Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec SPRAWY DO ZAŁATWIENIA Wnioski / Formularze do pobrania
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wnioski / Formularze do pobrania, bieżące, menu 78 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wnioski / Formularze do pobrania

Wnioski / Formularze do pobrania

Ochrona Środowiska:

 1. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Budownictwo:

 1. Oświadczenie strony na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy
 2. Oświadczenie strony na rzecz której została przeniesiona decyzja o warunkach zabudowy
 3. Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 4. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o ustalenie warunków zabudowy
 5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wraz z informacją o położeniu w obszarze rewitalizacji
 6. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 7. Wniosek - Zaświadczenia o numerze porządkowym
 8. Wniosek - Zawiadomienie o nadaniu numeru budynku

Ewidencja Działalności Gospodarczej:

 1. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (26kB)
 2. WNIOSEK o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (23kB)
 3. OŚWIADCZENIE o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (27kB)

Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

 1. ZGŁOSZENIE/ WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE ORAZ PÓL BIWAKOWYCH NA TERENIE GMINY WAGANIEC
 2. Opis obiektu
 3. Deklaracja spełniania minimalnych wymagań odpowiednio dla innych obiektów hotelarskich

GOPS:

 1. Oświadczenie członków rodziny rozliczajacych się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzajacym okres zasiłk (27kB)
 2. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, ktory został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (157kB)
 3. Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej (395kB)
 4. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (120kB)
 5. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (554kB)
 6. Wniosek o ustalenie prawa so świadczeia pielęgnacyjnego (215kB)

Podatki:

Akcyza 

1. Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego w 2022 roku

2. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Formularze obowiązujące od 01.01.2016r. do 30.12.2017r.

 

Formularze obowiązujące od 01.01.2018r. do 30.06.2019r.

Podatek Rolny

 1. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
 2. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
 3. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH
 4. DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM

Podatek Leśny

 1. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
 2. DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
 3. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
 4. DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM

Podatek od nieruchomości

 1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
 2. DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
 3. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
 4. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

 

Formularze obowiązujące od 01.07.2019r.

 

Podatek od środków transportowych

 1. Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
 2. Załącznik do deklaracji DT-1/A

Odpady

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpoadami komunalnymi

Stypendia:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej dla uczniów (73kB)

Urząd Stanu Cywilnego:

 1. Klauzula informacyjna RODO
 2. WNIOSEK o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (35kB)
 3. WNIOSEK o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (20kB)
 4. Informacja o zasadach występowania z wnioskiem o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (874kB)
 5. Formularz - Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (445kB)
 6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Dowody osobiste:

 1. Klauzula informacyjna RODO
 2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 3. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
 4. Wniosek o udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych
 5. Wniosek o udostępnienie danych z koperty dowodowej

Ewidencja ludności:

 1. Klauzula informacyjna RODO
 2. Wniosek o nadanie PESEL-1
 3. Zgłoszenie pobytu czasowego
 4. Zgłoszenie pobytu stałego
 5. Zgłoszenie powrotu wyjazdu za granicę
 6. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP
 7. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
 8. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
 9. Pełnomocnictwo
 10. Wniosek o udostępnienie danych
 11. Wniosek_dopisanie do rejestru wyborców
 12. Wniosek_skreślenie z rejestru wyborców
 13. Wniosek_udostępnienie rejestru wyborców
 14. Zaśwaidczenie o zameldowaniu

Rejestr Danych Kontaktowych

 1. Klauzula
 2. Wniosek 

Metryka

data wytworzenia
2007-08-22
data udostępnienia
2007-08-22
sporządzone przez
Marciniak Iwona
opublikowane przez
Lasota Grzegorz
ilość odwiedzin
7336
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.