Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec WŁADZE I STRUKTURA Rada Gminy Wnioski i opinie komisji Komisja Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego V kadencja
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „V kadencja, bieżące, menu 156 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

V kadencja

V kadencja

27 września 2010 r.

 1. Poprawa przystanku w Zbrachlinie jest krzywo postawiony i złe jest zamontowanie.
 2. Wystosowanie pisma, do mieszkańców za pokwitowaniem, aby zapoznali się ze skutkami, jeśli dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia nawierzchni asfaltowej, na którą tyle lat czekali mieszkań poszczególnych sołectw, chodzi o nowe drogi asfaltowe.
 3. Uporządkowanie terenu wokół dworca PKP, i wystąpienie do  PKP, jako właściciela tego terenu i obiektu.
 4. Zwrócenie uwagi na wandalizm - znaki powywracane, poniszczone. 

20 kwietnia 2010 r.

Komisja kontrolowała ład i porządek wokół obiektów handlowych, przystanki autobusowe oraz oznakowanie dróg, zwraca uwagę na:

 1. Przystanek autobusowy w Niszczewach jest zaniedbany: kosz ze śmieciami wywrócony butelki po napojach alkoholowych poustawiane na ławce, dużo papierów zarośniętych trawą. Jest to wizytówka miejscowości Niszczewy. 
 2. W miejscowości Plebanka przystanek autobusowy-bardzo brudno. Przy korcie tenisowym wokół pojemników do segregacji odpadów rozrzucone różne śmieci. Jest to również centrum Plebanki. Codziennie jeżdżą różni ludzi autobusami z Ciechocinka do Włocławka i patrzą się na ten bałagan.
 3. Przejazd kolejowy Nowy Zbrachlin-Bertowo zostało zamontowane nowe oznakowanie i już po paru dniach zostały zerwane i wyrzucone w pole.
 4. Na terenie Gminy w wielu miejscach są poodwracane znaki drogowe np. znak „STOP”
 5. W Niszczewach przy posesji Pana Olnderskiego jest odwrócony w stronę drogi krajowej E1.
 6. Zorganizowanie spotkania z sołtysami i radnymi o skuteczne podjęcie działań, które by pomogły uporządkować bałagan, jaki panuje na terenie całej Gminy.
 7. Sprawdzenie posesji na terenie Gminy w sprawie posiadania pojemników na śmieci.

30 marca 2010 r.

 1. Zorganizowanie sprzątania gminy Waganiec – zaśmiecenia całej gminy, porozrzucane całe sterty śmieci, powyrzucane małe i duże worki w rowach.
 2. Dokończenie akcji w sprawie obowiązkowego posiadania pojemników na śmieci przy gospodarstwach domowych. 
 3. Zwrócenie uwagi na dzikie wysypiska śmieci w Nowym Zbrachlinie jadąc od Plebanki po lewej stronie przy drodze gruntowej. W Bertowie II również dzikie wysypisko śmieci (przy posesji Pani Kozłowskiej przy figurce).

19 marca 2010 r.

 1. Ponowienie wniosku - co roku budować, asfaltem, chociaż jedną drogę, bo ten problem dróg, który dotyczy naszej gminy szybko się nie skończy. Drogi jest to największa bolączka mieszkańców sołectw oddalonych od gminy, gdzie w większości drogi są albo żużlowe, albo utwardzone kamienie wapiennym.
 2. Przypomnienie rolnikom, aby przy pracach polowych nie podorywali pobocza dróg, drogi te się pomniejszają i zaniżają, i to jest ta przyczyna, że woda stoi na drogach.
 3. Komisja wnioskuje, aby kamień, którym uzupełnia się dziury – był mocno ubijany, albo w inny sposób utwardzany, aby po przejechaniu samochodem kamień się nie rozsypywał i wybijał na pola.
 4. Komisja stwierdza, że w rejonach placówek handlowych na terenie gminy Waganiec, jest ogólny bałagan w miejscach publicznych  jak: przystanki autobusowe, wiaty szkolne, sklepy, rowy przy jezdniach. Mieszkańcy śmiecą, spotyka się worki ze śmiećmi, które są następnie porozrywane i powstaje jeszcze większy bałagan, wszędzie leżą butelki, nawet kartony z popiołem, rożne inne przedmioty.
  Komisja proponuje, aby zorganizować sprzątanie całej gminy razem z młodzieżą szkolną, radnymi, sołtysami i mieszkańcami i ustalić dzień i godzinę gminom dostarczyć worki i transport do wywiezienia na składowisko odpadów.
 5. Oznakowanie przejazdu kolejowego – niestrzeżonego w miejscowości Nowy Zbrachlin w kierunku Bertowa i Włoszycy, gdzie zdarzały się śmiertelne wypadki.
 6. Wandalizm – tablice powyrywane, plakaty ostrzegawcze również, znak ostrzegawczy zgięty w tzw. rulonik.
 7. Naprawa skrzywionego słupka przy dawnym sklepie w Wólnem.
 8. Postawienie tablicy z nazwą miejscowości Wólne, która została zerwana przez wandali.
 9. Wystąpienie do kolei o oznakowanie przejazdu kolejowego – niestrzeżonego.


