Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec WŁADZE I STRUKTURA Rada Gminy Wnioski radnych VII kadencja
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „VII kadencja, bieżące, menu 218 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

VII kadencja

VII kadencja

Wnioski z XXXVI Sesji Rady Gminy Waganiec VII kadencji zgłoszone w dniu 26 września 2018 r.:

 1. Wniosek radnego Mieczysława Kołowrockiego o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej Sesji ponownie punktu dotyczącego „ Podjęcia uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXVI/209/10 Rady Gminy Waganiec z dnia  28 maja 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec zmienionego Uchwałą Nr XXXIII/285/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku”.
 2. Wniosek Wojciecha Maruta mieszkańca sołectwa Wiktoryn o bezkolizyjny zjazd z wyodrębnionym pasem skrętu w lewo z drogi DK - 91 od Torunia w kierunku Wiktoryna.
 3. Wniosek sołtysa sołectwa Bertowo Pawła Kulińskiego w sprawie selektywnej zbiórki śmieci na 4 frakcje od stycznia 2019 r. o pojemniki do segregacji śmieci, a nie worki foliowe, zwłaszcza, jeżeli chodzi o szkło.
 4. Wniosek radnego Zbigniewa Czajkowskiego, aby na każdej Sesji Rady Gminy Waganiec był obecny Radca Prawny Urzędu.


Wnioski z XXXII sesji VII kadencji Rady Gminy zgłoszone w dniu 29 marca 2018 r

Sołtys sołectwa Bertowo Paweł Kuliński

- ponawia wniosek o uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Bertowo,

- składa wniosek o pojemniki do odpadów szklanych, gdyż worki foliowe nie spełniają swojego zadania są złej jakości i się rozrywają.

Radny Marcin Misiak

- wniosek o naprawienie drogi w Nowym Zbrachlinie, zjazd na ul. Orzechową od strony składu opałowego w kierunku Pana Krzysztofa Kulpy,

- wniosek o wyrównanie równiarką drogi przy firmie „Bosz” w kierunku posesji Pana Andrzeja Kujawy.

- wnioskuje o zimny asfalt na drogę w Zbrachlinie od Domu Biesiadnego „Gala” w kierunku Włoszycy i Bertowa.

Sołtys sołectwa Sierzchowo Tomasz Wysocki

- wnioskuje o naprawę przepustu w miejscowości Sierzchowo droga zarwana przy stawie, odcinek drogi od szkoły w kierunku Niestuszewa.

Radny Wacław Stefański

-  wniosek o naprawę drogi do miejscowości Byzie.

Sołtys sołectwa Waganiec Bernadeta Gajdzińska

- wnioskuje o zabezpieczenie rowu zjeżdżając z przejazdu kolejowego w kierunku Zbrachlina przy posesji Pana Lamparskiego Romana.

Radna Jadwiga Michalska

- wnioskuje o przykrycie emulsją drogi w kierunku Szkoły Podstawowej w Niszczewach.

- ponawia wniosek o ponowne zwrócenie się do Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy przy wiadukcie w Michalinie o mostek (barierki) oraz o przejście dla pieszych przy Zajeździe Wagant w Michalinie.

Radny Jarosław Budny

- wniosek o naprawienie drogi od Kościółka w Przypuście do krzyża (droga jest wymywana przez opady deszczu – zabezpieczenie jej) – kombajn do naprawy.

- wniosek o poprawienie nawierzchni placu na pętli autobusowej przy dworcu PKP w Wagańcu – uzupełnienie ubytków tego placu.

Radny Dariusz Butlewski

- wnioskuje o uporządkowanie terenu wokół stawu w Zbrachlinie i na placu zabaw oraz ponawia wniosek o 2-3 ławki i o naprawę mostku.


Wnioski z XXIX sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec zgłoszone w dniu 14 listopada 2017 r.

Członek Rady Sołeckiej Wiktoryna Wojciech Marut – wnioskuje o naprawę części drogi Nr 160 525 C  nowo wybudowanej, która uległa zniszczeniu (wniosek złożony na piśmie).

Sołtys Sołectwa Konstantynowo Mariusz Malicki wnioskuje o:

- naprawę małego odcinka drogi, która została zniszczona przy prowadzonych pracach związanych z utwardzaniem drogi w m. Konstantynowo,

- umieszczenie tabliczek z numeracją posesji w Konstantynowie,

- naprawę drogi za wiaduktem przy posesji Państwa Kopaczewskich w Konstantynowie (ok.300 m).

Radny, Sołtys Sołectwa Brudnowo Mieczysław Kołowrocki wnioskuje o:

- dokończenie remonty drogi gminnej nr 160 518 C od wiaduktu poprzez Brudnowo, Józefowo.

- wykonanie rowu odwadniającego przy drodze 160511, droga, która przebiega od szkoły do tzw. serwisówki w stronę Konstantynowa,

- odwodnienie drogi w miejscowości Brudnowo na wysokości sklepu, wnosi o wykonanie tego przed mrozami,

- naprawienie chodnika przy Domu Nauczyciela przy szkole w Brudnowie,

- utworzyć drugi oddział przedszkolny w Zespole Szkół w Brudnowie od roku szkolnym 2018/2019,

- dokończenie budowy wejścia do świetlicy w Brudnowie.

Sołtys Sołectwa Szpitalka Grzegorz Szopa – wnioskuje o naprawę drogi w m. Szpitalka.

