Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - BIP Gminna Biblioteka Publiczna Regulamin
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Regulamin, bieżące, menu 64 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Regulamin

Regulamin

Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu.pdf (122kB)

Regulamin Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu

§1

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający powinien:
  a)  okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną
  b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązania rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
 6. W czasie gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie można korzystać z wypożyczalni.
 7. Czytelnik przychodząc do wypożyczalni zostawia wierzchnie okrycie i teczkę lub torbę na wieszaku.
 8. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§2

 1. Kaucję pobiera się od czytelników w następujących wypadkach:
  a) jeżeli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem, kaucja zryczałtowana w wysokości 10,00 zł
  b) przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek w kwocie równej co najmniej aktualnej wartości książki.
 2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z korzystania z biblioteki, winien poinformować o tym bibliotekę co najmniej na trzy dni przed terminem wycofania.
 3. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni nie odebrana kaucja jest wpłacona do dochodu budżetu gminy.

§3

 1. Wypożyczać można jednorazowo cztery woluminy w tym dwa woluminy z działu beletrystyki.
 2. Książki z działu beletrystyki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 3. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3. jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 5. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 6. W razie braku książki czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę czytelników biblioteka sprawdza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.
 7. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się tylko na miejscu.
 8. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgoda tych czytelników.
 9. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.

§4

Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów.

§5

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania będących własnością społeczną książek. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Uszkodzona książka musi być zgłoszona bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia kierownik biblioteki ustala wysokość odszkodowania w zależności od aktualnej ceny książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia.
  Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
  Czytelnik może za zgodą kierownika biblioteki dostarczyć zamiast zgubionej lub uszkodzonej książki — inną nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

§6

 1. Za przetrzymanie książek ponad termin określony w § 3 ust. 2 i 4 biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0,50 zł od woluminu za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu. Za wysłane upomnienia biblioteka pobiera wartość przesyłki pocztowej.
 2. Czytelnik do którego biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek pokrywa ich koszty oraz koszty ewentualnego delegowania inkasenta.
 3. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należytych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§7

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków.

§8

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wójta Gminy w Wagańcu.

Metryka

sporządzono
2007-05-31 przez Ewelina Oźmina
udostępniono
2007-05-31 00:00 przez Piotr Marciniak
zmodyfikowano
2012-11-27 14:56 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1201
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.