Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec PRAWO LOKALNE Uchwały 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2018, bieżące, menu 298 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2018

Data wytworzenia 2018-11-28, ostatniej modyfikacji 2018-12-11 11:26

Uchwała Nr I/13/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Waganiec".

Uchwała Nr I/13/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Waganiec”. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
Data wytworzenia 2018-11-28, ostatniej modyfikacji 2018-12-11 11:26

Uchwała Nr I/12/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

Uchwała Nr I/12/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.
Data wytworzenia 2018-11-28, ostatniej modyfikacji 2018-12-11 11:26

Uchwała Nr I/11/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec.

Uchwała Nr I/11/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Waganiec. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) w zw.
Data wytworzenia 2018-11-28, ostatniej modyfikacji 2018-12-11 11:26

Uchwała Nr I/10/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok.

Uchwała Nr I/10/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXXI/249/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia
Data wytworzenia 2018-11-28, ostatniej modyfikacji 2018-12-11 11:26

Uchwała Nr I/9/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

Uchwała Nr I/9/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się doraźną Komisję Statutową w składzie: 1) Radny Bróżek Jan Marian – Członek Komisji, 2) Radny Kłonowski Radosław –
Data wytworzenia 2018-11-28, ostatniej modyfikacji 2018-12-11 11:25

Uchwała Nr I/8/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Uchwała Nr I/8/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje: § 1. 1. W głosowaniu jawnym w skład Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Waganiec VIII kadencji zostali wybrani radni: 1) Pani Góralska
Data wytworzenia 2018-11-28, ostatniej modyfikacji 2018-12-11 11:25

Uchwała Nr I/7/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Uchwała Nr I/7/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje: § 1. 1. W głosowaniu jawnym w skład Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Waganiec VIII kadencji
Data wytworzenia 2018-11-28, ostatniej modyfikacji 2018-12-11 11:25

Uchwała Nr I/6/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego.

Uchwała Nr I/6/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego. Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje: § 1. 1. W głosowaniu jawnym w skład Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku
Data wytworzenia 2018-11-28, ostatniej modyfikacji 2018-12-11 11:25

Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Na podstawie art. 18a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada GminyWaganiec uchwala, co następuje: § 1. 1. W głosowaniu jawnym w skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec VIII kadencji zostali wybrani radni: 1) Pan Bróżek Jan Marian – Przewodniczący Komisji
Data wytworzenia 2018-11-28, ostatniej modyfikacji 2018-11-28 13:36

Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Waganiec.

Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Waganiec. Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje: § 1. 1. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Waganiec VIII kadencji wybrano Pana Wysockiego Tomasza Damiana.
1 / 7
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.