Radny Jarosław Budny wnioskuje o:

- nawiezienie kamieniem drogi w m. Waganiec w kierunku Pana Grzanki,

- odwodnienie drogi w Wójtówce,

- dokończenie drogi od Pana Kopyłowskiego do drogi powiatowej w m. Przypust, wykonanie bez projektu metodą gospodarczą,

- wycięcie krzewów od drogi powiatowej w stronę Przypustu przy skręcie po prawej stronie (ponowienie wniosku).

Sołtys Sołectwa Bertowo Paweł Kuliński wnioskuje o:

- przeniesienie znaku „ograniczenie prędkości do 40/h” i zamontowanie go przy wjeździe do Bertowa (jest to znak jadąc od strony Wólnego przez Bertowo w kierunku Zbrachlina dojeżdżając do skrzyżowana Włoszyca, Plebanka - stojący przy polach),

- organizację ruchu na skrzyżowaniu: Nowy Zbrachlin, Włoszyca, Plebanka.

Sołtys Sołectwa Michalin, radna Jadwiga Michalska – wnioskuje o naprawę drogi żużlem
w Michalinie przy posesji Pani Grzegórskiej, Państwa Ziomko i Kisielewskich, która została zniszczona podczas budowy drogi gminnej Michalin – Wiktoryn.

 

 

Wnioski z XXVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec, z dnia 28.09.2017 r. i 3.10.2017 r.

spisane przez sekretarza obrad radną Ewę Pietrus:

Sołtys Sołectwa Konstantynowo Mariusz Malicki i mieszkanka Konstantynowa Pani Zofia Joda

 1. Wniosek o naprawę drogi w miejscowości Konstantynowo i zamontowania oświetlenia ulicznego na tym odcinku drogi.

Radna Jadwiga Michalska

 1. Wniosek o naprawę drogi od szosy Ujma Duża do Szkoły Podstawowej w Niszczewach.
 2. Wniosek o pomalowanie przystanku szkolnego w Michalinku i zamontowanie kosza na śmieci.
 3. Wniosek o wystosowanie pisma do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
  o zabezpieczenie głębokiego rowu przy zjeździe z DK- 91 w kierunku Michalina.

Radna Jadwiga Czekała

 1. Wniosek o naprawę drogi w miejscowości Sierzchowo na wysokości stawu (droga się załamuje) i naprawę drogi na wysokości drugiego rowu przy posesji Państwa Tomaszewskich, po opadach deszczu woda stoi na poboczach.

Radny Dariusz Butlewski

 1. Wniosek o zamontowanie 3- 4 ławek przy stawie w Zbrachlinie.


Wnioski z XXVII sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec, z dnia 30 sierpnia 2017 r.

___________________________________________________________________________

 Radna Ewa Pietrus

 1. Wniosek o sprzątnięcie butelek plastikowych z terenu Pana Szudzika w miejscowości Przypust po „Biegu Nadwiślańskim”, który odbył się w czerwcu 2017 r.
 2. Wniosek mieszkańców budynku komunalnego w Arianach o sprzątnięcie terenu poprzez usunięcie krzewów, zarośli, które rosną przed budynkiem, są one siedliskiem gryzoni, z pobliskiej posesji. Mieszkańcy obiecują pomoc przy pracach
  i zagospodarowaniu terenu.

Sołtys Bertowa Paweł Kuliński

 1. Ponowienie wniosku o postawienie znaku dotyczącego reorganizacji ruchu (ograniczenie tonażu z dopiskiem, że nie dotyczy mieszkańców i samochodów wywożących odpady komunalne) na skrzyżowaniu Bertowo, Nowy Zbrachlin, Plebanka i Włoszyca.

Radny Jarosław Budny

 1. Wniosek o naprawę drogi powiatowej w miejscowości Przypust od Kościoła do krzyża w dół, po opadach woda niszczy tą drogę.
 2. Wniosek o obcięcie krzaków na poboczu drogi powiatowej w miejscowości Przypust.

Radna Jadwiga Michalska

 1. Wniosek o naprawę drogi przy posesji Pani Grzegórskiej i Pana Ziomko, od Arian.
 2. Wniosek o wycięcie krzewów na przy wąskotorówce i przy wyjeździe na drogę.  

Sołtys sołectwa Waganiec Bernadeta Gajdzińska

 1. Wniosek o poprawienie wyjazdu z ul. Owocowej na ul.Kujawską.
 2. Wniosek o oznakowanie rowu i wycięcie zarośli w miejscowości Sierzchowo jadąc od Państwa Paryś.

Radny Dariusz Butlewski

 1. Wniosek o zmianę objazdu autokaru szkolnego z uwagi na nowo wyremontowaną drogę za Kościołem w miejscowości Zbrachlin. Jest tam wysoki krawężnik i autokar mijając samochody na tej drodze się nie zmieści.


Wnioski z XXVI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec, z dnia 30 czerwca 2017 r.

_______________________________________________________________

Radny Jarosław Budny

1. wniosek o obcięcie krzewów (odrostów) przy drogach gminnych i powiatowych, głównie przy skrzyżowaniach,

2. wniosek o zamontowanie znaku z nazewnictwem miejscowości Przypust.

 

Sołtys Bertowa Paweł Kuliński

1. wniosek o postawienie znaku dotyczącego reorganizacji ruchu (ograniczenie tonażu z dopiskiem, że nie dotyczy mieszkańców i samochodów wywożących odpady komunalne) w Bertowie, Nowym Zbrachlinie, Plebance i Włoszycy.

