Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec PRAWO LOKALNE Uchwały 2014
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2014, bieżące, menu 203 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2014

Data wytworzenia 2014-12-29, ostatniej modyfikacji 2015-01-07 12:16

Uchwała nr II/12/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2015 rok

Uchwała nr II/12/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 z późn.zm.) oraz art. 211, 212, 214 pkt. 1, art. 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237,242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Data wytworzenia 2014-12-29, ostatniej modyfikacji 2015-01-07 10:18

Uchwała nr II/14/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/202/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2014

Uchwała nr II/14/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/202/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2014 Na podst. art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2014-12-29, ostatniej modyfikacji 2015-01-05 11:25

Uchwała Nr II/16/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/16/14 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy Waganiec do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z/s w Aleksandrowie Kujawskim. Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Waganiec, uchwala, co następuje: § 1. 1. Na dodatkowego przedstawiciela gminy Waganiec do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi
Data wytworzenia 2014-12-29, ostatniej modyfikacji 2015-01-05 11:25

Uchwała Nr II/15/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/15/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1202) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.
Data wytworzenia 2014-12-29, ostatniej modyfikacji 2015-01-05 11:13

Uchwała Nr II/11/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/11/14 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/158/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Data wytworzenia 2014-12-29, ostatniej modyfikacji 2015-01-05 11:02

Uchwała Nr II/10/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr II/10/14 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok oraz zestawienia finansowego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz.594 z późn. zm.), art.10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.
Data wytworzenia 2014-12-29, ostatniej modyfikacji 2015-01-05 10:59

Uchwała Nr II/9/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr II/9/2014 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok oraz zestawienia finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.
Data wytworzenia 2014-11-27, ostatniej modyfikacji 2015-01-05 10:52

Uchwała Nr I/8/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2014 r.

Uchwała Nr I/8/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie: wyboru członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz § 13 pkt d) w związku z § 14 ust. 1 pkt d) Statutu Gminy Waganiec (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003 Nr 130, poz.
Data wytworzenia 2014-11-27, ostatniej modyfikacji 2014-12-08 11:30

Uchwała Nr I/7/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2014 r.

Uchwała Nr I/7/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie: wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz § 13 pkt d) w związku z § 14 ust. 1 pkt c) Statutu Gminy Waganiec (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Data wytworzenia 2014-11-27, ostatniej modyfikacji 2014-12-08 11:30

Uchwała Nr I/6/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2014 r.

Uchwała Nr I /6/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie: wyboru członków Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego. Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz § 13 pkt d) w związku z § 14 ust. 1 pkt b) Statutu Gminy Waganiec (Dziennik Urzędowy Województwa
1 / 6
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.