Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec WŁADZE I STRUKTURA Rada Gminy Wnioski radnych VIII kadencja
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „VIII kadencja, bieżące, menu 322 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

VIII kadencja

VIII kadencja

Wnioski z XLIV Sesji Rady Gminy w dniu 28.03.2023 r. 

Radny Wojciech Sobczak:

 1. Wniosek dot. ścieżki pieszo-rowerowej w Zbrachlinie, o zamontowanie pachołków lub krawężnika, które by oddzielały jezdnię od ścieżki.

Sołtys Śliwkowa Jadwiga Lasota:

 1. Wniosek o naprawę drogi nr 16546C w miejscowości Śliwkowo.

Radny Wojciech Marut:

 1. Wniosek o tablicę informacyjną jedną o nazwie Wiktoryn i tablicę z obszarem zabudowania, od strony DK91, w kierunku gminnej drogi.

Sołtys Przypustu Zofia Fyda – Bojenko:

 1. Wniosek o interwencje w sprawie gruzowiska, wysypiska na prywatnej działce w zachodniej części Przypustu, przy oczyszczalni ścieków, jest to teren chronionego krajobrazu.
 2. Wniosek o naprawę drogi dojazdowej do Przypustu.
 3. Wniosek o posprzątanie i udrożnienie terenu wokół kapliczki w Przypuście.
 4. Wniosek o naprawę pęknięć na drodze asfaltowej w m. Przypust.
 5. Wniosek o interwencję w sprawie zasypania stawu znajdującego się na terenie prywatnym w m. Przypust.

 

Wnioski z XL Sesji Rady Gminy w dniu 28.11.2022 r.

Radny Adam Tecmer:

 1. Wniosek mieszkańców Konstantynowa w sprawie przeprowadzenia expertyzy w sprawie problemów w odbiorze telewizji i internetu po uruchomieniu wiatraków na tym terenie, chodzi o wsparcie mieszkańców w tym temacie.
 2. Wniosek o naprawę przejazdu kolejowego w miejscowości Konstantynowo – Sierzchowo, dot. płyt betonowych, które są uszkodzone, naprawa ubytków.
 3. Ponowienie wniosku o utwardzenie pobocza drogi od szkoły w Brudnowie w kierunku Konstantynowa przy autostradzie.
 4. Wniosek o oznakowanie jezdni „pierwszeństwo przejazdu” – droga przy zjeździe z wiaduktu w Brudnowie (zjazd w prawo przy budynku komunalnym).

Sołtys Brudnowa Jan Kołowrocki:

 1. Wniosek o tablice „teren zabudowy” na wjeździe do Brudnowa z wiaduktu.

Sołtys Bertowa Urbańczyk Adam:

 1. Wniosek o naprawę przejazdu kolejowego w miejscowości Nowy Zbrachlin w kierunku Bertowa, uszkodzone płyty betonowe.

Radny Arkadiusz Kujawa:

 1. Wniosek mieszkańców i sołtysa o zwrócenie uwagi rolnikom na terenie gminy o niepodorywanie dróg, głównie chodzi o drogę gminną przy sadzie w Plebance w kierunku Bertowa.

Radna Jadwiga Michalska:

 1. Wniosek o pomalowanie przystanku autobusowego w Michalinku.
 2. Wniosek Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Przestrzennego i Porządku Publicznego o uzupełnienie przy przystankach na terenie gminy koszy na śmieci.
 3. Wniosek o oznakowanie „ograniczenie prędkości” na odcinku drogi Niszczewy – Wiktoryn, przy przystanku w Michalinku i przy krzyżu w Wiktorynie z jednej i z drugiej strony (teren zabudowy do 50 km/h).

Radny Wojciech Marut:

 1. Wniosek o naprawę drogi przy przejeździe kolejowym w miejscowości Józefowo (przy domku kolejowym z drugiej strony ok. 25 m drogi nie utwardzonej).

Radny Radosław Kłonowski:

 1. Wniosek o przywrócenie w miejscowości Siutkowo dwóch tablic na początku miejscowości i na końcu, droga powiatowa.

Sołtys Konstantynowa Mariusz Malicki:

 1. Wniosek o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Powiatowych o naprawę zarwanego przepustu zjazd z DK 1 w kierunku Dabrówki – który znajduje się na odcinku ok. 50m tej drogi.

 

Wnioski z XXXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 20.10.2022 r.

Sołtys Sołectwa Szpitalka Pan Szopa Grzegorz - wniosek o dokończenie oświetlenia w Szpitalce z roku 2021.

