Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec WŁADZE I STRUKTURA Rada Gminy Wnioski radnych V kadencja
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „V kadencja, bieżące, menu 164 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

V kadencja

V kadencja

Wnioski z obrad Sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec (2006-2010)
_______________________________________________________________________

Wnioski zgłoszone na XXXVIII Sesji V kadencji Rady Gminy  z dnia 28 września 2010 r.:

1.    Sołtys Józefowa, H.Kułakowska - złożyła wniosek, o dopisanie Sołectwa
Wiktoryn do okręgu wyborczego w Brudnowie.

Składa wniosek o włączenie lamp oświetleniowych przed godz. 5.

Ponawia o naprawę dróg, które zgłaszał radny, Dybowski tj. w miejscowości Ariany i Arianki.

2. Sołtys N.Zbrachlina, H.Szudzik - ponawia wniosek o założenie lamp oświetleniowych - 5 szt. Wzdłuż ogrodu za torami N.Zbrachlin (posesja Pana Milaka ) i drugi odcinek w N.Zbrachlinie (posesja Państwa Centkowskich, Kulpy w kierunku Siutkowa.

3.   Radny, J.Kłos - składa wniosek o założenie oświetlenia we wsi Janowo i Zakrzewo oraz o naprawę drogi w Zosinie - wniosek do budżetu na 2011 rok.

4.  Radny, M.Dyko - składa wniosek o założenie 3 lamp w miejscowości Przypust - wniosek do budżetu na 2011 r.

Składa również wniosek o naprawę drogi w miejscowości Wójtówka i Szpitalka -wniosek do budżetu na 2011 r.

5.  Radny, Z.Kotrych - składa wniosek o naprawę drogi w Śliwkowie.

Wnioski zgłoszone na XXXVII Sesji V kadencji Rady Gminy  z dnia 23 lipca 2011 r.

1.  Sołtys Wagańca, B.Gajdzińska złożyła wniosek, o wystosowanie pismo do poszczególnych nowych nabywców działek po sadzie Pani Wróblewskiej w sprawie ich uporządkowania.

2. Sołtys Bertowa, P.Kuliński – ponawia wniosek o ustawienie od Zbrachlina do Wólnego przez Bertowo znaku ograniczenie prędkości.

3. Radna, M.Kulińska – składa wniosek o wykonanie podjazdu, windy dla osób niepełnosprawnych w budynku socjalnym w Zbrachlinie (obiekt sportowo - rehabilitacyjny).

4. Radny, M.Dyko – składa wniosek o ujęcie w porządku obrad punktu dotyczącego składania sprawozdań przez Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

Wnioski zgłoszone na XXXVI Sesji V kadencji Rady Gminy z dnia 28 maja 2010 r.:

Radna J.Michalska – zgłosiła następujące wnioski:
1. Dokończenie oświetlenia w miejscowości Michalin i założenie w miejscowości Michalinek – ponowienie wniosku.
2. Wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych o zainstalowanie znaku „stop- dzieci” lub znaku „Agatka” na drodze powiatowej Nieszawa – Ujma (skrzyżowanie w Michalinie)- ponowienie wniosku.
3. Postawienie tablicy informacyjnej w miejscowości Michalin.
4. Naprawa drogi w miejscowości Michalin i drogi w miejscowości Niszczewy – Wiktoryn.

Sołtys Konstantynowa J.Wiwatowski  :
5. Wnosi o równiarkę w miejscowości Konstantynowo i 300 m w kierunku Sierzchowa.

Radny M.Dyko  :
6. Wnosi o rozdysponowanie kamienia na drogi gminne i aby w tych spotkaniach uczestniczył sołtys, radny z danego okręgu, gdzie znajduje się droga do naprawy.

Sołtys Józefowa H.Kułakowska:
7. Złożyła wniosek o zabezpieczenia kanałów przy drogach wiejskich:  
-  przy posesji Państwa Zielińskich i Terpiłowskich
-  przy posesji Państwa Baryza.

Sołtys Włoszycy E.Marciniak:
8.  Wnosi o przykrycie ostrego kamienia na drodze w miejscowości Włoszyca.
9. Wnioskuje również o postawienie znaku „ograniczenie prędkości” w m.Włoszyca – skrzyżowanie.

Sołtys Wagańca B.Gajdzińska:
10. Wniosek o postawienie znaku zakazu wjazdu samochodami ciężarowymi i TIR na Osiedlu w Wagańcu.

Sołtys Józefowa H.Kułakowska:
11. Wniosek o włączanie oświetlenia ulicznego w pozostałych wioskach na terenie gminy.

Sołtys Bertowa P.Kuliński:
12. Wniosek o naprawę drogi w miejscowości Bartowo – równiarka.

Sołtys Nowego Zbrachlina H.Szudzik:
13. Ponowienie wniosek o tablice ogłoszeniową dla wsi Zbrachlin.
14. Wniosek o oświetlenie w Nowym Zbrachlinie ( przy posesji Pana Milaka – ogród Plebanki w kierunku krzyża) i remont drogi za torami.

Sołtys Sierzchowa J.Czekała:
15. Wycięcie trawy wokół budynku po szkole w miejscowości Sierzchowo.
16. Wymiana lamp na energooszczędne w miejscowości Sierzchowo.

Sołtys Szpitaliki G.Szopa:
17.Wnosi o naprawę drogi w miejscowości Szpitalka.

Wnioski zgłoszone na XXXIV Sesji V kadencji Rady Gminy z dnia 31 marca 2010 r.:

- wnioski zgłoszone przez radną J.Michalską:
1. Wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg o postawienie następujących znaków:
- „ograniczenie prędkości” na trasie od A1 do Niszczew.
- dwa znaki „przejście dla pieszych” z Agatką  lub „uwaga dzieci” na trasie od A1 do Niszczew.
2. Równiarka przez miejscowości: Michalin, Lewin, Kolonia Święte.
3. Przyspieszyć prace związane z przetargiem na budowę dróg Kolonia Święte i Bertowo.

- wniosek zgłoszony przez sołtysa Bertowa P.Kulińskiego:
4. Wystąpić z wnioskiem o tablice ostrzegawcze przy przejeździe kolejowym Nowy Zbrachlin – Bertowo.

- wniosek zgłoszony przez radną M.Kulińską:
5. Budowa wiaty dla dzieci dojeżdżającej do szkoły we Włoszycy.

