Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec WŁADZE I STRUKTURA Rada Gminy Wnioski radnych VI kadencja
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „VI kadencja, bieżące, menu 165 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

VI kadencja

VI kadencja

 Wnioski z obrad Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec (2010-2014)
___________________________________________________________________Wnioski z obrad XXXVII Sesji VI kadencji Rady Gminy, z dnia 30 maja 2014 r.:

 1.  Postawienie znaku z oznakowaniem miejscowości Brudnowo – wniosek zgłoszony przez radnego M.Kołowrockiego.
 2. Wyczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej – wniosek zgłoszony przez radnego J.Nowaka.
 3. Naprawa drogi w miejscowości Włoszyca – wniosek zgłoszony przez sołtysa sołectwa Włoszyca E.Marciniak.
 4. Naprawa drogi w miejscowości Józefowo w kierunku Brudnowa – wniosek zgłoszony przez Sołtysa sołectwa Józefowo H.Kułakowską.

 

Wnioski z obrad XXXIV Sesji VI kadencji Rady Gminy, z dnia 13 grudnia 2013 r.:

 1. Radny Jarzy Nowak – wniosek do Starostwa Powiatowego o zmianę znaku organizacji ruchu na skrzyżowaniu w Wagańcu ul. Dworcowa i ul. Kujawska.
 2. Radny Marcin Grzegórski – wniosek o naprawę drogi w m.Kolonia Święte.
 3. Radny Wojciech Marut – utwardzenie kamieniem drogi od Wiktoryna do wiaduktu w Brudnowie.
 4. Sołtys Honorata Szudzik – dokończenie drogi za torami  od Plebanki w kierunku Bertowa.
 5. Sołtys Jadwiga Michalska – naprawa drogi do szkoły w Niszczewach od Wiktoryna.
 6. Sołtys Jerzy Dybowski – naprawa drogi od Kaźmierzyna do Arian (posesja Państwa Szczesnych)
 7. Radny Wiesław Góralski – odbudowanie rowu i naprawa ubytków w jezdni, wycięcie krzewów i usunięcie hydrantów z rowu wzdłuż ul. Lipowej w Nowym Zbrachlinie.
 8. Sołtys Iwona Góralska – naprawa hydrantów we wsi Wólne.
 9. Radny Piotr Kosik – inwentaryzacja, sprawdzenie i wykaz hydrantów na terenie gminy.

Wnioski z obrad XXXI Sesji VI kadencji Rady Gminy, z dnia 30 września 2013 r.:

 1. /radny M. Kołowrocki/ wnioskował, aby zaprosić starostę aleksandrowskiego oraz przewodniczącego Rady Powiatu na sesję Rady Gminy.
 2. /sołtys J. Urbański/ złożył wniosek o naprawę drogi od figurki w stronę A-1 do
  p. Sobocińskiego.
 3. /przewodniczący RG M. Dyko/ wniosek o naprawę drogi w miejscowości Szpitalka.
 4. / sołtys J. Urbański/ naprawa dużego ubytku w drodze w Siutkowie w kierunku Włocławka po prawej stronie.
 5. / sołtys J. Urbański/ ponowienie wniosku, żeby zwrócić się do Zarządu Dróg Powiatowych o naprawę mostka w miejscowości Siutkowo.
 6. /sołtys J. Michalska/ wniosek o postawienie kosza na śmieci na przystanku dla dzieci w Michalinku.
 7. /sołtys J. Michalska/ zamontowanie tablicy ogłoszeń przy posesji p. Ziomka.
 8. /sołtys J. Michalska/ uzupełnienie ubytków w drodze w kierunku
  p. Bzdręgowskiej.
 9. /sołtys P. Kuliński/ ponowił wniosek o zamontowanie tablicy ogłoszeń przy figurce w Bertowie.
 10. /radny W. Marut/ wniosek o naprawę nawierzchnię drogi w miejscowości Wiktoryn na odcinku od pani sołtys w kierunku drogi asfaltowej.
 11. /radny J. Nowak/ złożył wniosek w imieniu Rady Gminy o przeanalizowanie możliwości przeniesienia sali posiedzeń do pomieszczenia przy bibliotece gminnej.


Wnioski z XXIX Sesji VI kadencji Rady Gminy, z dnia 24.06.2013 r.:

Radny, P.Kosik:

 1. Pomalowanie budynku szkoły w Sierzchowie i naprawa ogrodzenia przy szkole.
 2. Naprawa instalacji odprowadzającej ścieki przy posesji Pani J.Czekały
  w Sierzchowie.