 

WNIOSKI z XXXI Sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2022 r.

 Radny Adam Tecmer:

 1. Wniosek o wybudowanie alejki przez park do budynku szkoły i zlikwidowanie obecnego wejścia do szkoły w Brudnowie i jego przebudowanie, to byłaby kontynuacja tego, co zostało już zrobione, czyli przycięcie drzew i monitoring.
 2. Wniosek, o poszukanie w nadwyżkach budżetowych pieniędzy na oświetlenie przy cmentarzu w Brudnowie, jeżeli już jest zrobiony projekt, to należałoby tą inwestycję jak najszybciej dokończyć.
 3. Wniosek o utwardzenie kruszywem placu przy sklepie spożywczym w Brudnowie jest to teren prywatny (jest zgoda właścicieli sklepu na naprawy), ale mieszkańcy Brudnowa z niego korzystają z uwagi na przystanek autobusowy na którym zawraca autokar.

Radna Jadwiga Michalska:

 1. Wniosek o naprawę drogi w miejscowości Michalin, która w tym roku ma koniec gwarancji, a budowana była w 2017 roku.   
 2. Wniosek o naprawę drogi Niszczewy-Wiktoryn 160530 C ma ona dwa pęknięcia, które w ramach tej gwarancji można naprawić, jest tam pokruszony asfalt.
 3. Wniosek o remont drogi w miejscowości Michalin od figury przez wieś, która została wybudowana w zeszłym roku i jest już zniszczona.
 4. Wniosek o zamontowanie monitoringu na budynku świetlicy w Niszczewach.
 5. Wniosek o posprzątanie dzikiego wysypiska śmieci w lasku w miejscowości Michalin, droga serwisowa.

Sołtys Kolonii Święte Wójcik Katarzyna – wniosek o naprawę oświetlenia ulicznego - wymiana żarówki w miejscowości Lewin 7.

Radny Wacław Stefański:

 1. Wniosek o naprawę drogi równiarką w miejscowości Byzie a tam, gdzie są braki
  o jej utwardzenie.
 2. Wniosek o naprawę drogi przy świetlicy we Włoszycy.

Radny Wojciech Marut:

 1. Wniosek o oznakowanie kanału przy drodze w miejscowości Józefowo, tj. pomiędzy posesją byłego radnego, a figurką po lewej stronie.
 2. Wniosek o podjęcie inicjatywy w sprawie zakupu koparki, która by posłużyła do prac ziemnych do pogłębienia i odnowienia kanałów zbiorczych jak i rowów melioracyjnych.
 3. Wniosek Pani Sołtys Józefowo o informowaniu mieszkańców wcześniejszym SMS-em  
  o odczycie wodomierzy w danych sołectwach.

Radna Iwona Góralska:

 1. Wniosek o wyrównanie i nawiezienia kruszcu na drogę w Wólnym dolnym w stronę Byzia.
 2. Wniosek o przycięcie zarośli i o wyrównanie dziur w drodze gminnej od Plebanki do Wólnego, do krzyża.

Radny Radosław Kłonowski:

 1. Wniosek o naprawę oświetlenia ulicznego – wymiana żarówki przy posesji 43.
 2. Wniosek o zamontowanie barierek przy figurce w miejscowości Siutkowo przy drodze powiatowej.

 

Wolne wnioski z XXX Sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2021 r.

Radny Arkadiusz Kujawa – w imieniu radnego Radosława Kłonowskiego, który musiał wcześniej opuścić obradyskłada dwa wnioski formalne:

 1. Wniosek o założenie lampy koło Państwa Krychowiak (zgoda na wymienienie nazwiska), została zabrana tam lampa, nie została założona, Stary Zbrachlin.
 2. Wniosek o utwardzenie drogi od Państwa Krychowiak do DK 91. To jest przy budynku nowo wyremontowanym. Tam kiedyś była stacja opon, Stary Zbrachlin.

Radny Arkadiusz Kujawa

 1. Wniosek formalny o naprawienie, załatanie dziury w drodze naprzeciw cmentarza.  Jest tam studzienka kanalizacyjna, która się zarwała w miejscowości Nowy Zbrachlin.

Radny Jadwiga Michalska

 1. Wniosek o ocieplenie budynku przedszkolnego o który wnioskowała Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niszczewach i uwzględnienie tych pozostałych wniosków, które nie zostały uwzględnione w budżecie – propozycja ze środków pozyskanych z nagrody za szczepionki przeciwko COVID-19. Może znajdą się jakieś pieniążki, żeby doposażyć tą szkołę. A jeśli to niemożliwe, to może tak jakimś naszym sposobem
  z naszych pieniążków zrealizujemy.