- wniosek sołtys Nowego Zbrachlina H.Szudzik:
6. Zorganizowanie spotkania z mieszkańcami w Nowym Zbrachlinie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznej o nadanie nazwy ulicy.
7. Remont dróg w Nowym Zbrachlinie

- wniosek sołtys Kaźmierzyn i radnego J.Dybowski:
8. Naprawa drogi w miejscowości Arianki I i Arianki II – w kierunku Józefowa.
9. Naprawa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ariany.

Wnioski zgłoszone na XXXVII Sesji V kadencji Rady Gminy- 23.07.2010 r.

1. Sołtys Wagańca, B.Gajdzińska złożyła wniosek, o wystosowanie pismo do poszczególnych nowych nabywców działek po sadzie Pani Wróblewskiej
w sprawie ich uporządkowania.

2. Sołtys Bertowa, P.Kuliński – ponawia wniosek o ustawienie od Zbrachlina do Wólnego przez Bertowo znaku ograniczenie prędkości.

3. Radna, M.Kulińska – składa wniosek o wykonanie podjazdu, windy dla osób niepełnosprawnych w budynku socjalnym w Zbrachlinie (obiekt sportowo - rehabilitacyjny).

4. Radny, M.Dyko – składa wniosek o ujęcie w porządku obrad punktu dotyczącego składania sprawozdań przez Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

Wnioski zgłoszone na XXXVI Sesji V kadencji Rady Gminy - 28.05.2010 r.

Radna J.Michalska – zgłosiła następujące wnioski:
1. Dokończenie oświetlenia w miejscowości Michalin i założenie w miejscowości Michalinek – ponowienie wniosku.
2. Wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych o zainstalowanie znaku „stop- dzieci” lub znaku „Agatka” na drodze powiatowej Nieszawa – Ujma (skrzyżowanie
w Michalinie)- ponowienie wniosku.
3. Postawienie tablicy informacyjnej w miejscowości Michalin.
4. Naprawa drogi w miejscowości Michalin i drogi w miejscowości Niszczewy – Wiktoryn.

Sołtys Konstantynowa J.Wiwatowski  :
5. Wnosi o równiarkę w miejscowości Konstantynowo i 300 m w kierunku Sierzchowa.

Radny M.Dyko  :
1. Wnosi o rozdysponowanie kamienia na drogi gminne i aby w tych spotkaniach uczestniczył sołtys, radny z danego okręgu, gdzie znajduje się droga do naprawy.

Sołtys Józefowa H.Kułakowska:
2.Złożyła wniosek o zabezpieczenia kanałów przy drogach wiejskich:  
-  przy posesji Państwa Zielińskich i Terpiłowskich
-  przy posesji Państwa Baryza.

Sołtys Włoszycy E.Marciniak:
8. Wnosi o przykrycie ostrego kamienia na drodze w miejscowości Włoszyca.
9. Wnioskuje również o postawienie znaku „ograniczenie prędkości” w m.Włoszyca – skrzyżowanie.

Sołtys Wagańca B.Gajdzińska:
10. Wniosek o postawienie znaku zakazu wjazdu samochodami ciężarowymi i TIR na Osiedlu w Wagańcu.
Sołtys Józefowa H.Kułakowska:
11. Wniosek o włączanie oświetlenia ulicznego w pozostałych wioskach na terenie gminy.

Sołtys Bertowa P.Kuliński:
12. Wniosek o naprawę drogi w miejscowości Bartowo – równiarka.

Sołtys Nowego Zbrachlina H.Szudzik:
13. Ponowienie wniosek o tablice ogłoszeniową dla wsi Zbrachlin.
14. Wniosek o oświetlenie w Nowym Zbrachlinie ( przy posesji Pana Milaka – ogród Plebanki w kierunku krzyża) i remont drogi za torami.

Sołtys Sierzchowa J.Czekała:
15. Wycięcie trawy wokół budynku po szkole w miejscowości Sierzchowo.
16. Wymiana lamp na energooszczędne w miejscowości Sierzchowo.

Sołtys Szpitaliki G.Szopa:
17.Wnosi o naprawę drogi w miejscowości Szpitalka.

Wnioski zgłoszone na XXXIV Sesji V kadencji Rady Gminy - 31.03.2010 r.

- wnioski zgłoszone przez radną J.Michalską:
1. Wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg o postawienie następujących znaków:
- „ograniczenie prędkości” na trasie od A1 do Niszczew.
- dwa znaki „przejście dla pieszych” z Agatką  lub „uwaga dzieci” na trasie od A1 do Niszczew.
2. Równiarka przez miejscowości: Michalin, Lewin, Kolonia Święte.
3. Przyspieszyć prace związane z przetargiem na budowę dróg Kolonia Święte i Bertowo.

- wniosek zgłoszony przez sołtysa Bertowa P.Kulińskiego:
4. Wystąpić z wnioskiem o tablice ostrzegawcze przy przejeździe kolejowym Nowy Zbrachlin – Bertowo.

- wniosek zgłoszony przez radną M.Kulińską:
5. Budowa wiaty dla dzieci dojeżdżającej do szkoły we Włoszycy.

- wniosek sołtys Nowego Zbrachlina H.Szudzik:
6. Zorganizowanie spotkania z mieszkańcami w Nowym Zbrachlinie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznej o nadanie nazwy ulicy.
7. Remont dróg w Nowym Zbrachlinie

- wniosek sołtys Kaźmierzyn i radnego J.Dybowski:
8. Naprawa drogi w miejscowości Arianki I i Arianki II – w kierunku Józefowa.
9. Naprawa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ariany.

Wnioski zgłoszone na XXXIII Sesji V kadencji Rady Gminy-  5.03.2010 r.

- wniosek zgłoszony przez radnego P.Wiatrowskiego
1. Podjęć działania mające na celu przeprowadzenia analizy i wykonanie kosztorysu na zaadoptowanie części  budynku WPOZH Ariany z przeznaczeniem na  mieszkania socjalne. Przy sprzedaży budynku po szkole w Sierzchowie ująć zapis w procedurze przetargowej „ gmina w ciągu roku czasu od sprzedaży obiektu za fundusze uzyskane ze sprzedaży  szkoły wykona remont tej części obiektów WPOZH z przeznaczeniem na mieszkania zastępcze dla  lokatorów  tam mieszkających – 5 rodzin”.