 

Radny Dariusz Butlewski

1. wniosek mieszkanki Zbrachlina Pani Krystyny Zakrzewskiej o zamontowanie lampy oświetleniowej.

 

Radny Marcin Misiak

1. wnioskuje o równiarkę na drogę w Nowym Zbrachlinie ul. Orzechowa za posesją Pana Piotra Wiatrowskiego.Wnioski z XX sesji Rady Gminy z dnia 7 lutego 2017 r.

__________________________________________________

Sołtys sołectwa Józefowo H. Kułakowska

1. wnioskuje o przejście dla pieszych, w m. Waganiec ( przy posesji Państwa Wojciechowskich i Państwa Bewicz).

 

Sołtys sołectwa Waganiec B. Gajdzińska

1. wnioskuje o zamontowanie progu zwalniającego na ul. Osiedlowej w Wagańcu.


2017 rokWnioski z XVII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec – 26 września 2016 r.

__________________________________________________________________

Sołtys sołectwa Kaźmierzyn Marta Tomaszewska

 1. Wniosek o zamontowanie tabliczki z numeracją posesji (przy przydrożnym słupie)
  w kierunku Państwa Marszałek w m. Kaźmierzyn.
 2. Wniosek o wycięcie dwóch topoli zasłaniających widoczność na drodze
  w m. Kaźmierzyn (przy torach).
 3. Wniosek o likwidację uskoku zimnym asfaltem łączącego ścieżkę rowerową z nową nawierzchnią przy przejeździe kolejowym.

Sołtys sołectwa Waganiec Bernadeta Gajdzińska

 1. Wnioskuje o nawiezienie gruzu w wyrwy, dziury w m. Waganiec:

- wyjazd z ul. Krótkiej na ul. Kujawską,

- wyjazd z ul. Owocowej na ul. Kujawską,

- wyjazd z ul. Dworcowej w kierunku Zbrachlina.

Sołtys sołectwa Michalin Jadwiga Michalska

 1. Wniosek o wyrównanie drogi równiarką od Michalina w kierunku Szkoły Podstawowej w Niszczewach.
 2. Wniosek o wycięcie krzewów przy wąskotorówce:

- wyjazd na drogę powiatową przy przystanku w m.Michalin,

- wyjazd z drogi serwisowej.

3.  Wniosek o obcięcie gałęzi z 3-4 wierzb przy posesji Pani Bzdręgowskiej w m. Michalin i wycięcie po drugiej stronie suchego drzewa.

Sołtys sołectwa Nowy Zbrachlin Honorata Szudzik

 1. Wniosek o przestawienie znaku przy drodze powiatowej w m. Kaźmierzyn – odsunięcie od pasa drogi.

Radny Marcin Misiak

 1. Wniosek o równiarkę gminną na drogi w m. Nowy Zbrachlin, Bertowo, Włoszyca.


Wnioski z XVI sesji Rady Gminy Waganiec VII kadencji z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Radna, sołtys Jadwiga Michalska

 1. Wniosek o tablice sołeckie z napisem sołectwa i herbem dla sołectw, które jeszcze ich nie otrzymały.
 2. Wniosek o umieszczenie znaku informacyjnego z nazewnictwem Michalinek 1
  w kierunku posesji Państwa Kotrych, w chwili obecnej jest oznakowanie tzw. „ślepa droga”.
 3. Wniosek o znak informacyjny przy zjeździe ze starej A-1, skręt w kierunku Niszczew brak oznakowania: Michalin, Michalinek, Niszczewy, Kolonia Świete.

  Sołtys Sierzchowa Tomasz Wysocki

 1. Wniosek o znaki kierunkowe w miejscowości Sierzchowo – ponowienie wniosku.

Radny, sołtys Mieczysław Kołowrocki

 1. Wniosek o dopisanie numeracji posesji na znaku w miejscowości Konstantynowo (przy posesji sołtysa Mariusza Malickiego).

Sołtys sołectwa Bertowo Paweł Kuliński

 1. Wniosek o postawienie słupków i oczyszczenie rowu melioracyjnego w miejscowości Bertowo oraz wycięcie chwastów.

 

Wnioski z XIV sesji Rady Gminy Waganiec VII kadencji z dnia 27 czerwca 2016 r.

Sołtys Nowego Zbrachlina Honorata Szudzik

 1. Ponawia wniosek w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nowy Zbrachlin.

Radny Mieczysław Kołowrocki

 1. Wnioskuje o nadanie nazw ulic w miejscowości Brudnowo.

Sołtys Sierzchowa Wysocki Tomasz

 1. Ponawia wniosek o uzupełnienie oznakowania w miejscowości Sierzchowo
  z numerami posesji (przy skrzyżowaniach od Nr – do Nr).

Radna Jadwiga Michalska

 1. Wnioskuje o pokrycie emulsją ubytków drogi w miejscowości Michalin (załatanie dziur).

 

Wnioski z XII Sesji Rady Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2016 roku

Sołtys sołectwa Józefowo Henryka Kułakowska

 1. Wnioskuje o przeznaczenie kwoty 15 tys. zł pozyskanej z farmy wiatrowej, z dwóch wiatraków w m. Józefowo na budowę dróg gminnych w m. Józefowo.
 2. Wniosek o zmianę oznakowania na skrzyżowaniu w m. Józefowo w kierunku m. Sierzchowo, obecnie jest kierunek oznaczenia „Dąbrówka” – propozycja oznaczenia „Sierzchowo”, „Raciążek” lub „Ciechocinek”.