Radna, E.Pietrus:

 1. Wniosek o dodatkową lampę uliczną w Wagańcu, w celu oświetlenia skwerku przed Urzędem Gminy w Wagańcu.

Radna, H.Malinowska:

 1. Wniosek o odstrzał lisów na terenie gminy Waganiec.

Sołtys N.Zbrachlina, H.Szudzik:

 1. Zamontowanie dodatkowej tablicy ogłoszeniowej w Zbrachlinie przy
  ul. Słonecznej. 

Radny, W.Góralski:

 1. Wyrównanie ul.Orzechowej w Zbrachlinie.
 2. Poprawa sytuacji umieszczenia hydrantów wzdłuż drogi w Zbrachlinie ul.Orzechowa, które znajdują się w rowie przy tej drodze. 

Sołtys Włoszycy, E.Marciniak:

 1. Obcięcie zarośli przy drogach i w rowach na terenie gminy głownie we wsi Włoszyca.

Sołtys Wólnego, I.Góralska:

 1. Wniosek o naprawę hydrantu obok posesji Pani Kozłowskiej w m.Wólne – ponowienie wniosku.
 2. Zamontowanie tablicy ogłoszeniowej we wsi Wólne (przy krzyżu).

Radny, W.Marut:

 1. Wniosek o równiarkę dużą we wsi Józefowo.
 2. Oznakowanie wsi Józefowo, Wiktoryn, Brudnowo zjazd z drogi powiatowej – ponowienie wniosku, chodzi o jeden drogowskaz.

 

Wnioski z XVIII Sesji VI kadencji Rady Gminy, z dnia 22 kwietnia 2013 r.:

 1. Radna E.Pietrus – wysprzątanie ulicy Dworcowej w kierunku piekarni. W miejscowości Przypust uporządkowanie śmieci na odcinku od Pani Kułakowskiej do Pani Szymczak.
 2. Sołtys Siutkowa, J.Urbański – ponowił wniosek o zrobienie mostku w Siutkowie za pośrednictwem gminy do Zarządu Dróg Powiatowych.
 3. Sołtys Bertowa, P.Kuliński – wnioskuje o nową tablicę sołecką w m.Bertowo.
 4. Sołtys Wagańca, B.Gajdzińska – przymocowanie tablicy ogłoszeń w Wagańcu.
 5. Sołtys Włoszycy, E.Marciniak – wnioskuje o nową tablice ogłoszeń we Włoszycy.
 6. Sołtys N.Zbrachlina, H.Szudzik – naprawa ścieżki rowerowej w Zbrachlinie.
 7. Sołtys Konstantynowa, J.Wiwatowski - wnioskuje o nową tablicę sołecką w Konstantynowie.

Wnioski z XXVII Sesji VI kadencji Rady Gminy, 23 marca 2013 r.:

 1. Radny, M.Grzegórski – naprawa drogi w Kolonii Święte, równiarka do Lewina oraz naprawa mostku w Lewinie.
 2. Sołtys Bertowa, P.Kuliński – naprawa drogi od przejazdu kolejowego przez Bertowo.
 3. Sołtys Szpitalki, G.Szopa – systematyczne oczyszczanie mostku w Szpitalce oraz naprawa drogi w Szpitalce.
 4. Sołtys N.Zbrachlina, H.Szudzik – wyrównanie podjazdu w Siutkowie w kierunku posesji Pana Stanisława Kulpy.
 5. Sołtys Niszczew, B.Lewandowska – równiarka do Zosina i Zakrzewa.
 6. Sołtys Włoszycy, E.Marciniak – naprawa drogi we Włoszycy, równiarka i nawiezienie kamienia na większe ubytki w drogach.
 7. Sołtys Konstantynowa, J.Wiwatowski – naprawa drogi w Konstantynowie.
 8. Sołtys Siutkowa, J.Urbański – ponowienie wniosku o zrobienie mostku, wycięcie krzaków przy drodze w Siutkowie oraz naprawa drogi w Siutkowie.
 9. Sołtys Michalina, J.Michalska – naprawa drogi Niszczewy – Wiktoryn – Lewin oraz równiarka do Michalina.
 10. Sołtys Wólnego, I.Góralska – ponowienie wniosku o naprawę hydrantu.

Wnioski z XXV Sesji VI kadencji Rady Gminy, 14 lutego 2013 r.:

 1. Radny, W.Marut – naprawa drogi od Brudnowa w stronę Wiktoryna.
 2. Radny, W.Marut – oznakowanie miejscowości z drogi powiatowej w kierunku Wiktoryna, Józefowa, Brudnowa - ponowienie wniosku.
 3. Sołtys Wagańca, B.Gajdzińska – naprawa drogi wzdłuż ul.Owocowej.