- wniosek zgłoszony przez Sołtys Józefowa H.Kułakowską
2.  Naprawa drogi gminnej w miejscowości Józefowo.

- wniosek zgłoszony przez sołtysa J.Urbańskiego  
3.  Podjąć działania zmierzające do pozostawienia wyjazdu i zjazdu  z drogi krajowej E-1 w m.Siutkowo – planowana modernizacja drogi krajowej E-1.

- wnioski zgłoszone przez radną J.Michalską
4.   Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niszczewach.
5. Ponowienie wniosku w sprawie dokończenia oświetlenia ulicznego, w miejscowości Michalin – 3 lampy.

- wnioski zgłoszone przez radnego M.Dyko
6.  Ponowienie wniosku o zainstalowanie 3-4 lamp w miejscowości Przypust.
7. Zorganizować spotkania sołeckie z mieszkańcami gminy w poszczególnych okręgach wyborczych.

2010 rok

- wniosek zgłoszony przez radnego M.Dyko
1. zwiększenie środków budżetowych w 2010 r. na powiększenie i zwiększenie zakupu kamienia do naprawy dróg gminnych na terenie gminy.

- wniosek zgłoszony przez Sołtys Sierzchowa J.Czekała
2. wymiana lamp na energooszczędne na terenie miejscowości Sierzchowo.

- wniosek zgłoszony przez Sołtys Józefowa H.Kułakowską
3.  podjęcie działań w sprawie karania rolników, którzy przyorują i niszczą drogi gminne.

- wnioski zgłoszone przez radną J.Michalską
4.  nawiezienie i utwardzenie kamieniem drogi w miejscowości Lewin.
5. wniosek o 1 lampę w m.Lewin przy Pani Antoszewskiej.

- wniosek zgłoszony przez Sołtys Brudnowa M.Kołowrockiego
6. przeniesienie znaku „teren zabudowy” znajdującego się obecnie przy Szkole Podstawowej w Brudnowie w miejsce od  drogi krajowej E-1.

- wniosek zgłoszony przez Wójta Gminy P.Marciniaka
7. Rada Gminy zleci komisji rewizyjnej Rady Gminy Waganiec przeprowadzenie doraźnej kontroli ilości nawiezionego kamienia na drogę gminną Sierzchowo-Konstantynowo. 

Wnioski zgłoszone na XXXI Sesji V kadencji Rady Gminy - 27.11.2009 r.

- wniosek zgłoszony przez radnego M.Dyko
1. Zaplanowanie w budżecie gminy na 2010 r. większych środków finansowych na remont dróg gminnych w budżecie na 2010 rok.

- wniosek zgłoszony przez Sołtysa Szpitalki  G.Szopę
2. Naprawa drogi w m. Szpitalka.
3. Naprawa mostka w m.Szpitalka droga od strony Oczyszczalni Ścieków.  

- wniosek zgłoszony przez radną J.Michalską
4. Dokończenie oświetlenia – 3 lampy w m.Michalin
5. Naprawa drogi od Arian do krajowej jedynki.
6. Utwardzenie asfaltem drogi w m.Kolonia Święte.

- wniosek zgłoszony przez radnego S.Szudzika.
7. Wyczyszczenie rowów w kierunku Sierzchowa.

- wniosek zgłoszony przez radnego J.Kłosa
8. Postawienie wiaty w Niszczewach dla dzieci dojeżdżających autokarem szkolnym. 9. Remont drogi w m.Zosin.

- wniosek zgłoszony przez sołtysa Konstantynowa J.Wiwatowskiego.
10. Naprawa drogi w Konstantynowie, nawiezienie kamienia i utwardzenie jej.

Wnioski z XXX Sesji V kadencji Rady Gminy - 30.10.2009 r.

- wniosek zgłoszony przez radnego M.Dyko
1. Zaplanowanie w budżecie gminy na 2010 r. większych środków finansowych na remont dróg gminnych w budżecie na 2010 rok.

- wniosek zgłoszony przez Sołtysa Szpitalki  G.Szopę
2. Naprawa drogi w m. Szpitalka.
3. Naprawa mostka w m.Szpitalka droga Szpitalka od strony Oczyszczalni Ścieków.  

- wniosek zgłoszony przez radną J.Michalską
4. Dokończenie oświetlenia – 3 lampy w m.Michalin
5. Naprawa drogi od Arian do krajowej jedynki.
6. Utwardzenie asfaltem drogi w m.Kolonia Święte.

- wniosek zgłoszony przez radnego S.Szudzika.
7. Wyczyszczenie rowów w kierunku Sierzchowa.

- wniosek zgłoszony przez radnego J.Kłosa
8. Postawienie wiaty w Niszczewach dla dzieci dojeżdżających autokarem szkolnym. 9. Remont drogi w m.Zosin.

- wniosek zgłoszony przez sołtysa Konstantynowa J.Wiwatowskiego.
10. Naprawa drogi w Konstantynowie, nawiezienie kamienia i utwardzenie jej.

Wnioski z XXIX Sesji - 31.08.2009 r.

- wniosek zgłoszony przez radnego M.Dyko
1. Wniosek o powołanie Gminnej Komisji ds. naprawy i budowy dróg gminnych.

- wniosek zgłoszony przez sołtys H.Kułakowską
2. Powiadamianie sołtysów o każdorazowym przywiezieniu żużla i kamienia na drogi gminne w danych sołectwach.

- wniosek zgłoszony przez radną M.Kulińską
3. Ponowienie wniosku o budowę 1 kilometra drogi asfaltowej w danym roku na terenie gminy.

- wniosek zgłoszony przez radnego J.Kłosa
4. Założenie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakrzewo i Janowo oraz postawienie wiaty dla dzieci dojeżdżającej do szkoły w m.Niszczewy - ze środków pozyskanych w wyniku sprzedaży działek w m.Niszczewy.

- wniosek zgłoszony przez radnego P.Wiatrowskiego
5. Powiadomienie właścicieli działek osiedle w Zbrachlinie (po byłym boisku) o doprowadzenie swoich własności do porządku zgodnie z uchwałą o porządku i utrzymaniu czystości na terenie gminy.

Wnioski z XXVIII Sesji  - 30.06.2009 r.

- wniosek zgłoszony przez radnego K.Rydlewskiego
1. Zwrócenie uwagi na porządek wokół przystanków PKS na terenie gminy i częstsze ich sprzątanie. 
2. Rozwiązanie problemu skrzyżowania w Plebance, naprawa rowu odwadniającego od Plebanki w kierunku Nieszawy.