Sołtys sołectwa Waganiec Bernadeta Gajdzińska

 1. Ponowne zgłoszenie wniosku do Zarządu Dróg Powiatowych o naprawę drogi przy ul. Dworcowej w Wagańcu (jest to na odcinku byłej piekarni w kierunku do sklepu Euro-Dom do końca tego chodnika) wraz z budową chodnika powstał ubytek drogi, który jest zasypany piaskiem, w wyniku tego powstała dziura, która jest między chodnikiem, a jezdnią (wniosek był zgłaszany do przedstawiciela ZDP na VII sesji
  w dniu 28.10.2015 r.)

Radny Jarosław Budny

 1. Ponowienie wniosku w sprawie uzupełnienia nawierzchni drogi frezowiną w m.Przypust.

Sołtys sołectwa Sierzchowo Wysocki Tomasz

 1. Wnioskuje o uzupełnienie oznakowania miejscowości Sierzchowo z numerami posesji.


Wnioski z XI Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec, zgłoszone w dniu 31.03.2016 r.

Radny Marcin Misiak

 1. Wniosek o wyrównanie dużą równiarką drogi od Plebanki do przejazdu kolejowego.
 2.  Wniosek o uzupełnienie dziur od przejazdu kolejowego w kierunku Bertowa
  i Włoszycy.
 3. Ponawia wniosek w sprawie lampy solarnej przy przejeździe kolejowym, jeżeli nie ma środków finansowych na zakup nowej, to zamontowanie tej starej.

Radny Budny Jarosław

 1. Ponowienie wniosku o naprawę drogi w m.Przypust.

Radny Wacław Stefański

 1. Wniosek o poprawienie stanu drogi w m. Włoszyca od krzyża w kierunku posesji Pana Chlebosza, wyrównanie równiarką.

Sołtys Konstantynowa Mariusz Malicki

 1. Wniosek o tablicę w napisem „Sołtys”.
 2. Wniosek mieszkańców Konstantynowa o zorganizowanie „Dożynek Gmino- Parafialnych” w sobotę, a nie jak jest planowane w niedzielę.

Radny Jerzy Urbański

 1. Wniosek o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych o uporządkowanie rowu wzdłuż odcinka drogi powiatowej Siutkowo – Zbrachlin.
 2. Wniosek o kombajn z natryskiem do uzupełnienie dziur w m. Siutkowo.

Sołtys Bertowa Paweł Kuliński

 1. Wniosek o naprawę drogi w Bertowie 1 od torów kolejowych przez Bertowo
  w kierunku Wagańca.

Sołtys Józefowa Henryka Kułakowska

 1. Ponawia wniosek o ponowne zwrócenie uwagi rolnikom o nie wyjeżdżanie na drogi gminne i niepodorywanie ich.

 

2016 rok


Wnioski z IX Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec zgłoszone w dniu 29 grudnia 2015 r.

Radny, sołtys M. Kołowrocki

 1. Składa wniosek o nawiezienie żużla ok. 20 cm na odcinek 100 m drogi od szkoły w Brudnowie w kierunku krajówki naprzeciwko wiatraka, jest to trasa autokaru szkolnego.
 2. Wnioskuje również o utwardzenie drogi ok. 50 m w Kolonii Konstantynowo (przy posesji Pana Pietrzaka).

Radny W. Stefański

 1. Wniosek o trzy transporty frezowiny na dokończenie drogi, która była naprawiona od Bertowa (od torów) do posesji Pana Zapiec.

Radna, sołtys  J.Michalska

 1. Wniosek o wyjaśnienie zasadności złożenia projektu drogi Michalin – Wiktoryn 160512C, a nie uwzględnieniu drogi, o którą wnioskowali mieszkańcy Niszczewy – Wiktoryn i wskazanie personalnych osób sporządzających i zatwierdzających ten projekt.
 2. Składa również wniosek o dwa znaki „ograniczenie tonażu” na drodze serwisowej i przy wjeździe przy przystanku autobusowym w Michalinie.

Radny J.Budny

 1. Wnioskuje o naprawienie odkrytej stalowej rury przy drodze w m.Przypust (od krzyża w kierunku Pani Bojenko), w celu udrożnienia i usprawnienia nowo robionego odwodnienia tej drogi.
 2. Wnioskuje o uzupełnienie frezowiną ubytków drogi od szosy do krzyża w m.Przypust.

Radny, sołtys J.Urbański

 1. Wnioskuje o wyrównanie drogi w m. Siutkowo w kierunku torów kolejowych przez zsunięcie kamienia z pobocza tej drogi.
 2. Zgłasza wniosek, aby nie wysyłać równiarki jak są opady deszczu, gdyż miało to miejsce w m. Stary Zbrachlin - Sitkowo i powstało błoto na tej drodze, i wnioskuje również o zgłaszanie sołtysowi, radnemu o takich pracach na ich terenie.Wnioski z VIII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec – 30 listopada 2015 r.

