Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - BIP Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, bieżące, menu 60 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 7

tel./fax 054/283-09-45

 

 Strona BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przejdź tutaj 

 

Dział świadczeń rodzinnych - wew. 20

Pracownicy socjalni - wew. 21

przyjmuje interesantów w godzinach:

 

poniedziałek - 7:30 - 15:30
wtorek - 7:30 - 17:00
środa - 7:30 - 15:30
czwartek - 7:30 - 15:30
piątek - 7:30 - 14:00

 

Skład osobowy Ośrodka:

 1. Anna Skopińska - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu
 2. Marta Ziółkowska - starszy specjalista pracy socjalnej
 3. Monika Nowak-Czerwińska - pracownik socjalny
 4. Joanna Szczęsna - pracownik socjalny
 5. Iwona Oźmina - inspektor d/s świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
 6. Agata Mroczkowska - asystent rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wagańcu powołano Uchwałą Rady Gminy w Wagańcu Nr I-5//91 z dnia 21 maja 1991 roku.
GOPS jest jednostką organizacyjną gminy działającą w formie jednostki budżetowej.
Jednostka działa na podstawie przepisów:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm./
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późn. zm./
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /Dz. U z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm./
 • Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej /Dz. U z 2005 r. Nr 86, poz. 732/
 • Uchwała Nr XXII/137/05 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu.

CELE I ZADANIA GOPS:

Ośrodek realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej:

 • własne
 • własne o charakterze obowiązkowym
 • zlecone Gminie przez administrację rządową

Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:

 • analizę, ocenę i prognozę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawami
 • pobudzanie aktywności społecznej w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz przeciwdziałanie patologiom
 • pracę socjalną ukierunkowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie ku temu warunków
 • tworzenie warunków do funkcjonowania systemu pomocy społecznej
 • świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń

W celu realizacji zadań Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, kościołem katolickim oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Świadczenia z pomocy społecznej:
Świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały
 • zasiłek okresowy
 • zasiłek celowy i specjalny celowy

Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • składki na ubezpieczenie społeczne
 • pomoc rzeczowa
 • sprawienie pogrzebu
 • poradnictwo
 • interwencja kryzysowa
 • schronienie
 • posiłek
 • niezbędne ubranie
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • mieszkanie chronione
 • pobyt w domu pomocy społecznej

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej utworzono komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych.

Metryka

sporządzono
2012-01-19 przez Kierownik GOPS
udostępniono
2012-01-19 00:00 przez Lasota Grzegorz
zmodyfikowano
2022-12-13 08:51 przez Lasota Grzegorz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
4405
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.