- wniosek zgłoszony przez Sołtysa Włoszycy E.Marciniaka
3. Naprawa drogi od torów kolejowych w kierunku Włoszycy i w m.Włoszyca.

- wniosek zgłoszony przez Sołtys Starego Zbrachlina R.Nowakowskiego
4. Ponowienie wniosku o oświetlenie w Starym Zbrachlinie.
5. Naprawa i wyrównanie drogi w Starym Zbrachlinie.

- wniosek zgłoszony przez Sołtysa Brudnowa M.Kołowrockiego
6. Rozwiązanie problemu z nowopobudowaną drogą w m.Brudnowo, emulsja  pod wpływem temperatury rozpuszcza się i przykleja do wszystkiego. 

- wniosek zgłoszony przez Sołtysa Wólne W.Kujawę
7. Naprawa drogi w m. Wólne.

- wniosek zgłoszony przez Sołtysa Kaźmierzyn J.Dybowskiego
8. Naprawa drogi w m. Arianki.

- wniosek zgłoszony przez radną J.Michalską
9. Naprawa drogi od Arian w kierunku trasy E1.

- wniosek zgłoszony przez radnego M.Dyko
10. Zabezpieczenie kwoty 8.500 zł (kwota ze sprzedaży stawu w Przypuście)  na założenie 3 lamp w kierunku Kosciółka w Przypuście.

- wniosek zgłoszony przez radnego J.Kłosa
11. Pozyskane pieniądze ze sprzedaży działek w Niszczewach przeznaczyć na budowę oświetlenia w m.Janowo i Zakrzewo (kwota 18.000 zł).

- wniosek zgłoszony przez Sołtys Wagańca B.Gajdzińską
12. Zabezpieczenie wyrw pozostałych po budowie drogi na ul.Osiedlowej.

- wniosek zgłoszony przez Sołtys Wiktoryna W.Sobieraj
13. Dokończenie oświetlenia w m.Wiktoryn – ponowienie wniosku.

- wniosek zgłoszony przez Sołtysa P.Kulińskiego
14. Wykoszenie trawy przy skrzyżowaniu za torami kolejowymi w Nowym Zbrachlinie.

Wnioski z  XXVII Sesji – 29.04.2009 r.

- wniosek zgłoszony przez radnego J.Kłosa. 
1. Pozyskane środki ze sprzedaży działek w Niszczewach przeznaczyć na odnowę wsi Niszczewy tj. budowa wiaty dla dzieci dojeżdżającej do szkół, remont świetlicy i budowę oświetlenia ulicznego.

- wniosek zgłoszony przez sołtysa wsi  Zbrachlin Stary  R.Nowakowskiego
2. Zabezpieczenie dwóch kanałów w m.Stary Zbrachlin, zniszczonych przez objazd po wypadku na trasie 1E.

- wniosek zgłoszony przez sołtysa wsi Zbrachlin Nowy H.Szudzik
3. Zabezpieczenie kanału przy posesji p.Lamparskiego.

- wniosek zgłoszony przez radnego J.Nowaka
4. Nadanie nazwy ulicy na nowopowstałym osiedlu w Zbrachlinie Nowym.

Wnioski z XXVI Sesji – 31.03.2009 r.

- wnioski mieszkańców Michalina i Michalinka
1. Dokończenia oświetlenia ulicznego w m.Michalin i założenia w m.Michalinek,
2. Naprawa drogi Niszczewy – Wiktoryn, naprawa w Michalinie

- wniosek mieszkańców Kolonia Święte
3. Utwardzenie drogi asfaltem w m.Kolonia Święte

- wniosek zgłoszony przez  sołtysa wsi  Sierzchowo J.Czekałę
4. Założenie lamp oświetleniowych w Sierzchowie od torów w kierunku Pana Parysia.

- wniosek zgłoszony przez radnego M.Dyko
5.  Zwiększenie środków na naprawy dróg gminnych

- wniosek zgłoszony przez sołtysa wsi Wólne W.Kujawa 
6.  Wystąpienie  do Zarządu Dróg Powiatowych o naprawę dróg powiatowych. 

Wnioski z XXV Sesji – 17.02.2009 r.

- wniosek zgłoszony przez radnego W.Kulpę
1. Wokół hydrantów wykonać wylewki betonowe metr na metr i oznaczyć je literą „H”.

- wniosek zgłoszony przez radną J.Michalską
2. Naprawa drogi – uzupełnienie kamieniem w Koloni Święte.
3. Naprawa drogi od szkoły do Michalina.
4. Naprawę drogi przez Michalin, od Arian do trasy E-1 jest to droga kamienna.
5. Naprawę drogi w m.Lewin.

- wniosek zgłoszony przez sołtysa wsi Włoszyca  E.Marciniak
6. Naprawa drogi w m.Włoszyca, dojazd od Zbrachlina.

 2009 rok

Wnioski z XXIII Sesji  – 12.12. 2008 r.

- wniosek zgłoszony przez sołtysa wsi  Konstantynowo J.Wiwatowskiego
1. Naprawa drogi w m.Konstantynowo, za drogą E-1 w kierunku Turzynka.

- wniosek zgłoszony przez sołtysa wsi  Siutkowo J.Urbańskiego
2. Wnosi o pomoc w rozwiezieniu żużla, gdyż części już rozwiózł na drogę, ale pozostała jeszcze druga część do rozwiezienia.

- wniosek zgłoszony przez radną J.Michalską
3. Naprawa drogi Niszczewy – Wiktoryn, chodzi o równiarkę, nawiezienia i uzupełnienie wyrw.

- wniosek zgłoszony przez sołtysa wsi  Bertowo P.Kulińskiego
4. Uporządkowanie posesji i gruntów których nikt nie użytkuje - pustostany, i które  są zarośnięte i zaniedbane, można by było podjąć działania aby te tereny zostały uporządkowane.

Wnioski z XXII Sesji – 28.11.2008 r.

- wniosek zgłoszony przez sołtys wsi Józefowo H.Kułakowską
1. Utwardzenie kamieniem drogi w m.Józefowo  (od Pani Ciotuszyńskiej w kierunku Sierzchowa).
2. Wycięcie dziko rosnących akacji wzdłuż drogi w m.Józefowo ( przy posesji Pani Ciotuszyńskiej).
3.  Ponownie wnosi o zwrócenie uwagi na podorywanie dróg gminnych.

