Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec WŁADZE I STRUKTURA Urząd Gminy Sekretarz
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Sekretarz, bieżące, menu 252 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Sekretarz

Sekretarz

pokój nr 21, 1 piętro

Sekretarz Gminy:

mgr Arkadiusz Żak

tel. centrala (0-54) 283 00 44


Do kompetencji Sekretarza Gminy należy w szczególności:

1) Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, organizacja pracy                      

  i koordynacja działań podejmowanych przez komórki organizacyjne Urzędu.

2) Nadzór nad właściwym stosowaniem procedur administracyjnych                   

    oraz instrukcji kancelaryjnej.

3) Nadzorowanie przestrzegania zasady terminowego i rzetelnego załatwiania 

    spraw obywateli.

4) Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy.

5) Nadzór nad sprawowaniem doskonalenia kadr i podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

    pracowników.

6) Aktywne uczestnictwo w sporządzaniu wniosków na dofinansowanie zadań  

  Samorządowych i koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, w tym funduszy unijnych.

7) Profesjonalne i niezwłoczne załatwianie zleconych przez Wójta Gminy Waganiec spraw klientów gminy.

8) Koordynowanie planowania, organizowania, kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, w tym kontroli zarządczej.

9)  Realizowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych.

10) Ustalanie zakresów czynności, zasad postępowania dyscyplinarnego, oceny okresowej pracowników.

11) Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy na podstawie                

    art. 951 § 1 kodeksu cywilnego.

12) Prowadzenie spraw gminy powierzonych przez Wójta Gminy Waganiec              

    w trybie art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym.

13) Współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych.

14) Opracowywanie projektów, planów realizacji przedsięwzięć gospodarczych i budżetu gminy oraz sprawozdawczości w zakresie pełnionych obowiązków.

15)Podejmowanie działań na rzecz poprawienia  funkcjonowania urzędu poprzez usprawnienie organizacji, metod i form pracy.

16)Nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów bhp i prawa  pracy.

   17) Przestrzeganie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

   18) Koordynowanie współdziałania w zakresie wykonywanych kompetencji z radą gminy,  

         wójtem, skarbnikiem, jednostkami pomocniczymi oraz jednostkami organizacyjnymi  gminy.

19)  Dekretowanie korespondencji przychodzącej/ wpływającej.

20)  Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej, wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych (według posiadanych upoważnień).

21)  Koordynowanie spraw kadrowych pracowników, a szczególnie spraw związanych z ich zatrudnieniem, przenoszeniem, zwalnianiem, po uzgodnieniu z Wójtem Gminy Waganiec.

22)  Koordynowanie kompletowania dokumentów i sporządzania wniosków o renty i emerytury dla pracowników.

23)  Koordynowanie realizacji decyzji w sprawach płacowych, w tym nagród jubileuszowych oraz dodatków funkcyjnych i stażowych oraz innych nagród przysługujących pracownikom.

24)  Koordynowanie gospodarki etatami, po uzgodnieniu z Wójtem Gminy Waganiec.

25)  Zapewnienie prawidłowych warunków przyjmowania interesantów oraz aktualnej informacji na budynku urzędu gminy dotyczącej:

1. Czasu pracy urzędu gminy,

2. Dni i godzin przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Wójta Gminy Waganiec.

26) Zastępowanie wójta w czasie jego nieobecności lub w razie wyniknięcia innych przyczyn uniemożliwiających pełnienie przez niego obowiązków w sprawach wskazanych w odrębnym upoważnieniu.

27)  Nadzorowanie i koordynacja przygotowywania sesji rady gminy, w tym materiałów dla radnych wraz z ich podpisywaniem/zatwierdzaniem.

28)   Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków.

29)  Rozpatrywanie skarg na podległych pracowników.

Metryka

sporządzono
2015-06-26 przez Ewelina Ferner-Kofel
udostępniono
2015-06-26 00:00 przez Grzegorz Lasota
zmodyfikowano
2019-01-11 14:04 przez Lasota Grzegorz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1568
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.