Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta Gminy Waganiec 2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2022, bieżące, menu 419 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2022

Data wytworzenia 2022-12-09, ostatniej modyfikacji 2023-02-15 07:24

ZARZĄDZENIE Nr 117.2022 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 09 grudnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 117.2022 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach prowadzenia polityki rachunkowości oraz planu kont dla budżetu Gminy Waganiec i Urzędu Gminy w Wagańcu Na podstawie art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.
Data wytworzenia 2023-01-10, ostatniej modyfikacji 2023-01-10 08:26

ZARZĄDZENIE Nr 121.2022 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 30 grudnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 121.2022 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania z terenu wokół stawu w miejscowości Waganiec. Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zarządzam, co następuje: § 1 Wprowadzam regulamin korzystania z terenu wokół stawu w miejscowości Waganiec, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
Data wytworzenia 2022-12-16, ostatniej modyfikacji 2022-12-16 14:03

Zarządzenie Nr 119.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 roku

Zarządzenie Nr 119.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny dokumentów złożonych w wyniku ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze – referent ds. finansowych i obsługi kasy. W związku z ogłoszonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze oraz koniecznością rozpatrzenia złożonych dokumentów aplikacyjnych przez kandydatów zarządzam, co następuje: § 1 1.
Data wytworzenia 2022-12-16, ostatniej modyfikacji 2022-12-16 12:10

ZARZĄDZENIE NR 120.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 16.12.2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Waganiec

ZARZĄDZENIE NR 120.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 16.12.2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Waganiec Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1pkt. 9 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) art. 22 ust. 4 i 5 Ustawy oz dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.) Zarządzam co następuje § 1 Przyjmuje się Gminną
Data wytworzenia 2022-12-14, ostatniej modyfikacji 2022-12-16 08:01

Zarządzenie Nr 118.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 14 grudnia 2022 roku

Zarządzenie Nr 118.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny dokumentów złożonych w wyniku ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze – referent ds. rolnictwa. W związku z ogłoszonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze oraz koniecznością rozpatrzenia złożonych dokumentów aplikacyjnych przez kandydatów zarządzam, co następuje: § 1 1.
Data wytworzenia 2022-12-12, ostatniej modyfikacji 2022-12-12 12:58

ZARZĄDZENIE NR 115.2022 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 07 grudnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 115.2022 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 07 grudnia 2022 r. w sprawie: powołania komisji dysponującej środkami finansowymi z przeznaczeniem na pomoc dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.). zarządzam, co następuje: § 1. Powołuję komisję dysponującą środkami finansowymi z przeznaczeniem na pomoc dla nauczycieli korzystających
Data wytworzenia 2022-12-09, ostatniej modyfikacji 2022-12-09 11:35

ZARZĄDZENIE Nr 116.2022 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 09 grudnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 116.2022 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 09 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.
Data wytworzenia 2022-12-06, ostatniej modyfikacji 2022-12-06 10:24

ZARZĄDZENIE Nr 114.2022 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 02.12.2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 114.2022 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 02.12.2022 r. W sprawie: zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej w Wagańcu. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.
Data wytworzenia 2022-12-06, ostatniej modyfikacji 2022-12-06 10:22

ZARZĄDZENIE NR 113.2022 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 02.12.2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 113.2022 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 02.12.2022 r. W sprawie odwołania oraz powołania nowych członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 9 a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), w związku z uchwałą nr IX/113/2019
Data wytworzenia 2022-12-06, ostatniej modyfikacji 2022-12-06 09:59

Zarządzenie Nr 112.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 1 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 112.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego, z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych. Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z
1 / 12
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.