Sołtys Józefowa, Henryka Kułakowska

 1. Wniosek o podłączenie do gminnej sieci wodociągowej mieszkańców Józefowa, Państwa Grochulskich, Lewandowskich, Łyczak, Ziętarskich (obecnie podłączonych do sieci wodociągowej w Nieszawie).
 2. Naprawienie drogi w miejscowości Józefowo przy posesji Państwa Grochulskich
  tj. utwardzenie i wyrównanie.
 3. Wystąpienie do rolników z nakazem i informacją o ukaraniu ich za podorywanie
  i niszczenie dróg.
 4. Wniosek o naprawienie mostku przy posesji Państwa Zielińskich podczas planowanej naprawy drogi w miejscowości Józefowo od torów w kierunku Arian.
 5. Składa również wniosek o równiarkę na drogę w Józefowie i nawiezienie dwóch transportów gruzu i ferezowiny (przy posesji Pana Doligalskiego, Czajkowskiego
  i Skusa).
 6. Wnioskuje, aby 2 lampy oświetleniowe znajdujące się przy cmentarzu skierować tak, aby oświetlały tam parking.


Sołtys Konstantynowa, Mariusz Malicki

Wniosek mieszkańców Konstantynowa o niepodorywanie drogi za Panem Wiwatowskim, jest to trasa autokaru szkolnego, droga jest bardzo podorana i stwarza duże niebezpieczeństwo.

 

Sołtys Zbrachlina, Henryka Malinowska

Wnioskuje o załatanie dziur na drodze w miejscowości Zbrachlin, za Ośrodkiem Zdrowia tzw. „Brudnowianka”.


Sołtys Nowego Zbrachlina, Honorata Szudzik

 1. Składa wniosek o równiarkę w Nowym Zbrachlinie od Pana Kulpy do Pana Mierzwickiego.
 2. Wnioskuje o tablicę z miejscowością Nowy Zbrachlin przy boisku sportowym.


Sołtys Śliwkowa, Jadwiga Lasota

Wnioskuje o naprawę dwóch lamp w miejscowości Stannowo i przeniesienie jednej lampy i jej umocowanie przy posesji Państwa Szczęsnych.


Sołtys Wólnego, Iwona Góralska

Wnioskuje o rozwiezienie frezowany znajdującej się przy szkole w Wólnem oraz dołożenie jeszcze 2 - 3 przyczep na drogę w miejscowości Wólne, w kierunku Państwa Biegała, Gajdzińskich.

 

Sołtys Michalina, radna Jadwiga Michalska

Wnioskuje o naprawę drogi od szkoły w Niszczewach do Wiktoryna tj. nawiezienie frezowany i uwałowanie.

 

Radny Marcin Misiak

Wnosi o przyspieszenie naprawy lampy solarnej znajdującej się przy przejeździe kolejowym w m. Nowy Zbrachlin.


Wnioski z VII Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec - 28 października 2015 r.

Radny Mieczysław Kołowrocki:

 1. Wnioskuje o tablice informacyjną – sołecką w m. Brudnowo.
 2. Wnioskuje o naprawę drogi w m. Brudnowo w stroną Ossówki (przy wiatraku) jest to trasa autokaru szkolnego, potrzebny jest zimny asfalt, aby tą drogę zabezpieczyć, gdyż obecnie się ona kruszy.
 3. Naprawę drogi w m. Konstantynowo na odcinku przy posesji Państwa Malickich, Michałek i Klimczak.
 4. Naprawę drogi z Wiktoryna w kierunku Michalina oraz naprawę drogi w kierunku cmentarza w m. Brudnowo – załatanie dziur.
 5. Składa wniosek o postawienie pojemników na śmieci przy szkole i przy placu zabaw w m. Brudnowo.

Radny Marcin Misiak:

 1. Wnioskuje o wymianę lamy ulicznej – solarnej i ustawienie czasu pracy tej lamy stojącej przy torach kolejowych w Nowym Zbrachlinie.
 2. Wnioskuje o zamontowanie lustra przy skrzyżowaniu w Nowym Zbrachlinie (przy restauracji Gala), brak widoczności wyjeżdżając na drogę powiatową.
 3. Wnioskuje również o równiarkę na drogę od Plebanki (wzdłuż sadu) w kierunku Włoszycy, Bertowa i Wólnego.

Sołtys Konstantynowa Mariusz Malicki:

 1. Składa wniosek o tablice informacyjne z nazewnictwem i numeracją w m. Konstantynowo przy rozwidleniu dróg, wieś jest podzielona na sześć dróg (w Kolonii Konstantynowo 6 posesji, i Konstantynowo, gdzie mieszkają Państwo Bierzyńscy od strony drogi powiatowej).
 2. Wniosek o wyrównanie drogi kolejowej, jest to zjazd z Konstantynowa przy torach do Sierzchowa, z uwagi na wystające duże ostre kamienie w pasie tej drogi.

Radna Jadwiga Czekała:

 1. Składa wniosek o pomoc mieszkańcom Sierzchowa w sprawie migoczących wiatraków, które wytwarzają światłocień i ten odblask odbija się w oknach i utrudnia życie tym mieszkańcom, wniosek Państwa Paryś.
 2. Składa również wniosek o wydłużenie czasu pracy lamp ulicznych w m. Sierzchowo i na terenie całej gminy.

Radny Wacław Stefański:

 1. Wnioskuje o naprawę drogi, uzupełnienie kamieniem w m. Włoszyca.

Radny Butlewski:

 1. Składa wniosek o równiarkę od Zbrachlina w kierunku Starego Zbrachlina (Brudnowianka).

Radny Jadwiga Michalska:

 1. Składa wniosek o wyrównanie drogi w m. Lewin i zamontowanie tablicy ogłoszeniowej w tej miejscowości. 
 2. Wniosek o naprawę drogi w m. Kolonie Święte. Wnioskuje również o naprawę drogi w m. Wiktoryn i ograniczenie tonażu na tej drodze.