2013 rok


Wnioski z XXIV Sesji VI kadencji Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2012 roku

 1. Radny, M.Kołowrocki – wniosek o nawiezienie kruszywa przy Kościele w Brudnowie.
 2. Radny, M.Grzegórski – wniosek o utwardzenie drogi powiatowej przy przejeździe na skrzyżowaniu pod wiaduktem w m.Michalin.
 3. Sołtys, P.Kuliński – wniosek o nawiezienie kamienia na drogę od m.Bertowo do m.Wólne.
 4. Sołtys Siutkowa, J.Urabański – ponowienie wniosku o naprawę przepustu
  w m.Siutkowo przy posesji Pana A.Kulpy.

Wnioski z XXIII Sesji VI kadencji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2012 roku

 1. Rady, P.Kosik - wymiana słupa przy posesji Pana Krzysztofa Sobczaka.
 2. Sołtys sołectwa Szpitalka, G.Szopa – naprawa lampy przy posesji Pana Dariusza Kaźmierczaka.
 3. Sołtys sołectwa Wólne, I.Góralska – naprawa lampy w Wólnem i naprawa hydrantu w Wólnem.

Wnioski z XXII Sesja Rady Gminy z dnia 30.10.2012

 1. Sołtys sołectwa Waganiec, B. Gajdzińska- rozwiązać problem ze śmieciami przy pojemnikach do selektywnej segregacji śmieci w Wagańcu.
 2. Radny, M. Grzegórski- naprawa drogi do szkoły w Niszczewach w kierunku Michalina (duża wyrwa).
 3. Sołtys sołectwa Kaźmierzyn, J. Dybowski- oznakowanie miejscowości Kaźmierzyn.
 4. Radny, W. Marut- oznakowanie miejscowości od drogi powiatowej w kierunku Józefowo- Wiktoryn- Brudnowo.
 5. Radny, W. Marut- utworzenie dla okręgu wyborczego obejmującego Józefowo
  z Wiktorynem lokalu wyborczego w Brudnowie dla sołectwa Wiktoryn oraz lokalu wyborczego w Sierzchowie dla sołectwa Józefowo.
 6. Radny, W. Marut- w związku z budową autostrady dopilnowanie doprowadzenia do poprzedniego stanu drogi od A1 w kierunku Wiktoryna.
 7. Sołtys sołectwa Michalin, J. Michalska- naprawa drogi Wiktoryn- Niszczewy.
 8. Radny, P. Kosik- wycięcie krzaków przy drodze gminnej nieutwardzonej prowadzącej do Pana Parysia.
 9. Sołtys sołectwa Siutkowo, J. Urbański- wycięcie krzaków w Siutkowie od figurki w kierunku A1.
 10. Sołtys sołectwa Siutkowo, J. Urbański- ponowił wniosek o naprawę mostku w Siutkowie znajdującego się w drodze powiatowej.
 11. Sołtys sołectwa Konstantynowo, J. Wiwatowski- usunięcie awarii dwóch lamp drogowych w Konstantynowie.

Wnioski z XXI Sesji VI kadencji Rady Gminy z dnia 20 września 2012 roku

 1. Radny, P.Kosik - wymiana tablicy informacyjnej na nową z nazwą miejscowości Sierzchowo od strony Konstantynowa.
 2. Sołtys sołectwa Bertowo, P.Kuliński - zamontowanie nowej tablicy sołeckiej w Bertowie.
 3. Sołtys sołectwa Waganiec, B.Gajdzińska - prośba o złożenie przez gminę Waganiec wniosku do starostwa powiatowego w Aleksandrowie Kuj.
  w sprawie budowy chodnika dla pieszych przy ul. Dworcowej od skrzyżowania w stronę dworca kolejowego.
 4. Radny, M.Kołowrotki - zabezpieczenie w budżecie gminy na 2013 rok środków finansowych na remont dróg zniszczonych w związku z budową autostrady w miejscowościach Brudnowo, Konstantynowo, Michalin, Wiktoryn.
 5. Sołtys sołectwa Siutkowo, J.Urbański - postawienie tablicy informacyjnej z nazwą miejscowości Siutkowo, przy drodze A1.
 6. Radna, K.Szczesna - naprawa drogi biegnącej przez Śliwkowo od A1
  w kierunku Niszczew do pana Olenderskiego.
 7. Radna, K.Szczesna - postawienie tablicy informacyjnej z nazwą miejscowości  na końcu drogi powiatowej przy nieruchomości pana Białkowskiego.
 8. Sołtys sołectwa N.Zbrachlin, H.Szudzik - zamontowanie tablicy przy ul. Orzechowej z nazwą miejscowości - Nowy Zbrachlin.
 9. Radny, M.Grzegórski - remont drogi od skrzyżowania przy zajeździe „Wagant” w kierunku Michalina pod wiaduktem.
 10. Sołtys sołectwa Wólne, I.Góralska - zakup nowej tablicy „sołtys” dla sołectwa Wólne.