Sołtys Teresa Rutecka

 1. Wniosek mieszkańców Wagańca, o postawienie wiaty przy przystanku autobusowym zlokalizowanym przy dworcu PKP w Wagańcu. Dworzec jest zamknięty i mieszkańcy dojeżdżający autokarem nie mają, gdzie się schować.

Radny Wojciech Marut

 1. Wniosek o przywrócenie i zwiększenie kursów PKS na terenie gminy. Przy dworcu PKP w Wagańcu autokar już też nie przyjeżdża.
 2. Wniosek o uzupełnienie w kosze przystanki autobusowe na terenie gminy tam, gdzie ich brakuje.

Sołtys Grzegorz Szopa

 1. Wniosek o informację na najbliższej sesji w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej
  w m. Szpitlaka, na jakim etapie jest to postępowanie?

Wolne wnioski z XXVII Sesji w dniu 30 listopada 2021 r.

Radny Adam Tecmer

 1. Wniosek o zaproszenie dyrektorów szkół na obrady sesji w celu przedstawienia przez ich propozycji zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży na terenie gminy podczas ferii zimowych i wakacji, chodzi o dodatkowe zajęcia w szkołach tzw. półkolonie oraz możliwości przedłużenia godzin pracy przedszkoli dla rodziców pracujących.   

Radna Jadwiga Michalska

 1. Wniosek o doposażyć szkoły, sal gimnastycznych, boisk w urządzenia sportowe, żeby te pozyskane pieniądze z nagrody za szczepionki służyły dzieciom. Głównie wnioskuje o szkołę w Niszczewach doposażenie sali gimnastycznej.

Radny Wojciech Marut

 1. Wniosek o doposażenie przystanków autobusowych szkolnych o kosze na śmieci, tak gdzie ich nie ma.
 2. Wniosek o utwardzenie podjazdu przed przejazdem kolejowym w Józefowie przy posesji 34, materiałem innym niż biały kamień, który jest notorycznie rozjeżdżany. Jeżeli to nie jest w gestii gminy to może zwrócić się też do PKP.

Radny Arkadiusz Najder

 1. Wniosek o wyremontowanie szatni w Zespole Szkół w Zbrachlinie. 

Radny Radosław Kłonowski

 1. Wniosek formalny o oświetlenie rejonu skrzyżowania do zjazdu z DK 91 w stronę miejscowości Siutkowo, chodzi o dołożenie lampy w tym rejonie z uwagi na niebezpieczeństwo przy zjeździe.

 

Wolne wnioski z XXVI Sesji Rady Gminy Waganiec w dniu 28 października 2021 r.

Radny Adam Tecmer

 1. Wniosek o uzupełnienie ferezowiną, nie kamieniem drogę od Szkoły Podstawowej
  w stronę Konstantynowa.
 2. Wniosek o zabezpieczenie monitoringiem sale ORLIK w Zbrachlinie,

Radny Arkadiusz Najder

 1. Wniosek o odmalowanie przejść dla pieszych na ulicy Kujawskiej w Wagańcu.

Radny Arkadiusz Kujawa

 1. Wniosek z prośbą o przeanalizowanie możliwości zasypania rowu przy boisku Orlik
  w Zbrachlinie i włożenia tam rury, która byłaby tam zasypana, ponieważ ten rów jest tam bardzo wysoki, a ruch na jezdni jest bardzo wzmożony.

Radny Wojciech Grzanka

 1. Wniosek o wycięcie drzewa przy skrzyżowaniu ul. Widok z Dworcową, drugie drzewo przy bramie do Państwa (..), ono jest spróchniałe i zagraża bezpieczeństwu.

Wolne wnioski z XXV Sesji Rady Gminy Waganiec z dnia 23 sierpnia 2021 r.

Radny Adam Tecmer

 1. Wniosek o uzupełnienie ferezowiną, nie kamieniem drogę od Szkoły Podstawowej
  w stronę Konstantynowa.
 2. Wniosek o zabezpieczenie monitoringiem sale ORLIK w Zbrachlinie,

Radny Arkadiusz Najder

 1. Wniosek o odmalowanie przejść dla pieszych na ulicy Kujawskiej w Wagańcu.

Radny Arkadiusz Kujawa

 1. Wniosek z prośbą o przeanalizowanie możliwości zasypania rowu przy boisku Orlik
  w Zbrachlinie i włożenia tam rury, która byłaby tam zasypana, ponieważ ten rów jest tam bardzo wysoki, a ruch na jezdni jest bardzo wzmożony.

