Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec PRAWO LOKALNE Uchwały 2012
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2012, bieżące, menu 179 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2012

Data wytworzenia 2012-11-27, ostatniej modyfikacji 2012-12-06 09:49

Uchwała nr XXIII/137/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego, uchwala, co następuje: § 1. Zalicza się drogi położone na terenie gminy Waganiec
Data wytworzenia 2012-11-30, ostatniej modyfikacji 2012-12-06 09:48

Uchwała nr XXIII/136/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012

Uchwała nr XXIII/136/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012 w sprawie obwodów głosowania Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. ) w związku z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm. ), na wniosek Wójta Gminy Waganiec, Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2012-11-27, ostatniej modyfikacji 2012-12-06 09:48

Uchwała nr XXIII/135/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.1) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
Data wytworzenia 2012-11-27, ostatniej modyfikacji 2012-12-06 09:48

Uchwała nr XXIII/134/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Wyraża zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 23 m2 znajdującego się w budynku handlowo-usługowo-administracyjnym przy
Data wytworzenia 2012-11-27, ostatniej modyfikacji 2012-12-06 09:48

Uchwała nr XXIII/133/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012

w sprawie zatwierdzenia,,Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Waganiec”. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578), na wniosek Wójta Gminy Waganiec uchwala się, co następuje:
Data wytworzenia 2012-11-21, ostatniej modyfikacji 2012-12-06 09:48

Uchwała nr XXIII/132/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012

w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Waganiec. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
Data wytworzenia 2012-11-27, ostatniej modyfikacji 2012-12-06 09:48

Uchwała nr XXIII/131/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012

w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz.
Data wytworzenia 2012-11-27, ostatniej modyfikacji 2012-12-06 09:48

Uchwała nr XXIII/130/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz.
Data wytworzenia 2012-11-27, ostatniej modyfikacji 2012-12-06 09:47

Uchwała nr XXIII/129/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 oraz w sprawie poboru tego podatku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 oraz Dz.U.2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz.
Data wytworzenia 2012-11-27, ostatniej modyfikacji 2012-12-06 09:47

Uchwała nr XXIII/128/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r.
1 / 6
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.