Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec WŁADZE I STRUKTURA Wójt Uprawnienia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uprawnienia, bieżące, menu 49 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uprawnienia

Uprawnienia

Uprawnienia Wójta wynikające z ustawy o samorządzie gminnym z 08 marca 1990r.

 1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
 2. Do zadań wójta należy w szczególności:
  a) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
  b) określanie sposobu wykonywania uchwał,
  c) gospodarowanie mieniem komunalnym,
  d) wykonywanie budżetu,
  e)zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.
 4. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 5. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
 6. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
 7. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
 8. Kierownikiem urzędu jest wójt.
 9. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.
 10. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 11. Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa.

Metryka

sporządzono
2007-06-13 przez Iwona Marciniak
udostępniono
2007-06-13 00:00 przez Piotr Marciniak
zmodyfikowano
2012-11-26 15:54 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1401
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.