Radny Wojciech Grzanka

 1. Wniosek o wycięcie drzewa przy skrzyżowaniu ul. Widok z Dworcową, drugie drzewo przy bramie do Państwa (..), ono jest spróchniałe i zagraża bezpieczeństwu.

Wnioski z XXIV Sesji Rady Gminy z dnia 16 czerwca 2021 r.

Radna Jadwiga Michalska 

1. Wniosek o zamontowanie znaku z napisem „przystanek autobusowy dla dzieci dojeżdżających do Zespołu Szkół w Brudnowie”, w Michalinie koło figury.

Radna Iwona Góralska

1. Ponowienie wniosku o tablicę sołecką taką jaka jest  na Wólnem, taką sama również na dole sołectwa Wólne.

Radny Wojciech Marut

1. Wniosek o naprawę drogi, tam jest dziura w drodze asfaltowej przy wiadukcie w Brudnowie koło lampy.

Radny Jan Kłos

1. Wniosek o naprawę drogi w Zosinie, to jest przy wjeździe i wyjeździe, tam są dziury oraz naprawa drogi w Śliwkowie.

2. Wniosek o wyczyszczenie rowów na terenie całej gminy, chodzi o wycięcie traw i udrożnienie.  

Radny Adam Tecmer

1. Wniosek o zamontowania progu zwalniającego przy Zespole Szkół w Brudnowie i przedłużenia tam chodnika do końca terenu szkoły w celu poprawienie bezpieczeństwa rodziców i dzieci.

Wnioski z XXIII Sesji Rady Gminy z dnia 25 maja 2021 r.

Radna Iwona Góralska

 1. Wniosek o zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej, dolne Wólne – Wójtówka.
 2. Wniosek z sugestią do Pani Przewodniczącej, o udzielanie głosu radnym w dyskusji z ograniczeniem, aby pozostali radni chętni do dyskusji również mogli brać w niej udział.

Radny Stanisław Zimecki

 1. Wniosek o zabezpieczenie poszycia dachowego na altanie znajdującej się w parku przed Urzędem Gminy.

Przewodnicząca Rady Patrycja Smykowska

 1. Wniosek, o naprawę zapadniętego chodnika w Plebance od sklepu wzdłuż zabudowań po lewej stronie.

Radna Jadwiga Michalska

 1. Wniosek o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie na 2022 rok kwotę 31% na partycypację w kosztach na budowę drogi w Kolonii Święte.
 2. Wniosek o dokonanie oględzin na głównej drodze gminnej 160 530 Niszczewy – Wiktoryn, ponieważ na tej drodze jest uszkodzenie, pokruszony asfalt (droga na gwarancji).

Pan Radny Wojciech Marut

 1. Wniosek o obcięcie traw przy poboczach dróg na terenie gminy Waganiec w związku z ograniczoną widocznością i stwarzaniem zagrożenia.

 

Wolne wnioski z XXII Sesji Rady Gminy z dnia 11 maja 2021 r. 

Radny Wojciech Marut

 1. Wniosek sołtys sołectwa Józefowo Pani Henryki Kułakowskiej, zwrócenie się gminy
  z pismem do powiatu o podjęcie inicjatywy w sprawie budowy oświetlenia przy drodze powiatowej tj. przy ulicy Parkowej od przejazdu kolejowego w stronę Nieszawy (5 posesji za przejazdem).
 2. Wniosek sołtys sołectwa Józefowo Pani Henryki Kułakowskiej o zwiększanie ilości magnesów na tablicę ogłoszeń w sołectwie.
 3. Wniosek o naprawdę drogi asfaltowej w Józefowie od przystanku w stronę przejazdu kolejowego.
 4. Wniosek o naprawę drogi gminnej w Wiktorynie Nr 160508C, przy cmentarzu, przy skrzyżowaniu z drogą serwisową.
 5. Wniosek w imieniu mieszkańców Konstantynowa, Brudnowa i Wiktoryna
  o utwardzenie i położenie kostki przy świetlicy wiejskiej w Brudnowie.
 6. Wniosek mieszkańców o wprowadzenie do porządku obrad punktu z realizacji   wniosków składanych na poprzedniej sesji.

Radna Jadwiga Michalska

 1. Wniosek o zamontowanie tablicy ogłoszeń na skrzyżowaniu Michalinku przy przystanku autobusowego.
 2. Wniosek o naprawę drogi, od drogi powiatowej Nieszawa - Ujma Duża do Szkoły Podstawowej w Niszczewach.

