Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec SPRAWY DO ZAŁATWIENIA Wnioski / Formularze do pobrania
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wnioski / Formularze do pobrania, bieżące, menu 78 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wnioski / Formularze do pobrania

Wnioski / Formularze do pobrania

Dodatek Węglowy

 1. Wniosek
 2. Klauzula RODO

Ochrona Środowiska:

 1. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Budownictwo:

 1. Oświadczenie strony na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy
 2. Oświadczenie strony na rzecz której została przeniesiona decyzja o warunkach zabudowy
 3. Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 4. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o ustalenie warunków zabudowy
 5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wraz z informacją o położeniu w obszarze rewitalizacji
 6. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 7. Wniosek - Zaświadczenia o numerze porządkowym
 8. Wniosek - Zawiadomienie o nadaniu numeru budynku

Ewidencja Działalności Gospodarczej:

 1. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (26kB)
 2. WNIOSEK o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (23kB)
 3. OŚWIADCZENIE o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (27kB)

Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

 1. ZGŁOSZENIE/ WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE ORAZ PÓL BIWAKOWYCH NA TERENIE GMINY WAGANIEC
 2. Opis obiektu
 3. Deklaracja spełniania minimalnych wymagań odpowiednio dla innych obiektów hotelarskich

GOPS:

 1. Oświadczenie członków rodziny rozliczajacych się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzajacym okres zasiłk (27kB)
 2. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, ktory został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (157kB)
 3. Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej (395kB)
 4. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (120kB)
 5. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (554kB)
 6. Wniosek o ustalenie prawa so świadczeia pielęgnacyjnego (215kB)

Podatki:

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

1. Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego w 2023 roku

2. Informacja Ministra Rolnictwa dotycząca II naboru wniosków

3. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.doc 

4.  Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.pdf

 Załączniki:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.rtf

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.pdf

Oznaczenie klasy PKD.docx

Oznaczenie klasy PKD.pdf

Zestawienie faktur.doc

Zestawienie faktur.pdf

Formularze obowiązujące od 01.01.2016r. do 30.12.2017r.

 

Formularze obowiązujące od 01.01.2018r. do 30.06.2019r.

Podatek Rolny

 1. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
 2. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
 3. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH
 4. DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM

Podatek Leśny

 1. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
 2. DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
 3. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
 4. DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM

Podatek od nieruchomości

 1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
 2. DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
 3. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
 4. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

 

Formularze obowiązujące od 01.07.2019r.

 

Podatek od środków transportowych

 1. Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
 2. Załącznik do deklaracji DT-1/A

Odpady

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpoadami komunalnymi

Stypendia:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej dla uczniów (73kB)

Urząd Stanu Cywilnego:

 1. Klauzula informacyjna RODO
 2. WNIOSEK o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (35kB)
 3. WNIOSEK o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (20kB)
 4. Informacja o zasadach występowania z wnioskiem o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (874kB)
 5. Formularz - Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (445kB)
 6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Dowody osobiste:

 1. Klauzula informacyjna RODO
 2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 3. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
 4. Wniosek o udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych
 5. Wniosek o udostępnienie danych z koperty dowodowej

Ewidencja ludności:

 1. Klauzula informacyjna RODO
 2. Wniosek o nadanie PESEL-1
 3. Zgłoszenie pobytu czasowego
 4. Zgłoszenie pobytu stałego
 5. Zgłoszenie powrotu wyjazdu za granicę
 6. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP
 7. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
 8. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
 9. Pełnomocnictwo
 10. Wniosek o udostępnienie danych
 11. Wniosek_dopisanie do rejestru wyborców
 12. Wniosek_skreślenie z rejestru wyborców
 13. Wniosek_udostępnienie rejestru wyborców
 14. Zaśwaidczenie o zameldowaniu

Rejestr Danych Kontaktowych

 1. Klauzula
 2. Wniosek 

Metryka

sporządzono
2007-08-22 przez Marciniak Iwona
udostępniono
2007-08-22 00:00 przez Lasota Grzegorz
zmodyfikowano
2023-07-19 13:54 przez Lasota Grzegorz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
8391
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.