Wnioski z XX Sesji VI kadencji Rady Gminy z dnia 15 czerwca 2012 roku

 1. Radny, W. Marut- duża równiarka do Józefowa.
 2. Radny, W. Marut- wymiana tablicy ogłoszeniowej w Konstantynowie.
 3. Radny, P. Kosik- od posesji Pana Maziarz do torów i od torów do trasy A1- duża równiarka.
 4. Radny, P. Kosik- umieścić tablice informacyjne w sprawie zakazu składowania odpadów przy pojemnikach na śmieci.
 5. Radny, M. Kołowrocki- wniosek o dużą równiarką na drogę Brudnowo – Osówka.
 6. Radny, W. Góralski- zwrócić się do PLK o remont przejazdu kolejowego w miejscowości Bertowo.
 7. Radny, W. Marut- tablica informacyjna (drogowskaz) w miejscowości Wiktoryn.
 8. Sołtys sołectwa Siutkowo, J. Urbański - oznakowanie skrzyżowania na krajowej jedynce w miejscowości Siutkowo (ponowiony wniosek).

Wnioski z XIX Sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2012 roku

 1. Sołtys sołectwa Nowy Zbrachlin, H.Szudzik - remont drogi w Nowym Zbrachlinie od posesji Pana Kulpy Stanisław do posesji Pana Mierzwickiego.
 2. Sołtys Michalina, J.Michalska – naprawa drogi w miejscowości Michalin, jest to wniosek ponowiony.
 3. Radny, M.Grzegórski - gwarancyjny przeglądu drogi w m.Kolonia Święte.
 4. Radny,W.Marut – zamontowanie tablicy drogowej w miejscowości Wiktoryn.
 5. Sołtys sołectwa Szpitalka, G.Szopa, zgłoszony przez przewodniczącego rady M.Dyko – nawiezienie gruzu drobnego na drogę w Szpitalce i zasypanie wyrwy przy mostku.
 6. Radny, M.Kołowrocki – kierowany do przewodniczącego rady, aby wpłynął na Radę Gminy w sprawie poprawienia obecności radnych na obradach sesji.

 

2012 rok

 

Wnioski z XV Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2011 r.

 1. Radny J.Nowak zgłasza remont fragmentów ul.Dworcowej, po umieszczeniu w drodze instalacji wodociągowej.
 2. Sołtys Siutkowa J.Urbański  wnioskuje o oznakowanie miejscowości Siutkowo - wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zjazd z drogi krajowej.
  Wnioskuje również o nagrywanie Sesji Rady Gminy i umieszczaniu tych materiałów w internecie.
 3. Radny W.Góralski  wnioskuje o naprawę drogi w Nowym Zbrachlinie od Pana Kulpy Krzysztofa do Pana Kulpy Stanisława.
  Wnioskuje również o uporządkowanie gruzu z drogi  w m.Wójtówka.

Wnioski z  XIII Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 28 października 2011 r.

 1. Sołtys Nowego Zbrachlina, H.Szudzik zgłosiła wniosek w sprawie odbudowania drogi na odcinku Nowy Zbrachlin od posesji Pana Krzysztofa Kulpy do posesji Pana Kulpy Stanisława, przewrócić drogę do stanu poprzedniego z przed budowy kanalizy.
 2. Sołtys Michalina, J.Michalska - złożyła wniosek o:
  - zamontowanie dwóch tablic ogłoszeniowych w m.Michalin
  - naprawę drogi od kolejki w m.Michalin w kierunku Szkoły Podstawowej w Niszczewach.

Wnioski z IX Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 30 sierpnia 2011 r.

 1. Sołtys Włoszycy Marciniak, złożył wniosek o pogłębienie rowu w miejscowości Włoszyca.
 2. Sołtys Starego Zbrachlina S.Murawski, złożył wniosek o przywrócenie przejazdu w m. Stary Zbrachlina na skrzyżowaniu z drogą krajową.
 3. Radny M.Grzegórski, wnioskuje o naprawę drogi w Lewinie, wyrównanie dróg żużlowych równiarką przed okresem zimowym.Sołtys Michalina J.Michalska, złożyła wniosek o naprawę drogi w Michalinie od Arian w stronę krajowej drogi E1 przy posesji Państwa Grzegórskich i Ziomko.
   