- wniosek zgłoszony przez sołtysa wsi Konstantynowo J.Wiwatowskiego
4.  Wniosek złożony w imieniu sołtysa i Pani Pietrzak o rozwiązanie sprawy bezpańskich psów, które przebywają w opuszczonej posesji po Panu Olkowskim i tam zagrażają bezpieczeństwu przejeżdżającym mieszkańcom, a zwłaszcza dzieciom, gdyż są agresywne.

Wnioski z XX Sesji – 29.10.2008 r.

- wniosek zgłoszony przez radnego J.Nowaka
1. Wniosek do budżetu na 2009 r. o podniesienie diet sołtysom – propozycja 50% diety radnego.

- wnioski zgłoszone przez radnego J.Kłosa
2. Wnioski do budżetu na 2009 r.:
    - wymiana okien w szkole w Niszczewach
    - postawienie przystanku w miejscowości Niszczewy
    - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach  Zakrzewo – Janowo
   - wykonanie przepustów w miejscowości Zosin, w kierunku Pana Zwierzchowskiego.

- wniosek zgłoszony przez radną M.Kulińską
3. Wniosek o uporządkowanie przystanków autobusowych: w Zbrachlinie i Plebance.

Wnioski przedstawione na XIX Sesji

- zgłoszony przez Radną M.Kulińską, Sołtysa i Radę Sołecką wsi Bertowo:
1. Wniosek do budżetu gminy na 2009 r. – budowa drogi we wsi Bertowo (ponowienie wniosku).

- zgłoszony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Sierzchowie
2. Dofinansowanie jednostki OSP w Sierzchowie na remont strażnicy (20.000 zł) do budżetu na 2009 r.

- zgłoszony przez Klub Seniora „Mimoza” w Wagańcu
3. Dofinansowanie Klubu Seniora „Mimoza” w wys. 10.000 zł do budżetu gminy na 2009 r.

- zgłoszony przez Przewodniczącą Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich w Zbrachlinie
4. Uwzględnienie w budżecie na 2009 r. kwoty 3 tys. zł na realizację zadań Koła.

Wnioski z XIX Sesji – 19.08.2008 r.

- wniosek zgłoszony przez sołtysa wsi Szpitalka G.Szopę
1. Nawiezienie kamienia wapiennego na drogę w Szpitalce (skrzyżowanie przy Panu Stefańskim).
2. Naprawa dwóch lamp przy posesji Pana Boruckiego i Pana Stefańskiego.

- wniosek zgłoszony przez sołtysa wsi Kaźmierzyn J. Dybowskiego
3. Postanowienie pojemników do segregacji śmieci w m.Kaźmierzyn przy posesji Pana Brożka.
4. Postawienie kosza na śmieci przy sklepie Pana Brożka.

- wniosek zgłoszony przez sołtysa wsi Bertowo P.Kulińskiego
5. Postawienie znaku drogowego „ustąp pierwszeństwa przejazdu” przed torami kolejowymi w m.Zbrchlin.

- wniosek zgłoszony przez radną J.Michalską
6. Wysłanie równiarki na drogę w m.Michalin
7. Ponowienie wniosku o zakup i ustawienie pojemników do segregacji śmieci w m.Michalin.

- wniosek zgłoszony przez sołtysa wsi Śliwkowo K.Małecki –
8. Zamontowanie nagłośnienia na sali obrad – słaba słyszalność.

- wniosek zgłoszony przez sołtysa wsi Włoszyca E.Marciniak
9. Postanowienie pojemnika na śmieci przy przystanku w m.Włoszyca.

- wniosek zgłoszony przez sołtysa wsi Sierzchowo J.Czekałę
10.  Postawienie wiaty przy szkole w m.Sierzchowo dla dzieci dojeżdżających i oczekujących na autokar szkolny.

- wniosek zgłoszony przez sołtysa wsi Zbrachlina H.Malinowską
11.  Naprawienie lamp ulicznych w m.Zbrachlin, głównie przy skrzyżowaniu drogi asfaltowej z drogą kamienną tzw. „Brudnowianką”

Wnioski z XVII Sesji  - 27.06.2008 r.

- wniosek zgłoszony przez radnego M.Dyko
1. Równiarka na wszystkie grogi żużlowe w gminie Waganiec.

Wnioski z XVI Sesji  - 21.04.2008 r.

- wniosek zgłoszony przez radną J.Michalską
1. Zorganizowanie raz w roku zbiórki starych mebli i niepotrzebnych rzeczy.
2. Ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki śmieci w miejscowości: Kolonia Święte i Michalin.

- wniosek zgłoszony przez sołtysa Bertowa Pana P.Kulińskiego
3. Ustawienie znaku ograniczenie prędkości w miejscowości Bertowo – ponowienie wniosku.

- wniosek zgłoszony przez radnego J.Kłosa
4. Zamontowanie ławki w postawionej wiacie w miejscowości Śliwkowo.
5. Ustawienie włączania i włączania oświetlenia ulicznego w miejscowości Niszczewy.

- wniosek zgłoszony przez radną M.Kulińską
6.  Zamontowanie progu zwalniającego przy placu zabaw - ul.Kujawska w Wagańcu.

- wniosek zgłoszony przez sołtysa Konstantynowa J.Wiwatowskiego
7. Dostarczenie dwóch tablic ogłoszeniowych do miejscowości Konstantynowo.

- wniosek zgłoszony przez radnego P.Wiatrowskiego
8. Zgłoszenie interwencji przez Wójta Gminy do Starosty Aleksandrowskiego w sprawie rozwiązania sprawy załatwiania interesantów z terenu Gminy Waganiec w Wydziale Komunikacji

Wnioski z XV Sesji – 31.03.2008 r.

- wniosek zgłoszony przez radnego J.Nowaka
1.Zakup autobusu do przewozu dzieci, do szkół na terenie Gminy Waganiec (z uwzględnieniem zabezpieczenia na ten cel kwoty ok. 60 tys. zł.)
2.Rozpocząć rozmowy na temat wykupu terenu od Pani Wróblewskiej w Wagańcu  z przeznaczenie na „Mini – Park”.

- wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Rady
3. Naprawa  drogi w miejscowości Konstantynowo i Sierzchowo.