Radny Arkadiusz Najder

 1. Wniosek o zamontowanie tablic dekoracyjnych z napisem Gmina Waganiec „WITA”, Gmina Waganiec „ŻEGNA”  z Herbem ze wszystkich stron wjazdu od wszystkich gmin z nami sąsiadujących.

 

Wolne wnioski z XXI sesji w dniu 25 marca 2021 r.

Radny Tomasz Wysocki

 1. Zabezpieczenie stawu przy drodze w kierunku Niestuszewa  poprzez zamontowanie barierek,
 2. Rozpocząć prace równiarką i uzupełnienie dziur na drogach, które nie są jeszcze wyremontowane.

Radny Wojciech Marut

 1. Naprawa drogi w Józefowie w kierunku masztu, zaniżony teren.
 2. Postawienie drogowskazu w stronę sołectwa Wiktoryn, przy drodze powiatowej łączącej się z drogą gminną w stronę Michalina.

Radny Wacław Stefański

 1. Wyrównanie drogi za remizą OSP Włoszyca w kierunku Lubania (od figurki).

Radna Iwona Góralska

 1. Naprawa drogi w Wólnem w kierunku Włoszycy, nawiezienie drogi tam gdzie są teraz pojedyncze dziury i ubytki.  

Radny Arkadiusz Kujawa

 1. Dalsza kontynuacja, dokończenie, wypełnienie tłuczniem, odwodnienia drogi wzdłuż ścieżki rowerowej w Zbrachlinie.
 2. Rozpocząć prace równiarką na terenie Nowego Zbrachlina, również na drogach nieutwardzonych.  

 

 

2021 rok

 

Wolne wnioski z XVI Sesji Rady Gminy Waganiec z dnia 25.08.2020 r. 

Radna Jadwiga Michalska – złożyła cztery wnioski:

 1. Podjęcie przez Radę Gminy uchwały w celu zwalniania w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
  (wyłączyć z opłat BIO odpady).
 2. Wyczyszczenie z krzewów drogę główną do szkoły w Niszczewach (Wiktoryn – Niszczewy).
 3. Usunąć drzewo Olchę przy drodze gminnej asfaltowej w m.Michalin (przy posesji Pani Gronowskiej).
 4. Zgłosić do Zarządu Dróg Powiatowych o wycięcie krzewów przy drodze powiatowej w m.Michalin, które zasłaniają oświetlenie uliczne.

Radny Arkadiusz Najder – złożył wniosek o dofinansowanie w kwocie 27 tys. zł inwestycji na dokończenie drogi w Wagańcu na ulicy Wspólnej. 

Pani Sołtys Jadwiga Lasota – złożyła wniosek o wykoszenie zarośli przy drodze gminnej od  Zakrzewa do Stannowa (na łuku przy posesji Państwa Kotrych ograniczona widoczność).

 

Wolne wnioski z XV sesji VIII kadencji Rady Gminy w dniu 26.06.2020 r.

Radny Wojciech Marut - ponowienie wniosku o oznakowanie skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gruntową o znak Wiktoryn, za CPN w stronę Michalina. 

Radny Wojciech Sobczak – wniosek o naprawępomostu przy stawie i utrzymanie porządku na tym terenie tj. wokół stawu, plac zabaw i wiata. 

Radna Jadwiga Michalska – wnioski:

- o naprawę czterech lamp solarnych;

- o nagłośnienie w formie kurendy, na tablicach ogłoszeń informacji dla rolników, którzy robią opryski, aby wykonywali te prace w wyznaczonych godzinach, aby nie truć pszczół;

- o obkoszenie poboczy i traw w sołectwie Michalin.

Radna Iwona Góralska – ponowienie wniosku o oznaczenie miejscowości Wólne i o ograniczenie szybkości, tablica 40/h w Wólnem.

Wniosek o wykoszenie trawy na boisku przy byłej szkole na Wólnym

Radny Arkadiusz Najder – wniosek o zamontowanie studzienki odpływowej przy Orliku w Zbrachlinie (parking).

 

Wolne wnioski z XII Sesji Rady Gminy Waganiec, 24 marca 2020

Radny Mieczysław Kołowrocki – wniosek o wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie pracy członków Klubu Radnych „My Mieszkańcy” w stałych komisja Rady Gminy.

Radny Wojciech Marut:

 1. Wniosek o umieszczenie drogowskazu w m. Wiktoryn przy skrzyżowaniu drogi powiatowej 2612C z droga gminna 160512C.
 2. Ponowienie wniosku komisji oświaty w sprawie umieszczenia koszy na śmieci przy szkolnych przystankach autobusowych.