  Wnioskuje również o naprawę drogi w Niszczewy – Wiktoryn oraz naprawę drogi w kierunku Szkoły Podstawowej w Niszczewach.
   
 4. Sołtys Szpitalki G.Szopa, wnioskuje o naprawę drogi w m.Szpitalka od posesji Państwa Szmajda w kierunku sołtysa i od Oczyszczalni Ścieków w kierunku posesji Państwa Gajewskiego i Sobczak.
 5. Sołtys N.Zbrachlina H.Szudzik, składa wniosek o naprawę dróg żużlowych w N.Zbrachlinie i na terenie całej gminy. Radny M.Skowroński, wniosek o naprawę chodnika wzdłuż Plebanki.
 6. Sołtys Bertowa P.Kuliński, składa wniosek o wycięcie krzewu przy Restauracji Gala w N.Zbrachlinie, wyjazd od przejazdu kolejowego ograniczona widoczność.
 7. Radny P.Kosik, składa wniosek o wycięcie trawy przy poboczach dróg  w m.Sierzchowo i dróg gminnych na terenie całej gminy.Radny
 8. W.Stefański, wniosek o oczyszczenie przepustu przy sklepie we Włoszycy. 
   
  Wnioskuje również o wyrównanie drogi we Włoszycy i wycięcie trawy przy poboczach we Włoszycy wzdłuż drogi powiatowej.
   
 9. Przewodniczący Rady M.Dyko, wnioskuje o naprawę drogi w m.Wójtówka i w m.Przypust oraz uporządkowanie placu w N.Zbrachlinie na przeciw Zakładu „Bosz”.

Wnioski z VIII Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec z dnia 29 czerwca 2011 r.:

Wniosek zgłoszony przez sołtys Niszczew B.Lewandowską:
1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej przy świetlicy w Niszczewach.

Wnioski  zgłoszone przez sołtys Michalina J.Michalską:
2. Naprawa drogi Niszczewy – Wiktoryn.
3. Naprawa drogi przy posesji Pani Grzegórskiej w m.Michalin
4. Naprawa drogi powiatowej od krajowej jedynki w stronę Niszczew.

Wnioski zgłoszone przez radnego W.Stefańskiego:
5. Naprawa przepustu na Byziu za posesją Pana Sobolewskiego, i nawiezienie kamienia.
6. Ustawienie znaku ograniczenie prędkości do 50km/h w m.Włoszyca przy sklepie.

Wniosek zgłoszony przez sołtysa Bertowa P.Kulińskiego:
7. Ustawienie drogowskazu w kierunku Włoszycy na skrzyżowaniu w kierunku Wólnego.

Ponowienie wniosku zgłoszonego przez sołtys Sierzchowa J.Czekałę:
8. Naprawa lamp oświetleniowych w Sierzchowie.

Wniosek zgłoszony przez radnego W.Maruta:
9. Wyrównanie drogi równiarką przy posesjach Państwa: Milewskich, Grabowskich w m.Józefowo.

Ponowienie wniosku zgłoszonego przez Przewodniczącego Rady:
10. Ustawienie drogowskazu do miejscowości Szpitalka.

Wnioski z VII Sesji VI kadencji Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2011 r.:

 1. Sołtys Józefowa, H.Kułakowska – złożył wniosek o uzupełnienie drogi kamieniem od posesji Pana Śmiesznego w kierunku torów kolejowych w m.Józefowo (ok.50m).
 2. Przewodniczący Rady, M.Dyko – składa wniosek o postawienie znaku z oznaczeniem miejscowości Szpitalka, z jednej i drugiej strony wsi.
  Wniosek o naprawę drogi w miejscowości Wójtówka.
 3. Radny, M.Grzegórski – złożył wniosek o przesunięcie środków z remontu dróg na zakup materiału – kamienia na drogi gminne.

Wnioski z VI Sesji VI kadencji Rady Gminy z dnia 29 marca 2011 r.:

Wnioski zgłoszone przez radnego M.Kołowrockiego
1. Uzupełnienie kamieniem drogi w m.Konstantynowo (na wysokości posesji Państwa Szymczak, Kopaczewskiego, Dylewskiego).
2. Dokończenie remontu drogi w Konstantynowie od strony Sierzchowa.
3. Wyrównanie drogi od Brudnowa (od anteny) w stronę posesji Państwa Kościuk.
4. Uzupełnić kamieniem drogę od Brudnowa do Józefowa ( 2 -3 przyczep).

Wnioski zgłoszone przez Sołtysa Nowego Zbrachlina H.Szudziak:
5. Założenie 3 lamp na ul.Kujawskiej w Nowym Zbrachlinie.
6. Remont dróg żużlowych w Nowym Zbrachlinie. 