Radny Zbigniew Czajkowski:  

 1. Wnioskuje o oznakowanie miejscowości Józefowo „teren zabudowany” lub „ograniczenie prędkości” ( droga przy posesji Państwa Głowackich).

Wnioski mieszkańca Wiktoryna Wojciecha Marut złożone na piśmie:

 1. Umieszczenie znaku informacyjnego Wiktoryn 2, 3, 3A, 4, 4A przy skrzyżowaniu dróg gminny 160512C z 160525C.
 2. Zapewnienie bezpiecznego wjazdu oraz zjazdu z DK1 na drogę gminną 160525C.Wnioski z VI Sesji Rady Gminy Waganiec – 31 sierpnia 2015 r.

Sołtys Józefowa Henryka Kułakowska

 1. Wnioskuje o wycięcie gałęzi i krzewów przy stawie w Wagańcu – wniosek do Agencji Własności Rolnych Skarbu Państwa.
 2. Składa wniosek o zamontowanie tablicy „teren zabudowany” od Nieszawy do Wagańca ( poprzednia została skradziona) – wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych.
 3. Wnioskuje również o zabezpieczenie przez Rady Sołeckie, które będą organizatorami Dożynek Gminnych środków na ich zorganizowanie z funduszu sołeckiego. 

Sołtys Bertowa Paweł Kuliński

 1. Wnioskuje o ujednolicenie sołeckich tablic informacyjnych na terenie gminy Waganiec.
 2. Wnioskuje również o wycięcie krzewów przy przejeździe kolejowym w kierunku Bertowa i przy skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą powiatową, przy Domu Biesiadnym „Gala” w Nowym Zbrachlinie.

Sołtys Wagańca Bernadeta Gajdzińska, radna Ewa Pietrus

 1. Wnioskują o sprzątnięcie skwerku przed Urzędem Gminy.

Radna Czekała Jadwiga

 1. Wnioskuje o założenia tablicy informacyjnej „teren zabudowany” na drodze od Niestuszewa do Sierzchowa.

Radna Jadwiga Michalska

 1. Wnioskuje o znak informacyjny ” Sołectwo Michalin 2, 3, 4, 4a” przy trasie DK-91.
 2. Składa wniosek o naprawę masą bitumiczną drogi w miejscowości Michalin w stronę miejscowości Wiktoryn (ubytki).
 3. Wniosek o wycięcie krzewów przy wąskotorówce w stronę Niszczew.

Radny Mieczysław Kołowrocki

 1. Wnioskuje o częściowe utwardzenie nawierzchni emulsją i gryzem dróg gminnych około - autostradowych w miejscowości Brudnowo, Wiktoryn, Michalin, uzupełnienie ubytków nawierzchni tych dróg.

Wójt Gminy Piotr Kosik

 1. Wnioskuje o wprowadzenie w porządku obrad sesji punktu dotyczącego „Informacja Wójta Gminy na temat realizacji wniosków z poprzedniej sesji” po punkcie „Interpelacje radnych i zapytania”.

Mieszkaniec Gminy Arkadiusz Najder

 1. Zgłosił wniosek o przyznanie stypendium dla mieszkańca Gminy Waganiec Jakuba Szymańskiego za osiągnięcia w sporcie – piłka siatkowa kadetów Mistrzostwo Świata Argentyna 2015.
 2. Wnioskuje do władz gminy o zainteresowanie się zabytkiem „Kapliczką”
  w miejscowości Sierzchowo i wyremontowaniem jej.

 Wójt Gminy Piotr Kosik

 1. Złożył wniosek o stworzenie funduszu stypendialnego i regulaminu przyznawania tego stypendium dla uzdolnionej młodzieży z terenu Gminy Waganiec.

Radny Dariusz Butlewski

 1. Wniosek o przycięcie topoli w miejscowości Zbrachlin, droga powiatowa od posesji Państwa Sobczak do posesji Pani Malinowskiej.Wnioski z IV Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec zgłoszone w dniu 25.06.2015 r.

Sołtys Józefowa Henryka Kułakowska

 1. Składa wniosek, aby sołtysi mieli prawo głosu na sesji, nie tylko radni.
 2. Wnioskuje o ograniczenie niektórych wypowiedzi, z uwagi na to,  że sołtysi muszą czekać do końca sesji, aby zabrać głos.
 3. Wniosek o uzupełnienie asfaltem lub natryskiem skrzyżowania na drodze powiatowej od Nieszawy do Michalina – łuk w kierunku Sierzchowa.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Patrycja Butlewska

 1. Wnioskuje, aby posiedzenia Rady Gminy odbywały się częściej, z uwagi na pozyskiwanie więcej informacji przez radnych. Jeżeli nie będzie planowanych sesji
  z uwagi na brak tematów, to wnioskuje o wspólne posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy.
 2. Wnioskuje również o przychylne rozpatrzenie petycji mieszkańców Wagańca
  z ul. Osiedlowej i ul. Kujawskiej w sprawie progów zwalniających, na tych ulicach.
 3. Składa wniosek o postawienie dużych koszy na śmieci przy gminnych placach zabaw.

