Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta Gminy Waganiec 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2015, bieżące, menu 221 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2015

Data wytworzenia 2015-06-12, ostatniej modyfikacji 2017-01-17 15:54

Zarządzenia Nr 35.2015 Waganiec Gminy Waganiec z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych dla Urzędu Gminy w Wagańcu oraz ewidencji podatków i opłat w Gminie Waganiec

ZARZĄDZENIE Nr 35.2015 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych dla Urzędu Gminy w Wagańcu oraz ewidencji podatków i opłat w Gminie Waganiec Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.), § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r.
Data wytworzenia 2015-12-17, ostatniej modyfikacji 2016-01-14 12:28

ZARZĄDZENIE Nr 67.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 17 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Waganiec Na podstawie art. 33 ust. 2 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), zarządzam co następuje: §1 Nadaję Urzędowi Gminy Waganiec Regulamin Organizacyjny w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, schemat organizacyjny Urzędu Gminy stanowiący
Data wytworzenia 2015-12-30, ostatniej modyfikacji 2015-12-31 11:57

ZARZĄDZENIE Nr 69.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 2015 r. W sprawie: odwołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej w Wagańcu.

ZARZĄDZENIE Nr 69.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 2015 r. W sprawie: odwołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej w Wagańcu. Na podstawie art. 4 1 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwosci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 poz. 1286) w nawiązaniu do art. 30 ust. 1 z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Data wytworzenia 2015-12-30, ostatniej modyfikacji 2015-12-31 11:56

ZARZĄDZENIE Nr 70.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 2015 r. W sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej w Wagańcu.

ZARZĄDZENIE Nr 70.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 2015 r. W sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej w Wagańcu. Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 poz. 1286) w nawiązaniu do art. 30 ust. 1 z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.
Data wytworzenia 2015-12-17, ostatniej modyfikacji 2015-12-21 08:59

ZARZĄDZENIE Nr 68.2015 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Waganiec na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 68.2015 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Waganiec na rok 2015 Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 poz. 1515) i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn.zm.) oraz § 14 pkt. 2 uchwały Nr II/12/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2014 r.
Data wytworzenia 2015-11-27, ostatniej modyfikacji 2015-11-27 13:00

ZARZĄDZENIE Nr 66.2015 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego i powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 66.2015 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego i powołania komisji przetargowej. Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 37-38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.
Data wytworzenia 2015-11-25, ostatniej modyfikacji 2015-11-27 12:50

ZARZĄDZENIE Nr 65.2015 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: powołania składu komisji inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr 65.2015 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: powołania składu komisji inwentaryzacyjnej Stosownie do art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn.zm.) celem przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych bedących na stanie Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. powoluję Komisję Inwentaryzacyjną w nastepującym składzie: 1) Krzysztof Gapski - przewodniczący
Data wytworzenia 2015-11-12, ostatniej modyfikacji 2015-11-17 09:44

ZARZĄDZENIE Nr 64.2015 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2016 rok

ZARZĄDZENIE Nr 64.2015 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 233 i 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Waganiec zarządza, co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2015-10-08, ostatniej modyfikacji 2015-11-06 10:16

ZARZĄDZENIE Nr 59.2015 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 8 października 2015 r. w sprawie: powołania komisji ds. analizy wniosków o nagrodę Wójta Gminy

ZARZĄDZENIE Nr 59.2015 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 8 października 2015 r. w sprawie: powołania komisji ds. analizy wniosków o nagrodę Wójta Gminy Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) i uchwały Nr XXXVI/210/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2010 r.
Data wytworzenia 2015-11-02, ostatniej modyfikacji 2015-11-04 14:06

Zarządzenie Nr 63.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Waganiec w 2015 r.

Zarządzenie Nr 63.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Waganiec w 2015 r. Na podstawie art. 31 i 33 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz zgodnie z art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze. zm.) zarządzam, co następuje: §1 Ustalam 24 grudnia 2015 r.
1 / 7
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.