Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec PRAWO LOKALNE Uchwały 2013
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2013, bieżące, menu 190 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2013

Data wytworzenia 2013-09-30, ostatniej modyfikacji 2014-03-12 15:17

Uchwała Nr XXXI/183/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 września 2013 r.

Uchwała NR XXXI/183/13 Rady Gminy Waganiec dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego |gminy Waganiec. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.
Data wytworzenia 2013-09-30, ostatniej modyfikacji 2014-03-12 15:17

Uchwała Nr XXXI/181/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 września 2013 r.

Uchwała NR XXXI/181/13 Rady Gminy Waganiec dnia 30 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r.
Data wytworzenia 2013-09-30, ostatniej modyfikacji 2014-03-12 15:15

Uchwała Nr XXXI/180/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 września 2013 r.

Uchwała NR XXXI/180/13 Rady Gminy Waganiec dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
Data wytworzenia 2013-12-27, ostatniej modyfikacji 2014-01-10 08:09

Uchwała XXXV/205/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr XXXV/205/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/ 116 /12 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonych w miejscowości Zbrachlin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2013-12-27, ostatniej modyfikacji 2014-01-10 08:09

Uchwała XXXV/204/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr XXXV/204/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2013 rok w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 10 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.
Data wytworzenia 2013-12-27, ostatniej modyfikacji 2014-01-09 11:47

Uchwała Nr XXXV/203/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XXXV/203/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2013 - 2017 Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2013-12-27, ostatniej modyfikacji 2014-01-09 09:04

Uchwała Nr XXXV/202/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XXXV/202/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 z późn.zm.) oraz art. 211, 212, 214 pkt. 1, art. 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237,242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Data wytworzenia 2013-12-27, ostatniej modyfikacji 2014-01-08 09:33

Uchwała XXXV/201/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2013 roku

Uchwła Nr XXXV/201/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j., Dz.U.2013 r., poz.594), art.10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j., Dz. U. z 2012 r., poz.124) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się „Gminny Program Przeciwdziałania
Data wytworzenia 2013-12-27, ostatniej modyfikacji 2014-01-08 09:22

Uchwała XXXV/200/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2013 roku

Uchwła Nr XXXV/200/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 rok oraz w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2013 r., poz.
Data wytworzenia 2013-11-27, ostatniej modyfikacji 2013-12-04 11:56

Uchwała nr XXXIII/199/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2013 r.

Uchwała Nr XXXIII/199/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i 6a, art. 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013. 594 z późn. zm.) oraz w związku z art. 4¹ ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
1 / 7
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.