Wnioski zgłoszone przez radnego P.Kosika
7. Remont drogi Niestuszewo - Sierzchowo ( równiarka).
8. Kolonia Sierzchowo – naprawa drogi.

Wnioski zgłoszone przez radnego W.Maruta
9.  Nawiezienie kamienia na drogę w m.Wiktoryn za posesją Państwa Linek.
10.Przysłanie równiarki na drogę Wiktoryn – Józefowo

Wniosek zgłoszony przez Sołtysa Konstantynowa J.Wiwatowskiego
11.  Naprawa włącznika na słupie oświetleniowym w m.Konstantynowo.

Wniosek zgłoszony przez Sołtysa Bertowa P.Kulińskiego
12.  Uzupełnienie drogi w Bertowie II, odcinek w kierunku Włoszycy do Posesji Państwa Przeździęk.

Wniosek zgłoszony przez Wójta Gminy P.Marciniak
13.  Wyrażenie zgody na przeprowadzenie rozmów z Księdzem Proboszczem w Zbrachlinie, w sprawie przygotowania podłoża na koszt gminy pod parking na gruntach kościelnych w Zbrachlinie.

Wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego rady Gminy M.Dyko
14.  Naprawa drogi w m.Przypust.

Wnioski z V Sesji VI kadencji Rady Gminy z dnia 11 marca 2011 r.:

Wniosek sołtysa Bertowa P.Kulińskiego
1. Złożenie reklamacji w sprawie nowo pobudowanej drogi w m.Bartowo.

Wnioski zgłoszone przez Przewodniczącego Rady od mieszkańców:
2. Szymański Zdzisław zam. Sierzchowo – naprawa drogi w m.Sierzchowo w kierunku cmentarza w Nieszawie i naprawa lampy ulicznej na tej drodze.

3. Radny R.Zwierzchowski i Sołtys Niszczew T.Jóźwiak – naprawa drogi w m.Zosin. Drugi wniosek, to problem zbiornika w Niszczewach, mieszkańcy wnioskują o udrożnienie przepływu wody w jednym odpływie i zainteresowanie się sposobem wykonania prac melioracyjnych na terenie budowy autostrady A1, pod której nawierzchnią powinien przechodzić rów odprowadzający wodę do tego zbiornika, załącznik do wniosku lista z podpisami mieszkańców m.Zosin.

4.Tomasz Gotówka zam. Józefowo i mieszkańcy: Lewandowska Aneta, Gębicz Ewa, Malawska Katarzyna – postawienie wiaty w m.Józefowo dla dzieci dojeżdżających do Zespołu Szkół w Zbrachlinie.

5. Radny W.Stefański i Rada Sołecka Włoszycy – remont drogi we Włoszycy.Radny W.Stefański – zamontowanie tablicy informacyjnej przy Remizie OSP we Włoszycy.

6. Radny W.Stefański – zamontowanie wiaty w m.Włoszyca dla dzieci dojeżdżających do Zespołu Szkół w Zbrachlinie, plac uzgodniony z Panem Grzegórskim Mirosławem zam. Włoszyca.

Wniosek zgłoszony przez radnego J.Nowak
7. Uruchomienie procedury zmierzającej do wybudowania chodnika przy drodze powiatowej w Wagańcu, wzdłuż ul. Dworcowej.

Wniosek radnego M.Kołowrockiego
8. Wszczęcie procedury zmierzającej do połączenia w jeden obwód wybroczy dwumandatowy, miejscowości: Wiktoryn, Brudnowo i Konstantynowo.

Wnioski radnego W.Maruta
9. Naprawę lamy w m.Józefowo (za posesją Państwa Centkowskich).Postawienie tablicy informacyjnej za torami w II końcu m.Józefowo.Zabezpieczenie mostku przy kanale przy posesji Państwa Smykowskich.

Wniosek zgłoszony przez radnego P.Kosika
10. Zaapelowanie do właścicieli działki przy PlantiCo Waganiec znajdującej się przy trasie powiatowej (zamieszkałej poprzednio przez Państwa Zimeckich) o uporządkowanie terenu, gdyż powstaje tam dzikie wysypisko śmieci.

Wniosek sołtys Wiktoryna W.Sobieraj
11. Postawienie wiaty w m.Wiktoryn (przy Fermie Drobiu) dla dzieci dojeżdżających do Zespołu Szkół w Brudnowie.

Wniosek sołtys N.Zbrachlina H.Szudzuik
12. Uporządkowanie sprawy funkcjonowania oświetlenia - kompleksowo na terenie całej gminy (chodzi o czas pracy lamp).