Radna Jadwiga Michalska:

 1. Wniosek o zajęcie się sprawą śmieci BIO - odpady ulegające biodegradacji w związku z nową ustawą w sprawie wprowadzenia ulg dla mieszkańców posiadających kompostowniki.
 2. Wniosek o naprawę uszkodzonej tablicy informacyjnej przy figurce w miejscowości Michalin.
 3. Ponowienie wniosku o naprawę dróg gminnych i przesłanie informacji SMS w tej sprawie do mieszkańców.

Radny Arkadiusz Najder:

 1. Ponowienie wniosku o wymianę oświetlenia na Orliku z żółtego na białe.
 2. Pomalowanie przejścia dla pieszych na ul.Kujawskiej w Wagańcu (przy DINO).

Radny Wojciech Marut – ponowienie wniosku komisji oświaty w sprawie umieszczenia koszy na śmieci przy szkolnych przystankach autobusowych.

 

Wolne wnioski z XI Sesji Rady Gminy Waganiec, 30 grudnia 2019:

 1. Sołtys Przypustu Zofia Fyda – Bojenko – składa wniosek o powołanie niezależnej komisji, zespołu do sprawdzenia trudnej sytuacji związanej z nauczaniem w szkołach.
 2. Radny Jan Kłos – składa wniosek o założenie kostki przed szkołą w Niszczewach oraz termomodernizacje budynku przedszkolnego.
 3. Radna Jadwiga Michalska – składa wniosek o dostarczenie jednego kosza więcej rodzinie z miejscowości Michalin.
 4. Radny Wojciech Marut – składa wniosek o jak najszybszą interwencję i naprawę poszycia dachowego w Zespole Szkół w Brudnowie, na powierzchni całej sali gimnastycznej.

 

Wnioski z VIII sesji Rady Gminy, 26 września 2019 r.

Radny Wojciech Marut– złożył wnioski:

 1. Wyrównanie i zasypanie dziur drogi gminnej nr 160519 C w miejscowości Józefowo przed przejazdem kolejowym.
 2. Zwrócenie się do właściciela działek po obu stronach drogi gminnej 160512C w miejscowości Józefowo, o uporządkowanie stanu tej drogi.
 3. Przekazanie zabezpieczonej kwoty pieniężnej w roku 2019 za uczestnictwo przynajmniej w jednej komisji radnego Wojciecha Maruta na rzecz Gminnej Orkiestry Dętej.
 4. Wniosek do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej w sprawie ujednolicenia nazewnictwa szkół na terenie gminy Waganiec.

Radny Wacław Stefański – wniosek o wymianę znaku „Stop” przy dawnym sklepie we Włoszycy, obecny nie jest widoczny.

Radny Arkadiusz Najder – wniosek o zakup mównicy do sali narad.

Ponowił również wniosek uczestników boiska Orlik o wymianę oświetlenia z żółtego na białe.

Radna Jadwiga Michalska – wniosek o wycięcie drzew przy drodze gminnej w miejscowości Michalin (wierzby należą do nadleśnictwa przy posesji Pani Śmigielskiej).

Radny Arkadiusz Kujawa – wniosek o naprawę drogi gminnej przy ul. Lipowej w Nowym Zbrachlinie.

 

Wnioski z VII Sesji Rady Gminy Waganiec w dniu 7 sierpnia 2019 r.

Radna Jadwiga Michalska – złożyła wniosek mieszkańców o zamontowanie znaku na drodze gminnej w Michalinie, ograniczenie prędkości 20 km/h.

Radny Wojciech Sobczak - złożył wniosek w sprawie naprawy przepustu przy drodze powiatowej w Zbrachlinie, zjazd z drogi, tzw. „brudnowianki”.

Sołtys Sołectwa Przypust Zofia Fyda – Bojenko – ponawia wnioski z VI sesji Rady Gminy Waganiec.

 

Wnioski z VI Sesji Rady Gminy Waganiec w dniu 25 czerwca 2019 r.

Radny Wojciech Marut – złożył wnioski:

1)      naprawa drogi gminnej w Józefowie od przystanku w stronę przejazdu kolejowego (droga koło Adama Niedziałkowskiego),

2)      naprawa drogi gminnej, droga koło cmentarza przy końcu tej drogi są dziury.

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Wysocki – złożył wniosek o naprawę drogi w miejscowości Sierzchowo, droga gminna prowadząca do Pana Sikorskiego Jarosława, tam się załamał przepust i grozi to zarwaniem na drodze. 