- wniosek zgłoszony przez radnego M.Dyko
4. Zaproszenie na sesję Rady Gminy Waganiec Przewodniczącego Rady Powiatu  i Starosty Powiatu Aleksandrowskiego.

- wniosek zgłoszony przez radną J.Michalską
5. Ponowienie wniosku – dokończenie oświetlenia ulicznego w miejscowości Michalin i budowa w Michaliku.

- wniosek zgłoszony przez sołtys Wagańca B.Gajdzińską
6. Naprawa drogi powiatowej przy ul.Dworcowej w Wagańcu ( przebiegającej od Piekarni do Dworca PKP).
7. Naprawa mostku, droga powiatowa przy ul.Dworcowej w Wagańcu.

- wniosek zgłoszony przez radną M.Kulińską
8. Ponowienie wniosku – budowa 1 km dróg gminnych w roku na obrzeżach gminy, nie w centrum.

- wniosek zgłoszony przez sołtys Nowego Zbrachlina H.Szudzik
9. Ponowienie wniosku  - budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Zbrachlinie za torami i budowa oświetlenia na nowo - powstałym osiedlu w Nowym Zbrachlinie.

 2008 rok

Wnioski z XIII Sesji – 27.12.2009 r.

- wniosek zgłoszony przez radną M.Kulińską
1.Wszczęcie procedury reorganizacji placówki oświatowej w Sierzchowie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – przy 10 głosach „za”, 2 głosach „przeciw”i 2 głosach „wstrzymujących” przyjęła wniosek do realizacji.

- wniosek zgłoszony przez radnego M.Dyko
2.Pozyskany dochód ze sprzedaży działki w m.Przypust zabezpieczyć na modernizację oświetlenia we wsi Przypust.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła w/w wniosek.

Wnioski z X Sesji – 13.09.2007 r.

- wniosek złożony przez radnego J. Nowaka
1.Zakup sprzętu za sprzedaż koparko – spycharki „ Białoruś” służącego do tego  samego typu prac
2.Zakup 2 słupów ogłoszeniowych. Jeden w Plebance drugi w Wagańcu przy  Dworcu PKP.
3.Umożliwienie wykorzystania pomieszczenia przy archiwum na złożenie dokumentacji   Klubu Sportowego.
4.Rozbudowa pomieszczeń ZPT w szkole w Zbrachlinie dla potrzeb klas „0”.

- wniosek zgłoszony przez radnego M. Dyko
5.Zwrócenie się do Prezesa Spółdzielni Plebanka w celu usunięcia drzewa „lipy”  w miejscowości Plebanka
6. Usuniecie krzewów w rowach wzdłuż wszystkich dróg gminnych i powiatowych.
7. Uzupełnienie żużlem dróg.

- wniosek zgłoszony przez radną J. Michalską, radnego J. Kłosa oraz radnego M. Dyko
8. Budowa wiat w Michalinie, Śliwkowie i Wólnym

- wniosek zgłoszony przez  sołtys  Waganica B. Gajdzińską
9. Dokończenie budowy ul. Osiedlowej w Wagańcu . 
10. Wniosek do powiatu o poprawę nawierzchni ul. Dworcowej i budowa chodnika przy ulicy Dworcowej.   

- wniosek zgłoszony przez sołtysa Brudnowa M.Kołowrockiego
11.Budowa drogi w Brudnowie,  w obecnej chwili naprawa tej drogi.                              

- wniosek zgłoszony przez radnego S. Szudzika
12. Naprawa drogi przy Panu Lamparskim w Sierzchowie.        

- wniosek zgłoszony przez sołtysa Siutkowa J. Urbańskiego                              
13. Poprawa podjazdu w Siutkowie obok posesji Państwa Kujawa,  trasa E-1.   
14. Naprawa drogi w Siutkowie.

- wniosek zgłoszony przez radną M. Kulińską
15. Drogowskaz w miejscowości Bertowo.

- wniosek złożony przez sołtysa Nowego Zbrachlina H. Szudzik
16. Budowa oświetlenia w Nowym Zbrachlinie.

- wniosek złożony przez radnego J.Nowaka
17. Wypowiedzenie Policji pomieszczenia dla dzielnicowych z przeznaczeniem do Zespołu Obsługi Szkół.

Wnioski z VIII Sesji – 28.06.2007 r.

- wniosek zgłoszony przez radnego M.Dyko
1. Usunięcie zarośli na drodze nadwiślańskiej oraz na pozostałych drogach powiatowych – wniosek kierowany do Zarządu Dróg Powiatowych.
2. Ponowne ustawienie w miejscowości Wólne skradzionego znaku „uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu” – wniosek kierowany do Zarządu Dróg Powiatowych.

- wniosek zgłoszony przez radnego S.Szudzika
3. Ustawienie tablic informacyjnych z nazwą miejscowości Sierzchowo (od strony Raciążka, Niestuszewa, Wagańca),
4. Wyrównanie i nawiezienie drogi żużlem w miejscowości Sierzchowo od figurki do posesji Pana Parysia.

- wniosek zgłoszony przez sołtysa Konstantynowa J.Wiwatowskiego
5. Rozważenie przez Radę Gminy sprawy doliczania prowizji sołtysom od wpłat podatkowych uiszczanych w kasie Urzędu Gminy.

- wniosek zgłoszony przez sołtysa Sierzchowa J.Czekałę.
6. Naprawa lampy ulicznej w miejscowości Sierzchowo przy posesji sołtysa.

- wniosek zgłoszony przez sołtysa Wiktoryna W.Sobieraj.
7. Naprawa lampy ulicznej w miejscowości Wiktoryn przy posesji sołtysa.

- wniosek zgłoszony przez sołtysa Wólnego W.Kujawę.
5. Naprawa lampy ulicznej w miejscowości Wólne za posesją sołtysa w kierunku miejscowości Plebanka.

Wnioski z VII Sesji – 26.04.2007 r.

- wniosek zgłoszony przez radnego W.Kulpę, kierowany do Radnego Powiatowego
1. Poparcie przez Radę Powiatu przyjęcia Szkoły Nr 1 (były Zespół Szkół Ogrodniczych) w Aleksandrowie Kuj. pod kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa.

- wnioski zgłoszone przez sołtys Michalina J.Gronowską
2. Założenie oświetlenia ulicznego w miejscowości Michalinek.
3. Naprawa drogi od szkoły w Niszczewach w kierunku Wiktoryna

- wniosek zgłoszony przez radnego Z.Kotrycha
4. Nawiezienie żużla i wyrównanie drogi równiarką w m. Śliwkowo.