Wnioski sołtys H.Kułakowskiej 
13. Postawienie tablicy ogłoszeń przy posesji Pana Śmiesznego.Naprawa kanału przy posesji Państwa Ciotuszyńskich w m.Jozefowo.

Wniosek sołtys Wagańca B.Gajdzińskiej
14. Wymiana słupa energetycznego przy posesji Państwa Melkowskich w Wagańcu.

Wniosek sołtysa Szpitalki G.Szopa
15. Naprawa drogi w m.Szpitalka.

Wnioski radny W.Stefański 
16. Naprawę lampy Nr 101/10/99 w m.Bertowo.Wyrównanie drogi na odcinku Włoszyca w kierunku Lubania.
Naprawa przepustów w m.Byzie.
Udrożnienie przepustów przy sklepie we Włoszycy.

2011 rok

Wnioski z IV Sesji VI kadencji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r.:

Sołtys Józefowa H.Kułakowska:
1. Zabezpieczenie rowów przy drogach w barierki.

Radny W.Góralski:
2. Remont dróg w m.Nowy Zbrachlin, Bertowo, Włoszyca, jest to trasa dowozu dzieci autokarem do szkoły.

Sołtys Kaźmierzyna J.Dybowski:
3. Postawienie wiaty w miejscowości Ariany.

Sołtys Waganńca B.Gajdzińska:
4. Utwardzenie ulicy Owocowej w Wagańcu, nowopowstałe osiedle po sadzie Pani Wróblewskiej.

Radny J.Nowak:
5. Zdemontowanie nieczynnego hydrantu w m.Kaźmierzyn, znajdującego się na skrzyżowaniu przy sklepie Pana Bróżka.

Radny M.Kołowrocki:
6. Dokończenie remontu drogi Nr 160 506C w m.Konstantynowo.

Sołtys Starego Zbrachlina R.Nowakowski:
7. Zabezpieczenie kanału w miejscowości Stary Zbrachlin po obu stronach drogi.Modernizacja oświetlenia w m.Stary Zbrachlin.

Radny P.Kosik:
8. Umieszczenie w m.Waganiec na skrzyżowaniu przy stawie znaku z oznaczeniem kierunku miejscowości Sierzchowo i Raciążek.

Radny W.Marut:
9. Ponowienie wniosku o oznakowanie miejscowości Brudnowo, Wiktoryn zjazd z drogi krajowej E1.

Sołtys Bertowa P.Kuliński:
10. Ustawienie znaku ograniczenie tonażu w m.Nowy Zbrachlin  - Bertowo, oraz oznakowanie miejscowości Bertowo.

11. Radny W.Stefański:
Postawienie wiaty w m.Włoszyca.

Wnioski na III Sesji VI kadencji Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2010 r.:

Wniosek zgłoszony przez radnego M.Kołowrocki
1. Dołączyć do obwodu Brudnowo, Konstantynowo sołectwo Wiktoryn, wówczas byłby obwód dwumandatowy.
2. Dokonać przeglądu wszystkich dróg na terenie gminy, przez wszystkie Komisje Stałe Rady Gminy, gdy pozwolą na to warunki atmosferyczne.
3. Objazd wszystkich szkół i trasy autokaru szkolnego przez Komisję Oświaty.
4. Realizacja wniosku sołtysa Konstantynowa, J.Wiwatowskiego w celu kontrolowania przywożonego materiału na drogi gminne, przez radnych, sołtysów lub powołaną do tego celu komisję.

Wniosek zgłoszony przez radnego W.Maruta
5. Właściwe oznakowanie miejscowości Wiktoryn, Brudnowo.
6. Naprawa oświetlenia na skrzyżowaniu w miejscowości Wiktoryn Nr 1, i naprawa lampy oświetleniowej nr 101-112 oraz naprawa oświetlenia w miejscowości Józefowo ( przy posesji Państwa Andrzejewskich).

Wniosek zgłoszony przez sołtysa N.Zbrachlina H.Szudzik
7. Naprawa mostku przy posesji Państwa Lamparskich w m.Zbrachlin i posypanie tego odcinka piaskiem.
8. Naprawa mostku na odcinku Kaźmierzyn – Nowy Zbrachlin w kierunku posesji Pana Katolik.

Wniosek zgłoszony przez sołtysa Wiktoryna W.Sobieraj
9. Zamontowanie dwóch tablic sołeckich po obu stronach nowobudowanej autostrady w m.Wiktoryn.