 
4 marca 2010 r.

 1. Przyspieszenie przeprowadzenia przetargu na inwestycje drogowe w  Nowym Zbrachlinie – Bertowie – Wólnym oraz Kolonii Święte, aby w okresie letnim rozpocząć budowę dróg.


2010 rok

19 listopada 2009 r.

 1. Komisja zapoznała się z pismami rodziców dzieci dowożonych z m.Józefowo (przy figurce) do szkoły autobusem szkolnym. Pismo dotyczyło ponownego przywrócenia kursowania tego autokaru przez wieś Józefowo.
  Komisja przyjęła, aby przystanek dla tych dzieci był przy ul.Parkowej, przy wjeździe do Zakładu PlantiCo Waganiec.
 2. Komisja wnioskuje również, aby pojemniki do segregacji śmieci przy ul.Kujawskiej – Plac Zabaw zostały przeniesione w inne miejsce – propozycja droga pomiędzy posesją Państwa Momot i Państwa Pietrus.
 3. Zamontowanie jednej lampy ulicznej na przeciw nowopowstającego „parku zieleni” w m.Waganiec.
 4. Komisja zwraca się do Wójta Gminy o pomoc finansową dla mieszkańca gminy Pana Mateusza Kulpy, którego dziecko 9 – letnie jest bardzo chore i przebywa w szpitalu w Warszawie. Ojciec dziecka ponosi bardzo duże koszty związane z tym leczeniem i pomoc finansowa jest mu bardzo potrzebna.

29 październik 2009 r.

 1. Członkowie komisji zasygnalizowali, że jest zainteresowanie kupnem starego autobusu. Komisja proponuje, aby podjąć decyzję o jego sprzedaży.
 2. Komisja zgłasza, że przy przejeździe kolejowym (niestrzeżonym) Nowy Zbrachlin – Bertowo oznakowanie z obu stron jest przewrócone.
 3. Komisja w tej sprawie zgłasza wniosek do Wójta, aby wystąpił do władz kolei, o ponowne oznakowanie tego przejazdu.
 4. Komisja zwróciła również uwagę na sprawę nowobudowanej drogi Nieszawa – Ujma, gdzie ich zdaniem posesje na tym odcinku drogi są usytuowane bardzo blisko i mają wyjście na wprost pod nadjeżdżające pojazdy.
 5. Komisja poruszyła sprawę samolotu przy szkole w Zbrachlinie – propozycja przeniesienia w inne miejsce z uwagi na bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do nowopowstałego przedszkola.
 6. Komisja zapoznała się z zarysem historycznym i podstawą prawną Herbu Gminy Waganiec opracowanym przez Pana Gerarda Kucharskiego Uniwersytet im.A.Mickiewicza w Poznaniu – pozytywnie przyjmując przedstawioną propozycję. Komisja wnioskuje o zakup tablicy z herbem gminy.
 7. Komisja wnioskuje również o poprawę stanu drogi w m.Sierzchowo w kierunku posesji Pana Sikorskiego – chodzi o natrysk, gdyż droga ulega zniszczeniu.


28 sierpnia 2009 r.

 1. Komisja wnioskuje o wywiezienie na złom rzeczy i uporządkowania terenu byłej kotłowni w Wagańcu, dawnej Bazy Urzędu Gminy (obecnie dzierżawiony przez Plast-Mix)- obiekt do sprzedaży.
 2. Komisja zwróciła uwagę, że kamień przywieziony na drogi jest za duży, są skargi mieszkańców, że jest zagrożenie uszkodzenia samochodów, utrudnia jazdę rowerem.
 3. Komisja wnioskuje, aby zostały usunięte odrosty przy ściętym drzewie, ograniczają one widoczność jadąc od Bertowa do Zbrachlina (skrzyżowanie droga powiatowa Nieszawa - w kierunku Siutkowa).