Radna Jadwiga Michalska - złożyła wnioski:

1)      naprawa drogi do szkoły w Niszczewach, tzn. od drogi powiatowej Nieszawa – Ujma,

2)      naprawa drogi w Michalinie, od figury do Pana Marszewskiego.

Radny Wojciech Grzanka – złożył wniosek o zrobienie odwodnienia na końcu ul. Dworcowej przy sklepie „Ranczo” i przy kwiaciarni „Azalia”.

Radny Arkadiusz Kujawa –  składa wniosek o naprawę i uzupełnienie łańcucha i rury zabezpieczającej trzymającej ten łańcuch.

Radny Arkadiusz Najder – składa wniosek o zakup na sesje napojów tylko w butelkach szklanych.

Radna Jadwiga Michalska – składa wniosek o wycięcie chwastów przy drodze idącej z Michalina prowadząca, na fermę w Wiktorynie, chodzi o obcięcie chwastów i przejechanie równiarką, to jest taka boczna droga dojazdowa.

Sołtys Konstantynowa Mariusz Malicki – składa wnioski:

1)      wniosek mieszkańców Konstantynowa o przywrócenie kursu PKS, chodzi o kurs do Aleksandrowa Kujawskiego.

2)      o udrożnienie hydrantów w miejscowości Konstantynowo

3)      wniosek mieszkańców i sołtysa Konstantynowa o podjęcie działań w celu założenia liczników do wody na studnie głębinowe i ich opodatkowania.

Sołtys Przypustu Zofia Fyda- Bojenko – złożyła wnioski:

1)      o postawienie znaków drogowych, w postaci strzałek, które by wskazywały, że ta wieś jest wzdłuż centrum.

2)      o zajęcie się rozpoznaniem i skontrolowaniem niebezpiecznych miejsc pomiędzy Szpitalką a Przypustem, gdzie są pozostałości starych domów ze studniami i piwnicami.

3)      o nasadzenie jesienią drzew ok. 30 szt., które zostały wycięte kilka lat temu chodzi
o bezpieczeństwo mieszkańców Przypustu, osłona od wiatru.

4)      o powołanie komisji specjalnej złożonej z Wójta Gminy i radnych Rady Gminy w celu ocenienia, co się stało z drogą, która prowadzi do Kościółka w Przypuście. Ta droga na pewnym odcinku niedaleko Kościółka uległa całkowitemu zniszczeniu, trzeba to sprawdzić, co się stało, że w tym właśnie miejscu, dlaczego jest ona uszkodzona
i podjąć środki zaradcze, żeby to się dalej nie dewastowało.     

Radny Wojciech Marut – poinformował, że w związku, iż został uchwalony nowy statut, zmieniła się kadencyjność organów samorządowych, składa wniosek, aby dokonać również zmian we wszystkich statutach sołectw gminy Waganiec.

 

Wnioski z IV Sesji Rady Gminy Waganiec w dniu 28 marca 2019 r.

Sołtys sołectwa Niszczewy Beata Lewandowska – składa wniosek o umieszczenie kosza na śmieci w miejscowości Niszczewy przy przystanku autobusowym przeznaczonym dla dzieci, które dojeżdżają do szkoły.

Sołtys Sołectwa Plebanka Irena Rafińska – z prośbą o uporządkowanie ul. Kolejowej, gdzie przy wyrwie na drodze ktoś umieścił krzyż z cmentarza, wygląda to, jak nagrobek.

Teren ten należy do kolei, ale niestety kolej się tym nie zajmie, dlatego zwraca się z taką prośbą do Wójta.

Radna i sołtys sołectwa Michalin Jadwiga Michalska – składa wnioski o:

- naprawę drogi do szkoły, tj. od drogi powiatowej Nieszawa – Ujma Duża, ten krotki odcinek,  

- naprawę drogi w Michalinie, tj. od figury do Pana Marszewskiego,

- naprawa tablicy ogłoszeń na przystanku i jej zamontowanie (tablica została zdemontowana przez pracowników Urzędu Gminy do naprawy),

- umieszczenie kosza na śmieci przy przystanku autobusowym w m. Michalin

- naprawa przepustu w drodze gminnej w kierunku do Pana Z.Kotrych.

Radny Arkadiusz Kujawa – złożył wniosek o naprawę przepustu drogowego przy ul. Lipowej w Nowym Zbrachlinie na przeciw posesji Pana Urbańskiego, było tam robione przyłącze, droga była przecięta i teraz po zimie i roztopach to się zarwało.

