Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec PRAWO LOKALNE Uchwały 2011
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2011, bieżące, menu 180 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2011

Data wytworzenia 2012-01-13, ostatniej modyfikacji 2012-12-03 11:18

Uchwała nr XV/79/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2011

Uchwała nr XV/79/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie ustalenia stawki za usługi świadczone przez przedszkola samorządowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
Data wytworzenia 2012-01-13, ostatniej modyfikacji 2012-12-03 11:15

Uchwała nr XV/78/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2011

Uchwała nr XV/78/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Data wytworzenia 2012-01-13, ostatniej modyfikacji 2012-12-03 11:14

Uchwała nr XV/77/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2011

Uchwała nr XV/77/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
Data wytworzenia 2012-01-13, ostatniej modyfikacji 2012-12-03 11:10

Uchwała nr XV/76/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2011

Uchwała nr XV/76/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie zmiany uchwały nr VII/34/2011 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 rok, Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
Data wytworzenia 2012-01-17, ostatniej modyfikacji 2012-12-03 11:08

Uchwała nr XV/75/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2011

Uchwała nr XV/75/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2011-2017 Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 141, poz.1591 z pozn. zm. ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.) w związku z art.
Data wytworzenia 2012-01-17, ostatniej modyfikacji 2012-12-03 11:06

Uchwała nr XV/74/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2011

Uchwała nr XV/74/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit.,,d" oraz lit.,,i" ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pozn.zm.) oraz art. 211, 212, 214 pkt. 1, art. 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237,242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
Data wytworzenia 2012-01-13, ostatniej modyfikacji 2012-12-03 11:03

Uchwała nr XV/73/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2011

Uchwała nr XV/73/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.6 ust.2 pkt.
Data wytworzenia 2012-01-13, ostatniej modyfikacji 2012-12-03 11:01

Uchwała nr XV/72/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2011

Uchwała nr XV/72/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
Data wytworzenia 2012-01-12, ostatniej modyfikacji 2012-12-03 10:59

Uchwała nr XV/71/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2011

Uchwała nr XV/71/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. nr 179 poz.1485 z późn. zm.) Rada Gminy Waganiec, uchwala, co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2012-01-12, ostatniej modyfikacji 2012-12-03 10:58

Uchwała nr XV/70/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2011

Uchwała nr XV/70/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 rok oraz w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2001 r. nr 142 poz.1591 z późn.
1 / 7
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.