Wniosek zgłoszony przez radnego P.Kosika
10.  Zamontowanie tablicy ogłoszeniowej w m.Sierzchowo, przestawienie starej.
11.  Wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych o właściwe oznakowanie drogi powiatowej w miejscowości Sierzchowo – centrum.
12.  Postawienie wiaty dla dzieci dojeżdżającej do szkoły w miejscowości Sierzchowo (przy posesji Pana Maciejewskiego).
13.  Wystosować pisma do właścicieli rowów melioracyjnych o wyczyszczenie ich i dbanie przez cały okres wzdłuż linii melioracyjnej, tam gdzie one przylegają.

Wniosek zgłoszony przez radnego J.Nowaka i radną E.Pietrus
14.  Odśnieżanie ul. Wspólnej  w Wagańcu.

Wniosek zgłoszony przez radnego R.Zwierzchowskiego
15.  Uporządkowanie oznakowania na skrzyżowaniu w miejscowości Niszczewy (przy posesji Pana Olenderskiego) – zlikwidować znak „stop”, a wprowadzić znak „skrzyżowanie równorzędne”.

Wniosek zgłoszony przez sołtys Sierzchowa J.Czekałę
16.  Naprawa lamp oświetleniowych w m.Sierzchowo ( 5 lamp).

Wniosek zgłoszony przez sołtys Wagańca B.Gajdzińsjką
17.  Położenie chodnika wzdłuż ul.Dworcowej tj. w kierunku Piekarni i w kierunku dworca PKP – ponowienie wniosku z poprzedniej kadencji.

Wniosek zgłoszony przez sołtysa Niszczew T.Jóźwiaka
18.  Zamontowanie oświetlenia na skrzyżowaniu w miejscowości Niszczewy.

Wniosek zgłoszony przez sołtysa Włoszycy E.Marciniak
19.   Założenie wiaty przy sklepie w miejscowości Włoszyca.
20.  Odwodnienie rowów w miejscowości Włoszyca wzdłuż drogi.

Wniosek zgłoszony przez sołtysa Siutkowa J.Urbańskiego
21.  Udrożnienie rowów przy drodze krajowej E-1 w miejscowości Siutkowo.
22.  Usprawnić sprawę zgłaszania potrzeby odśnieżania dróg na terenie gminy, podanie osób do kontaktu.

Wniosek zgłoszony przez radnego W.Stefańskiego
23.Zamontowanie zegarów do regulacji pracy oświetlenia ulicznego i zdemontowanie fotokomórek.

Wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego Rady Gminy M.Dyko
24.Uporządkowanie sprawy odśnieżania na terenie gminy pod względem kolejności i pierwszeństwa, a w dalszej kolejności w miarę możliwości prywatne odcinki, tam gdzie są sytuacje wyjątkowe.
25. Wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych o utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym – uporządkować odśnieżanie.

XXXI Sesji VI kadencji Rady Gminy, i je przedstawił:

 1. /radny M. Kołowrocki/ wnioskował, aby zaprosić starostę aleksandrowskiego oraz przewodniczącego Rady Powiatu na sesję Rady Gminy.
 2. /sołtys J. Urbański/ złożył wniosek o naprawę drogi od figurki w stronę A-1 do
  p. Sobocińskiego.
 3. /przewodniczący RG M. Dyko/ wniosek o naprawę drogi w miejscowości Szpitalka.
 4. / sołtys J. Urbański/ naprawa dużego ubytku w drodze w Siutkowie w kierunku Włocławka po prawej stronie.
 5. / sołtys J. Urbański/ ponowienie wniosku, żeby zwrócić się do Zarządu Dróg Powiatowych o naprawę mostka w miejscowości Siutkowo.
 6. /sołtys J. Michalska/ wniosek o postawienie kosza na śmieci na przystanku dla dzieci w Michalinku.
 7. /sołtys J. Michalska/ zamontowanie tablicy ogłoszeń przy posesji p. Ziomka.
 8. /sołtys J. Michalska/ uzupełnienie ubytków w drodze w kierunku
  p. Bzdręgowskiej.
 9. /sołtys P. Kuliński/ ponowił wniosek o zamontowanie tablicy ogłoszeń przy figurce w Bertowie.
 10. /radny W. Marut/ wniosek o naprawę nawierzchnię drogi w miejscowości Wiktoryn na odcinku od pani sołtys w kierunku drogi asfaltowej.
 11. /radny J. Nowak/ złożył wniosek w imieniu Rady Gminy o przeanalizowanie możliwości przeniesienia sali posiedzeń do pomieszczenia przy bibliotece gminnej.

Metryka

sporządzono
2012-02-22 przez Iwona Marciniak
udostępniono
2012-02-22 00:00 przez Iwona Marciniak
zmodyfikowano
2014-06-10 10:36 przez Marciniak Iwona
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2216
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.