- wniosek zgłoszony przez radną J.Michalską
5. Postawienie znaku „ograniczenia prędkości” w m. Kolonia Święte.

- wniosek zgłoszony przez radnego J.Kłosa
6. Nawiezienie żużla na drogi w m. Janowo, Zakrzewo, Zosin.

- wniosek zgłoszony przez przewodniczącą rady M.Bierzyńską
7. Nawiezienie żużla w m.Konstantynowo.


Wnioski  V Sesji - 9 marca 2007 roku

- wnioski zgłoszone przez radnego M.Dyko:
1. Naprawa przystanku w Wólnem.
2. Podtrzymanie wniosku zgłoszonego na początku posiedzenia w sprawie sprzedaży działki po byłej kotłowni w cenie nie niższej niż 140 tys. zł – wniosek Rady Gminy IV kadencji, który podtrzymuje Rada Gminy V kadencji.

- wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Rady Gminy M.Bierzyńską
3. Naprawa wszystkich dróg gminnych.

- wnioski zgłoszone przez sołtysa Bertowa P.Kulińskiego
4. Ujednolicenie tablic ogłoszeniowych w całej gminie.
5. Oświetlenie drogi w Nowym Zbrachlinie w kierunku Bertowa.

- wniosek zgłoszony przez sołtysa Włoszycy E.Marciniak
6. Naprawa drogi we Włoszycy.

- wnioski zgłoszone przez radną J.Michalską
7. Naprawa drogi w miejscowościach: Michalin, Lewin, Kolonia Święte- nawiezienie kamieniem.
8. Ustawienie znaku informacyjnego z nazewnictwem miejscowości Michalin, przy zjeździe z drogi krajowej nr 1.

- wniosek zgłoszony przez radnego J.Dybowskiego
9. Nawiezienie kamieniem drogi w m.Ariany.

- wnioski zgłoszone przez radnego W.Kulpę.
10.Uzupełnienie kamieniem drogi w m.Józefowo.

11.Wstrzymanie ogłoszonego przetargu na sprzedaż działki po byłej kotłowni  w Wagańcu, do następnego przeanalizowania wyceny przez Radę Gminy
z Wójtem Gminy.

- wnioski zgłoszone przez sołtys Józefowa H.Kułakowską
12.Przeznaczyć jedną przyczepę żużla przed przejazd kolejowy w m.Józefowo.
13.Wysłanie kurend do mieszkańców gminy o nie podorywaniu dróg gminnych.
14.Skierowanie wniosku do Zarządu Dróg Powiatowych o naprawę drogi przy skrzyżowaniu przy Zajeździe „Wagant” od strony Niszczew.

- wniosek zgłoszony przez sołtysa Konstantynowa J.Wiwatowskiego
15.Naprawienie drogi w m.Konstantynowo

- wnioski zgłoszone przez sołtysa Nowego Zbrachlina H.Szudzik.
16.Naprawa drogi za torami przy sadzie w kierunku Bertowa.
17.Naprawa zjazdu z przejazdu kolejowego w Wagańcu w stronę Kaźmierzyna.

- wnioski zgłoszone przez sołtys Wagańca B.Gajdzińską.
18.Ustawienie kosza na śmieci przy tablicy ogłoszeniowej.
19.Rozwiązanie problemu wałęsających się psów.
20.Oświetlenie ul.Kolejowej w kierunku Młyna przy posesjach.

- wnioski zgłoszone przez radnego S.Szudzika
21.Uzupełnienie żużlem dziur przy szkole w Sierzchowie.
22.Naprawienie dróg gminnych w jak najszybszym czasie.

- wniosek zgłoszony przez sołtysa Michalina J.Gronowską.
23.Modernizacja oświetlenia w Michalinku i dokończenie budowy oświetlenia w Michalinie.

- wniosek zgłoszony przez radnego Z.Kotrycha
24.Naprawa drogi w m.Kalinowo  i Śliwkowo – uzupełnienie żużlem i naprawa równiarką.

- wniosek zgłoszony przez sołtysa R.Nowakowskiego
25.Naprawa drogi w Starym Zbrachlinie.

- wniosek zgłoszony przez radną M.Kulińską.
26.Rozpropagowanie informacji o organizowanym „Małym Rajdzie Rowerowym” na terenie gminy.

- wniosek zgłoszony przez sołtysa Niszczew T.Jóźwiaka
27.Naprawa drogi w m.Niszczewy.

2007 rok

Wnioski z IV Sesji – 28.12.2006 r.

- wnioski zgłoszone przez radnego M.Dyko
1. Zapraszać raz na kwartał na  obrady sesyjne Radnego Powiatowego Pana Macieja Włocha.
2. Zaprosić na sesję Rady Gminy Waganiec Przewodniczącego Rady Powiatu   Aleksandrowskiego Pana Janusza Chmielewskiego.
3. Zaopatrzyć zbiorniki na paliwo w przepływomierze.
4. Podjąć działania i rozmowy w celu uratowania przed zniszczeniem Kościółka w Przypuście.

- wnioski zgłoszone przez radnego E.Krygra
5. Zorganizować spotkanie w Komisjach Stałych Rady Gminy na temat utworzenia nowej Komisji Integracji Europejskiej Perspektywicznego Rozwoju Gminy Waganiec.  

- wniosek zgłoszony przez sołtys Nowego Zbrachlina
6. Wprowadzenie nowej numeracji posesji w Nowym Zbrachlinie.  

- wniosek zgłoszony przez Komisję Oświaty
7. Wprowadzenie zmiany nazewnictwa Waganiec II, na Kaźmierzyn.  

- wniosek zgłoszony przez radną M.Kulińską
8. Złożenie wniosku przez Wójta Gminy skierowanego do władz Powiaty Aleksandrowskiego o pozyskanie środków finansowych na budowę ścieżki rowerowej od Wagańca do Zbrachlina  

Wnioski z  III Sesji – 11.12.2006 r.

- wniosek zgłoszony przez radnego E.Krygra
1. Utworzenie Stałej Komisji Integracji Europejskiej Perspektywicznego Rozwoju Gminy Waganiec.  

- wnioski zgłoszone przez radnego J.Nowaka
2. Podjęcie działań na najbliższej sesji w sprawie zmiany stawki opłaty targowej od stycznia 2007 roku.  
3. Uporządkowanie połamanych gałęzi drzew rosnących wzdłuż drogi przy ul.Widok w kierunku Wagańca.  