Radna J.Michalska

 1. Wnioskuje o dwa zestawy żużla do miejscowości Michalin.
 2. Wniosek o dokończenie emulsją drogi od figurki w Michalinie do miejscowości Wiktoryn.
 3. Składa również wniosek o znak informacyjny w stronę posesji Pana Ziomko, z uwagi na podzielenie miejscowości Michalin, znak „Michalin z numeracja tych posesji”.

Sołtys Niszczew Beata Lewandowska

 1. Wnioskuje o znak informacyjny od strony miejscowości Święte z nazewnictwem miejscowości Niszczewy, teren zabudowany.

Radny Jarosław Budny

 1. Wnioskuje o naprawę zjazdu przy figurce w miejscowości Przypust.
 2. Składa wniosek o uzupełnienie emulsją drogi w Przypuście w kierunku Kościółka.
 3. Wnioskuje również o odwodnienie drogi w miejscowości Przypust.

Radny Marcin Misiak

 1. Wnioskuje o lampę przy ul. Orzechowej w miejscowości Zbrachlin na łuku przy transformatorze.
 2. Wnioskuje również o wymianę żarówki w lampie solarnej przy przejeździe PKP
  w miejscowości Zbrachlin.
 3. Składa wniosek o wykoszenie trawy od Wólnego przy sadzie „plebańskim”
  w miejscowości Zbrachlin.

Radna Agnieszka Łopatowska

 1. Wnioskuje o naprawę hydrantu przy posesji Państwa Szatkowskich ul. Dworcowa
  w Wagańcu.

Radny Wacław Stefański

 1. Wnioskuje o kosze na śmieci przy strażnicy OSP we Włoszycy.

Radny Zbigniew Czajkowski

 1. Wnioskuje o odpowiednie oznakowanie skrzyżowania w miejscowości Józefowo przy figurce. Chodzi o dwa znaki od strony Młyna i od strony Sierzchowa „ uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu”.
 2. Składa wniosek o przywrócenie tablic informacyjnych „Związek Emerytów Rencistów Koło Gminne w Wagańcu” i „ Gminny Klub Sportowy GKS Sadownik Waganiec”.

Radny Dariusz Butlewski

 1. Wnioskuje o przyczepę piasku na boisko plażowe - teren przy stawie w Zbrachlinie.
 2. Składa wniosek o przywrócenie domku dla łabędzi na staw w Zbrachlinie, przywrócenie furtki i znaku informacyjnego tablica do ćwiczeń, które zostały zabrane do naprawy.

Radny Mieczysław Kołowrocki

 1. Wnioskuje o opracowanie organizacji ruchu w miejscowości Brudnowo.

Sołtys Nowego Zbrachlina Honorata Szudzik

 1. Składa wniosek o remont drogi w Nowym Zbrachlinie ul. Orzechowa, od posesji Pana Kulpy do posesji Państwa Mierzwickich.

Radny Jerzy Urbański

 1. Wnioskuje, aby równiarka, która pracuje na terenie gminy, była kontrolowana przez pracownika Urzędu Gminy.

Sołtys Konstantynowa Mariusz Malicki

 1. Wnioskuje o tablice informacyjne - sołeckie w miejscowości Konstantynowo, gdyż miejscowość została podzielona na cztery części.

 

Wnioski z III sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec, zgłoszone w dniu 26 marca 2015 r.

Sołtys sołectwa Bertowo, Paweł Kuliński:

 1. Wniosek o naprawę drogi od przejazdu kolejowego w Nowym Zbrachlinie w kierunku Bertowa.
 2. Wniosek, aby środki przeznaczone na akcję zima, które nie zostały wykorzystane zostały przeznaczone na naprawę dróg gminnych.
 3. Wniosek o zamontowanie tablicy ogłoszeniowej w miejscowości Bertowo.

Sołtys sołectwa Zbrachlin, Henryka Malinowska:

 1. Wniosek o wycięcie zarośli wzdłuż drogi powiatowej w m. Zbrachlin od Kościoła w kierunku trasy DK 1.
 2. Wniosek o pozostawianie przy posesjach wymaganej ilości worków na śmieci suche przypadających na gospodarstwo, czy też na osobę w danym gospodarstwie.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Patrycja Butlewska:

 1. Wniosek o przejście dla pieszych przez skrzyżowanie (droga powiatowa) w miejscowości Plebanka. Utwardzenie pobocza po jednej stronie tej drogi i umieszczenie znaków ograniczających prędkość.
 2. Wniosek o wydzielenie w remizach miejsc na działalność świetlic wiejskich - sformalizować. Podjęcie uchwał o powołaniu świetlic wiejskich oraz uchwalenia ich statutów, regulaminów.
 3. Wniosek o przystosowanie pomieszczenia przy Gminnej Bibliotece w Wagańcu, na Gminne Centrum Kultury (świetlicę wiejską).

Radny Jarosław Budny:

 1. Wniosek o odwodnienie drogi w miejscowości Przypust od Kościółka w kierunku Wisły, odprowadzenie wody, która płynie po asfalcie.
 2. Wniosek o naprawę drogi w Przypuście, uzupełnienie dziur asfaltem.
 3. Wniosek o uporządkowanie wysypiska śmieci wzdłuż drogi powiatowej, teren nadwiślany.
 4. Wniosek o zmontowanie hydrantu w Przypuście przy Kościółku drewnianym, przegląd wszystkich hydrantów na terenie gminy, ewentualna naprawa ich i oznaczenie tych działających w jednym kolorze np. niebieskim.   