Radny Jan Kłos – złożył wniosek o naprawę drogi w Zakrzewie, Śliwkowie oraz tej drogi gminnej asfaltowej przy posesji Pana Kotrych, są tam duże dziury.

Radny Mieczysław Kołowrocki – złożył wniosek o naprawę drogi w Konstantynowie od wiaduktu w stronę Turzynku (przy posesji Pana Dylewskiego).

Radny Tomasz Wysocki - złożył wniosek o naprawę drogi gminnej równiarką w m. Sierzchowo (od jego posesji w kierunku Pana Z.Szudzika) i powiadamianiu o tych pracach sołtysów, którzy te prace będą koordynować w swoich sołectwach.

Wnioskuje również o naprawę dwóch przepustów przy drodze gminnej, od szwalni w stronę Niestuszewa.

 

Wnioski z III Sesji VIII kadencji Rady Gminy Waganiec, 28 grudnia 2018 r.:

 1. Wniosek radnego Mieczysława Kołowrocki do Przewodniczącej Rady Gminy
  o zaproszenie Pana Jacka Zawidzkiego Animatora sportu na najbliższe obrady sesji Rady Gminy w celu przedłożenia sprawozdania z pracy za 2018 rok.  
 2. Wniosek Wójta Gminy do Przewodniczącej Rady Gminy i do wszystkich radnych, aby na początku przyszłego roku zorganizować posiedzenie wyjazdowe wspólne do każdej z placówek oświatowych, prosi również, aby radni wzięli wnioski dyrektorów
  i w celu zapoznawania się z tymi wnioskami, jeżeli chodzi o nakłady inwestycyjne
  i dopasowali te potrzeby do możliwości finansowej gminy Waganiec.       
 3. Wnioski radnego Wojciecha Maruta:

– o umieszczenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Waganiec z dnia 26 września 2018 w kolumnie gospodarka odpadami,

- o naprawę hydrantu przy drodze w Starym Zbrachlinie, który jest przewrócony,

- o składanie informacji Przewodniczącej Rady Gminy Waganiec z pracy raz na kwartał.

- o dołączenie do protokołu oświadczenia Klubu Radnych o stanowisku w sprawie umieszczenia punktu projektu uchwały zgłoszonej przez Klub – stanowi ono załącznik Nr 34 do protokołu.

      4. Wnioski radnej Jadwigi Michalskiej – o naprawę tablicy ogłoszeń przy przystanku autobusowym i zamontowanie kosza na śmieci w Michalinie przy drodze powiatowej.

      5. Wniosek radnej Góralskiej Iwony – o nawiezienie kamienia na Dolne Wólne to jest droga w kierunku Pani Ścisłej. 

      6. Wniosek radnego Jana Kłos – złożył wniosek o wyczyszczenie rowów na terenie sołectwa Niszczewy.

      7. Wniosek radnego Wojciecha Grzanki – o montaż oświetlenia na ul. Widok 52, niedaleko kotłowni w Wagańcu.

      8. Wniosek Sołtysa Konstantynowa Mariusza Malickiego – o wyrównanie drogi między drogą powiatową a DK 91, jest tam duże zaniżenie, wnosi o kamień, aby to wyrównać.

 

Wnioski z II Sesji VIII kadencji Rady Gminy Waganiec, 4 grudnia 2018 r.:

1. Radny Marut Wojciechwniosek o zmianę godzin przyjmowania interesantów przez Wójta Gminy, propozycja we wtorki do godz. 1700.

2. Sołtys sołectwa Józefowo Henryka Kułakowska – wniosek o przygotowanie materiałów na Sesje Rady Gminy również dla sołtysów głownie chodzi o informacje Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

3. Radny Arkadiusz Najder – wniosek dotyczy wymiany oświetlenia na Orliku w Zbrachlinie z żółtego na biały.

 

Wnioski z I Sesji VIII kadencji Rady Gminy Waganiec, 22 listopada 2018 r.:

1. Radny Wojciech Marut – wniosek do budżetu Gminy Waganiec na 2019 r., aby zabezpieczyć kwotę na modernizację hydrantów przeciwpożarowych.

2. Radny Wojciech Sobczak – wniosek w sprawie oczyszczenia przepustów pod nowo pobudowanymi drogami.

 

Metryka

sporządzono
2018-12-05 przez Marciniak Iwona
udostępniono
2018-12-05 00:00 przez Marciniak Iwona
zmodyfikowano
2023-05-23 09:56 przez Marciniak Iwona
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1405
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.