- wnioski zgłoszone przez sołtys Nowego Zbrachlina Pania H.Szudzik
4. Ponowienie  wniosku z IV kadencji o zamontowanie oświetlenia wzdłuż drogi przy  ogrodzie, należącym do Agrofirmy Plebanka, jest to Nowy Zbrachlin w kierunku posesji Pana Milaka. 
5.Budowa oświetlenia ulicznego na nowo - powstałym Osiedlu w m.Nowym Zbrachlinie, jest to droga od posesji Pana Jakubowskiego, Pana Waszaka i biegnąca wzdłuż posesji Pana Rozwory.
6. Ponowienie wniosku o zamontowanie słupków ostrzegawczych przy zjeździe z przejazdu kolejowego w kierunku Kaźmierzyn i przy posesji Pana Lamparskiego.  

- wniosek zgłoszony przez sołtysa Wiktoryn Panią W.Sobieraj
7. Ponowienie wniosku o zamontowanie oświetlenia w m.Wiktoryn, od posesji Pana Wiśniewskiego, do posesji Pana Stępkowskiego.  

- wniosek zgłoszony przez sołtysa Starego Zbrachlina Pana R.Nowakowskiego
8. Ponowienie wniosku z poprzedniej kadencji o dokończenie oświetlenia w Starym Zbrachlinie.  

- wniosek Komisji Rewizyjnej zgłoszony przez przewodniczącego P.Wiatrowskiego:
9.Zakupić ciągnik pod potrzeby urzędu.  

- wniosek zgłoszony przez radnego J.Kłosa
10.  Zamontowanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowo – Zakrzewo
11. Zamontowanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Śliwkowo od szosy do  posesji Pana Wyciechowskiego Bolesława.
12. Postawienie wiaty pod potrzeby dzieci dojeżdżającej do Szkoły w Brudnowie, w miejscowości Niszczewy  przy przystanku autobusowym i w miejscowości Śliwkowo przy posesji Pana Kotrycha.  

- wnioski zgłoszone przez radnego E.Krygra
13. Modernizacja oświetlenia w Zbrachlinie obok Kościoła wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Ośrodka Zdrowia.
14. Zamontowanie lamp oświetleniowych przy Kościele Parafialnym w Zbrachlinie  (plac parkingowy za kościołem) .
15. Podjęcie prac związanych z założeniem chodnika od szkoły w Zbrachlinie do Kościoła Parafialnego (materiał częściowo zakupiony i ulega zniszczeniu).  

- wnioski zgłoszone przez sołtysa Konstantynowo J.Wiwatowskiego
16. Utwardzić drogę gminną w miejscowości Konstantynowo, odcinek ok.500m (jest to droga w kierunku Sierzchowa).
17. Zamontowanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Konstantynowo (teren, który należał kiedyś do gminy Raciążek)  

- wnioski zgłoszone przez sołtys Wagańca B.Gajdzińską
18. Położenie chodnika wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Piekarni w Wagańcu ul.Dworcowa.
19. Ponowienie wniosku o dokończenie pieszojezdni na ul.Osiedlowej.
20. Poczynić starania o poprawienie wyglądu terenu w centrum Wagańca.  

- wniosek zgłoszony przez radnego E.Krygra
21. Ustawienie znaku „ograniczenie prędkości” na Osiedlu w Zbrachlinie i zamontowanie poprzecznych „garbów” zwalniających ruch samochodów.  

- wnioski zgłoszone przez radną J.Michalską
21. Ustawienie znaku informacyjnego z miejscowością Michalin, Wiktoryn.
22. Dokończenie oświetlenia w miejscowości Michalin i założenie oświetlenia w  miejscowości Michalinek od szkoły w Niszczewach do posesji Pana Chęcińskiego.
23. Utwardzić żużlem drogę w Michalinie przy posesji Pana Ziomko.  

- wniosek zgłoszony przez radnego E.Brzezińskiego 
24. Utwardzenie drogi żużlem w miejscowości Wiktoryn w kierunku Brudnowa do  cmentarza.
25. Utwardzenie drogi w miejscowości Józefowo od gruntów Pana Chmielewskiego do posesji Pana Czajkowskiego, i utwardzenie drogi przy posesji Pani Szczupakowskiej. 
26. Utwardzenie drogi za posesją Pana Linka, jest to odcinek drogi od miejscowości Wiktoryn do miejscowości Romanowo.  

- wniosek zgłoszony przez radnego S.Szudzika
27. Wycięcie krzewów od Wagańca w kierunku Sierzchowa.
28. Utwardzenie żużlem drogi w Kolonii Sierzchowo. 30.  Ponowienie wniosku z poprzedniej kadencji w sprawie powołania osoby kompetentnej na stanowisko menadżera do pozyskiwania środków unijnych.

 - wnioski zgłoszone przez radnego Z.Kotrycha
29.  Wycięcie krzewów od drogi krajowej 1E-75 w stronę Niszczew, wycięcie krzewów również w miejscowości Śliwkowo od posesji Pana Murawskiego do ubojni Pana Kotrycha.
30. Utwardzenie drogi w miejscowości Śliwkowo.
31. Złożenie wniosku do Zarządu Dróg Powiatowych o wycięcie krzewów i zarośli wzdłuż drogi powiatowej w m. Śliwkowo – Niszczewy.

- wniosek zgłoszony przez sołtys Nowego Zbrachlina H.Szudzik
32. Założenie chodnika przy ul.Słonecznej w kierunku Plebanki.

- wniosek zgłoszony przez radnego P.Wiatrowskiego.
33. Utwardzenie drogi na Osiedlu Nowym Zbrachlinie, od posesji Pana Karola Mroczkowskiego do posesji Pana Ogrodowskiego.

- wniosek zgłoszony przez sołtysa Bertowa P.Kulińskiego
34. Ponowienie wniosku z IV kadencji Rady Gminy o budowę drogi asfaltowej w miejscowości Bertowo.
35. Uzupełnienie wyrw powstałych na drodze w miejscowości Bertowo.

2006 rok

Metryka

sporządzono
2009-06-18 przez Iwona Marciniak
udostępniono
2009-06-18 00:00 przez Piotr Marciniak
zmodyfikowano
2012-11-26 15:50 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1787
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.