Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta Gminy Waganiec 2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2022, bieżące, menu 419 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2022

Data wytworzenia 2022-06-30, ostatniej modyfikacji 2022-06-30 14:21

Zarządzenie Nr 58.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 58.2022 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży środka trwałego stanowiącego przedmiot własności Gminy Waganiec Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zarządzam, co następuje: 1 Przeznacza się do sprzedaży środek trwały stanowiący własność Gminy Waganiec: samochód specjalny STAR 244 005 – wóz strażacki, nr rejestracyjny CAL
Data wytworzenia 2022-06-30, ostatniej modyfikacji 2022-06-30 07:52

Zarządzenie Nr 57.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 czerwca 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 57.2022 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkól w Zbrachlinie im. Ignacego Jana Paderewskiego podczas nieobecności. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), oraz art. 68 ust. 9 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.
Data wytworzenia 2022-06-24, ostatniej modyfikacji 2022-06-27 12:14

Zarządzenie Nr 56.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 21 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 56.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41.2019 Wójta Gminy Waganiec z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Waganiec Na podstawie art. 33 ust. 2 art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z zm.), zarządzam co następuje: 1 Zmienia się załącznik Nr 1 Zarządzenia Nr 41.2019 Wójta Gminy Waganiec z dnia 06 maja 2019 r.
Data wytworzenia 2022-06-15, ostatniej modyfikacji 2022-06-15 13:13

Zarządzenie nr 55.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 15 czerwca 2022 r.

Zarządzenie nr 55.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 51.2022 z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za energię cieplną i podgrzanie wody użytkowej Na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji
Data wytworzenia 2022-06-09, ostatniej modyfikacji 2022-06-09 10:18

Zarządzenie nr 37.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 27 kwietnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 37.2022 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych dla Urzędu Gminy w Wagańcu oraz ewidencji podatków i opłat w Gminie Waganiec Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.
Data wytworzenia 2022-05-24, ostatniej modyfikacji 2022-06-08 09:55

Zarządzenie nr 44.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 24 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 44.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2022 rok. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 13 uchwały Nr XXXI/312/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2022 r.
Data wytworzenia 2022-06-07, ostatniej modyfikacji 2022-06-08 09:50

Zarządzenie nr 54.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 7 czerwca 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 54.2022 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia polityki rachunkowości i planu kont dla Operacji pn. „Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach stanowiących świetlicę wiejską w miejscowości Zbrachlin wraz z zakupem wyposażenia” Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), art. 40 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
Data wytworzenia 2022-04-06, ostatniej modyfikacji 2022-06-08 09:50

Zarządzenie nr 33.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 6 kwietnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33.2022 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz kierowników jednostek obsługujących gminne jednostki organizacyjne Na podstawie art. art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2022 r. poz. 559), § 12 ust. 4, § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r.
Data wytworzenia 2022-06-03, ostatniej modyfikacji 2022-06-03 13:34

Zarządzenie nr 53.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 3 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 53.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41.2019 Wójta Gminy Waganiec z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Waganiec Na podstawie art. 33 ust. 2 art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), zarządzam co następuje: 1 Zmienia się załącznik Nr 1 Zarządzenia Nr 41.2019 Wójta Gminy Waganiec z dnia 06 maja 2019 r.
Data wytworzenia 2022-06-03, ostatniej modyfikacji 2022-06-03 11:50

Zarządzenie nr 52.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 1 czerwca 2022 r.

Zarządzenie nr 52.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za energię cieplną i podgrzanie wody użytkowej Na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.
1 / 6
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.