28 kwietnia 2009 r.

 1. Komisja proponuje, aby w związku z informacją o stratach pożarowych przeorganizować funkcjonowanie straży, wzmocnić jednostkę OSP w Zbrachlinie, która należy do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, doposażyć w sprzęt do ratownictwa technicznego.

17 kwietnia 2009 r.

 1. Komisja uważa, że na terenie gminy Waganiec naprawione powinny zostać wszystkie drogi – wówczas jak obeschną.Komisja proponuje, aby przy naprawach dróg gminnych, gdy będą one równane, zaraz za równiarką jechał ciężki wał, ponieważ samo wyrównanie nie  spełni oczekiwań i za wiele nie poprawi stanu dróg, które są bardzo zniszczone.
 2. Komisja zwraca się do Wójta o ustawienie znaków drogowych z informacją o objazdach, gdyż podczas wypadków na E1 duże samochody jak Tiry, są kierowane przez drogi gminne i je bardzo niszczą – takie znaki są na terenie gminy Lubanie.   

17 marca 2009 r.

 1. Rozwiązanie problemu dzikich wysypisk śmieci.  Komisja zwraca się do Wójta Gminy, aby osoby które wykonują nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne zostały skierowane do zbierania śmieci.  

27 listopada 2008 r.

 1. Komisja wnioskuje, aby przeznaczyć z budżetu gminy środki na zakup lampek oświetleniowych oraz ozdób świątecznych, na aleję wzdłuż obiektów handlowych przy ul. Dworcowej od Urzędu Gminy w stronę Dworca.  

14  października 2008 r.