Radna Agnieszka Łopatowska:

 1. Wniosek o uzupełnienie dziur wzdłuż ul. Dworcowej w Wagańcu.

Radny Dariusz Butlewski:

 1. Wniosek o uzupełnienie dziur kamieniem wapiennym na drodze gminnej w miejscowości Zbrachlin tzw. brudnowiance.
 2. Wniosek o ponowne zamontowanie zdemontowanej lampy w miejscowości Zbrachlin, na przeciwko Remizy OSP.

Radna Ewa Pietrus:

 1. Wniosek o zamontowanie jednej lampy w miejscowości Waganiec przy drodze kolejowej za Urzędem Pocztowym biegnącej wzdłuż torów kolejowych. Usunięcie zarośli przy tej drodze
  z uwagi na trudności z przejazdem.
 2. Wniosek o naprawę drogi wzdłuż ul. Kolejowej w Wagańcu, uzupełnienie żużlem.

Sołtys sołectwa Włoszyca, Eugeniusz Marciniak:

 1. Wniosek o uzupełnienie żużlem drogi w miejscowości Włoszyca – Byzie.
 2. Wniosek o zamontowanie tablicy ogłoszeniowej w miejscowości Włoszyca – ponowienie wniosku.

Radny Zbigniew Czajkowski:

 1. Wniosek o uzupełnienie żużlem drogi w miejscowości Józefowo.
 2. Wniosek o składanie informacji z pracy Przewodniczącego Rady Gminy, na każdej sesji.

Wójt Gminy, Piotr Kosik:

 1. Wniosek do Przewodniczącego Rady Gminy o zwoływanie posiedzeń uchwałodawczych Stałych Komisji Rady Gminy.

Radny Jerzy Urbański:

 1. Wniosek o naprawę przejazdu za budynkiem komunalnym Urzędu Gminy.
 2. Wniosek o uzupełnienie destruktem drogi w miejscowości Siutkowo (łącznik w kierunku DK 1 od drogi powiatowej).

Radny Wacław Stefański:

 1. Wniosek o zamontowanie lampy w miejscowości Włoszyca (250 m od Remizy OSP).

Radna Jadwiga Michalska:

 1. Wniosek o naprawę drogi w miejscowości Michalin (od serwisówki w kierunku Wiktoryna), przykrycie asfaltem.
 2. Wniosek o ponowne zamontowanie lampy w miejscowości Lewin, lampa już była wcześniej
  i została zdemontowana.

 

 

Wnioski z II sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec, z dnia 29 grudnia 2014 roku:

 1. Radny Mieczysław Kołowrocki – wnioskuje o dokończenie remontu drogi Nr 160506 C w miejscowości Konstantynowo – dostarczenie trzech wywrotek żużla i pomoc przy jej wyrównaniu.
 2. Radny Radosław Zwierzchowski – złożył wniosek, aby zwrócić się do Powiatu Aleksandrowskiego o zmianę skrzyżowania na równorzędne przy posesji Pana Olenderskiego w miejscowości Niszczewy – droga powiatowa.
 3. Sołtys Nowego Zbrachlina Honorata Szudzik – złożyła wniosek o wymianę lampy oświetleniowej przy ul. Kujawskiej w Wagańcu przed posesją Pani Mazurek – sprawa do wyjaśnienia wymiana, czy naprawa.
 4. Radny Marcin Misiak – wniosek o zwrócenie się do właściciela ogrodzenia wzdłuż sadu plebańskiego o wycięcie zarośli wzdłuż ogrodzenia, poprawienie jego stanu ( pochylony na drogę) i uporządkowanie tego terenu z uwagi na zwężenie drogi i trudności z przejazdem.
 5. Sołtys Śliwkowa Jadwiga Lasota – wniosek o zabezpieczenie rowu, pobocza przy posesji Pani Roszko w miejscowości Śliwkowo – barierki.
 6. Radna Jadwiga Michalska – złożyła wniosek o utwardzenie drogi ferezowiną od Szkoły Podstawowej w Niszczewach w kierunku Wiktoryna – trudności z przejazdem wyrwy w drodze.
 7. Radna Jadwiga Czekała – wnioskuje o niewyłączanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Sierzchowo w godzina nocnych- z uwagi na wandalizm i kradzieże.
 8. Radny Radosław Zwierzchowski – złożył wniosek o niewłączanie oświetlenia ulicznego we wszystkich sołectwach na terenie gminy Waganiec.
 9. Radna Jadwiga Czekała – ponowiła wniosek, jeżeli nie ma możliwości o włączenie całego oświetlenia, to, chociaż 3 lampy w centrum Sierzchowa, z uwagi na częste kradzieże.
 10. Radny Wacław Stefański – złożył wniosek o dokończenie utwardzenia drogi w miejscowości Włoszyca – z uwagi na trasę autokaru szkolnego.
 11. Sołtys Jerzy Urbański – wnioskuje o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych o zakrycie rowu w Zbrachlinie od szkoły do figurki wzdłuż boiska „Orlik” – z uwagi na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół w Zbrachlinie.

Metryka

sporządzono
2015-07-16 przez Marciniak Iwona
udostępniono
2015-07-16 00:00 przez Iwona Marciniak
zmodyfikowano
2018-10-03 09:56 przez Marciniak Iwona
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2965
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.