Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta Gminy Waganiec 2014
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2014, bieżące, menu 200 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2014

Data wytworzenia 2014-12-31, ostatniej modyfikacji 2016-02-02 08:41

Zarządzenie nr 63.2014 Wójta Gminy Waganiec z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie nr 63.2014 Wójta Gminy Waganiec z dnia 31 grudnia 2014 r. zmienające zasady prowadzenia polityki rachunkowości oraz planu kont dla Projektu,,Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec" w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Na podst.
Data wytworzenia 2014-12-31, ostatniej modyfikacji 2015-01-12 08:17

Zarządzenie nr 62.2014 Wójta Gminy Waganiec z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie nr 62.2014 Wójta Gminy Waganiec z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zasady prowadzenia polityki rachunkowości oraz planu kont w ramach działania 413,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie Operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania,,Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 Na podst. art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
Data wytworzenia 2014-10-20, ostatniej modyfikacji 2015-01-08 08:09

Zarządzenie Nr 47.2014 Wójta Gminy Waganiec z dnia 20 października 2014 r.

Zarządzenie nr 47.2014 Wójta Gminy Waganiec z dnia 20 października 2014 r. w sprawie: ustalenia zasad prowadzenia polityki rachunkowości oraz planu kont w ramach działania 413,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie Operacji odpowiadajsjcych warunkom przyznawania pomocy w ramach działania,,Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 Na podst. art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
Data wytworzenia 2014-12-30, ostatniej modyfikacji 2014-12-30 10:35

Zarządzenie nr 61.2014 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 61.2014 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 104 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) oraz na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami),Wójt Gminy Waganiec zarządza, co następuje: §1 Nadaje się Urzędowi Gminy w Wagańcu Regulamin Pracy określający jego
Data wytworzenia 2014-12-19, ostatniej modyfikacji 2014-12-22 14:20

Zarządzenie nr 60.2014 Wójta Gminy Waganiec z dnia 19 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 60.2014 Wójta Gminy Waganiec z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie: Zmiany zalacznika nr 1 oraz zalacznika nr 2 do Zarzqdzenia nr 32.2014 z dnia 26.06.2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Waganiec. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), zarządzam co następuje: §1 1. W § 5 ust. 2 pkt 2.
Data wytworzenia 2014-12-03, ostatniej modyfikacji 2014-12-11 11:08

Zarządzenie nr 57.2014 Wójta Gminy Waganiec z dnia 03 grudnia 2014 r.

Zarządzenie nr 57.2014 Wójta Gminy Waganiec z dnia 03 grudnia 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 z późn.zm.), art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
Data wytworzenia 2014-12-04, ostatniej modyfikacji 2014-12-08 09:58

Zarządzenie Nr 58.2014 Wójta Gminy Waganiec z dnia 04 grudnia 2014 roku

Zarządzenie nr 58.2014 Wójta Gminy Waganiec z dnia 04 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Waganiec na rok 2014 Na podst. art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 z późn.zm.) i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późn.zm.) oraz § 13 pkt. 2 uchwały nr XXXV/202/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2013 r.
Data wytworzenia 2014-11-28, ostatniej modyfikacji 2014-12-02 15:17

Zarządzenie Nr 56.2014 Wójta Gminy Waganiec z dnia 28 listopada 2014 roku

Zarządzenie Nr 56.2014 Wójta Gminy Waganiec z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy Waganiec Na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajjzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1), - zarządzam co następuje: §1 Powołuje się Pana Arkadiusza Żaka na stanowisko zastępcy Wójta Gminy Waganiec z dniem 28 listopada 2014 r. §2 Traci moc zarządzenie Nr 49/10 Wójta
Data wytworzenia 2014-11-27, ostatniej modyfikacji 2014-11-28 10:53

Zarządzenie nr 55.2014 Wójta Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2014 r.

Zarządzenie nr 55.2014 Wójta Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 z późn.zm.), art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
Data wytworzenia 2014-06-26, ostatniej modyfikacji 2014-11-27 10:38

Zarządzenie nr 32.2014 Wójta Gminy Waganiec z dnia 26 czerwca 2014 roku

Zarządzenie Nr 32.2014 Wójta Gminy Waganiec z dnia 26 czerwca 2014 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Waganiec Na podstawie art. 33 ust. 2 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), zarządzam co następuje: §1 Nadaję Urzędowi Gminy Waganiec Regulamin Organizacyjny w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz schemat organizacyjny
1 / 7
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.