 1. Przy cmentarzu w Zbrachlinie konieczne jest wykoszenie zarośli w rowach i przy ich poboczach oraz odrostów przy drzewach. Przed dniem „Wszystkich Świętych” zabezpieczyć oznakowanie przy cmentarzu   w Zbrachlinie znak „zakaz zatrzymywania” po lewej stronie drogi w kierunku Zbrachlina i od Zbrachlina w kierunku Wagańca.
 2. Znak drogowy „droga z pierwszeństwem przejazdu” jest odwrócony i niewidoczny. Widoczność utrudniona przez rosnące tam drzewo ( przy nowopowstałej budowie w Zbrachlinie), zdaniem komisji jest ono do usunięcia.
 3. Komisja wnosi o sprawdzenie tabliczek z numeracją domów.
  Dzielnicowy Wagańca Pan Kamedulski zwrócił uwagę, że są skargi Policji z Aleksandrowa Kuj. gdyż podczas podejmowanych interwencji domowych  na naszym terenie mają trudności ze znalezieniem  danego mieszkańca, powodem jest złe oznakowanie posesji – wniosek Komisji o uporządkowanie tej sprawy.
 4. Kosze na śmieci przy przystankach zapełnione.
 5. Znak informacyjny w kierunku Nieszawy zamalowany – nadaje się do wymiany.
 6. Działka przy skrzyżowaniu przy Urzędzie Gminy zachwaszczona – wniosek do Wójta Gminy o wystosowanie pisma do właściciela tej posesji o uporządkowanie terenu. 
 7. Znak „ zakaz handlu” na placu przy Urzędzie Pocztowym jest  przekrzywiony i zarośnięty chwastami. 
 8. Skrzyżowanie w Wagańcu przy Barze „U Mundka” nie ma oznakowania w kierunku Nieszawy, znak „ustąp pierwszeństwa przejazdu” zarośnięty i mało widoczny. 
 9. Przy sklepie Pana Kaźmierczaka w Wagańcu brak tabliczki informującej o ul.Widok. 
 10. W miejscowości Kaźmierzyn przy sklepie Pana Bróżka znak „ograniczający ruch pojazdów o ładowności 20 t” przywrócony, niewidoczny. 
 11. Jadąc w stronę Zajazdu „Wagant” w kierunku drogi E-1 po obu stronach jezdni worki ze śmiećmy.  Droga powiatowa po obu stronach zarośnięta krzakami – wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych o ich usunięcie. 
 12. W miejscowości Brudnowo przy drodze E-1 znak „ograniczenie prędkości do 40 km” oraz „ustąp pierwszeństwa przejazdu” przy wyjeździe na trasę E-1 - zamalowane niewidoczne.
 13. W miejscowości Brudnowo jest nowa nawierzchnia drogi – wniosek o postawienie znaku „ograniczenie ruchu pojazdów o ładowności powyżej 20 t.” Oznakowanie miejscowości Brudnowo znak częściowo przekrzywiony i zamalowany. 
 14. W miejscowości Michalin, posesja po Panu Pawle Osińskim - powstało dzikie wysypisko śmieci. 
 15. Znak drogowy z nazewnictwem miejscowości w Michalinie na skrzyżowaniu Niszczewy – Wiktoryn, odwrócony brak widoczności, zasłaniają krzewy.
 16. W miejscowości Niszczewy znak drogowy „ustąp pierwszeństwa przejazdu” – niewidoczny. 
 17. W miejscowości Niszczewy przy budynku świetlicy do pobliskiego rowy wylewa się  szambo. 
 18. Dzieci oczekujące na autobus szkolny w m.Niszczewy nadal nie mają wiaty i jest brak oznakowania miejsca, gdzie autokar ma się zatrzymywać.
 19. Oznakować skrzyżowanie w m.Śliwkowo przy posesji Pana Sobieraja i Ziętarskiego  jadąc od Masarni Pana Kotrycha w kierunku Niszczew - posesja Pana Morawskiego. Droga w miejscowości Niszczewy od szkoły w stronę drogi powiatowej wyjazd na drogę niewidoczny, teren zakrzewiony.
 20. W miejscowości Waganiec przy budynku po „Poczcie” działka zachwaszczona – komisja wnioskuje do Wójta o aby wystosował pismo do właścicieli Państwa Słomczewskich o uporządkowanie tego terenu.
 21. Droga w  Wagańcu przy nowopowstałym Osiedlu, są to działki w ogrodzie Pani Edyty Wróblewskiej nadaje się do wyrównania, są tam wyboje i nierówności – komisja zwraca uwagę na fakt, że niedawno były tam wykonywane prace w celu poprawienia jej nawierzchni – jak zostało to wykonane?
 22. Komisja wnioskuje o sprawdzenie sytuacji, gdyż na dyskotece w Wagańcu Bar „U Mundka”  jest sprzedawany alkohol osobom nieletnim – są to sygnały które docierają do Komisji od mieszkańców z Wagańca. Bar nie ma zezwolenia na sprzedaż   alkoholu powyżej 18%. Jest zezwolenie na sprzedaż wina i piwa tj. do 4,5% alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% - 18% z wyjątkiem piwa przeznaczonych w miejscu spożycia. 


2009 rok

22 i 26 sierpnia 2008 r.

 1. Ograniczyć wyjazdy samochodem służbowym BUS - kierownikowi robót publicznych, gdyż jego wyjazdy są bezsensowne, ze względu na małą ilość osób zatrudnionych.Kierowca w czasie wolnym, może wykonywać inne prace np. zabranie śmieci z koszy  na przystankach PKS na terenie Gminy Waganiec.
 2. Komisja zwraca się do Wójta Gminy o wystąpienie na piśmie do właścicieli obiektów handlowych szczególnie przy ul.Kolejowej i ul.Dworcowej o posprzątanie i zadbanie o porządek przy sklepach.
 3. Komisja prosi Wójta Gminy, aby również osoby prywatne zobligować do zadbania o porządek przy swoich posesjach  - w związku z obowiązującą uchwałą śmieciową.Przy  starym  boisku  -  znak  drogowy   w Zbrachlinie ,   skrzywiony,  niewidoczny - zarośnięty chwastami jest to droga z pierwszeństwem przejazdu.Boisko sportowe w Zbrachlinie i pomieszczenie z szatniami zostało sprzedane, odłączony prąd jest potrzeba pobudowania pomieszczeń socjalnych dla Klubu Sportowego.
 4. Wnioski komisji porządku, budżetu, finansów, planowania przestrzennego  i porządku publicznego z lustracji dworca PKP:
 5. Na terenie dworca oraz w jego rejonie rosną chwasty, zalegają śmieci i jest brudno.Budynek PKP jest obskurny z zewnątrz, odpada tynk, dawno nie był malowany i sprawia przygnębiające wrażenie.
 6. W pomieszczeniu, w którym kiedyś była kasa biletowa oraz poczekalnia dla pasażerów, są wybite szyby w oknach spróchniałymi ramami. Wewnątrz znajduje się śmietnisko różnych rzeczy i można przez okno bez problemu wchodzić do środka. Wewnątrz wiaty ogrodzonej siatką, przeznaczonej do przechowywania rowerów, panuje bałagan: składowisko śmieci (butelki, szmaty, niedopałki papierosów), a obok leży przewrócony betonowy płot na długości około 2 metrów. Budynek z niedziałającymi ubikacjami zlokalizowanymi przy torach relacji Toruń-Kutno jest zarośnięty chwastami i zdewastowany. Dojścia do sklepu i zakładu fryzjerskiego wymagają posprzątania.Gazon do kwiatów jest zaniedbany. Orynnowanie budynku dworca PKP jest w złym stanie technicyzm tj. brak rury spustowej  (1 sztuka), jedna z istniejących rur jest nie połączona z rynną, niektóre odcinki rynien są  w znacznym stopniu skorodowane i dziurawe.
  W związku z powyższym komisja wnosi o zwrócenie się do właściciela: Polskie Koleje Państwowe Odział Gospodarowania Nieruchomościami  w Bydgoszczy  - o pilne podjecie działań, mających na celu uporządkowanie trenu dworca PKP Nieszawa-Waganiec i jego utrzymanie w należytym stanie.


 
18 sierpnia 2008 r.

 1. Komisja w związku z zakupem nowego autokaru zwraca się do Wójta Gminy, aby autobus również wykonywał usługi np. przewóz orkiestry, młodzieży szkolnej, zespołu sportowego itp.Komisja zwróciła się również do Wójta, aby do 1 września br. zostały pomalowane armaty przy obelisku na dworca PKP – w Wagańcu.
 2. Komisja zwraca się do Wójta Gminy o zagospodarowanie organizacji „Sylwestra 2008” na powietrzu wzorem ubiegłego roku.
 3. Szkoła w Sierzchowie z dniem 1 września jest zlikwidowana – Komisja prosi Wójta o jak najszybsze znalezienie osób zainteresowanych kupnem.


 22 kwietnia 2008 r.

 1. Komisja przeanalizowała sprawę wykupu działki od Pani Wróblewskiej, i pozytywnie zaopiniowała powiększenie puli na zakup działki  położonej w Wagańcu o powierzchni 0,2596 ha  z przeznaczeniem na obszar parkowy – upoważniając Wójta do dalszych negocjacji z właścicielką gruntu i przedstawienie propozycji na dzisiejszych obradach sesji.  


4 kwietnia 2008 r.

 1. Komisja wnosi o naprawienie znaków drogowych na terenie gminy, które są powyginane, poprzewracane ( sytuacja ma miejsce blisko urzędu np. w Plebance).
 2. Komisja podczas tego posiedzenia dokonała wyjazdu w teren do Nieszawy w celu obejrzenia słupów ogłoszeniowych – wnioskuje do Wójta Gminy o zakup trzech takich słupów i ustawienia w: Zbrachlinie, Plebance i Wagańcu przy Urzędzie Gminy. Słupy te ogłoszeniowe są duże, wyglądają bardzo estetycznie, ogłoszenia na nich są umieszczane za pomocą kleju, a na górnej ich części są umieszczone tzw. daszki zabezpieczające ogłoszenia przed deszczem.
 3. Komisja poruszyła również problem śmieci na terenie Gminy, jest ich coraz więcej, znajdują się głównie przy drogach publicznych, odbiera się ten proceder jakby stał się zwyczajem, gdyż nic do mieszkańców nie dociera, gmina tonie w śmieciach.
  Komisja zwraca się do Wójta Gminy, aby poprosił o pomoc Księdza Proboszcza H.Chabasińskiego o ogłoszenie informacji do mieszkańców, aby przestali wywozić śmieci i wyrzucać je na terenie Gminy, komisja uważa, że może taki sposób będzie skuteczny i dotrze do wszystkich.      

2008 rok

Metryka

sporządzono
2008-04-18 przez Przewodniczący komisji
udostępniono
2008-04-18 00:00 przez Piotr Marciniak
zmodyfikowano
2012-11-26 13:59 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1276
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.