Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec PRAWO LOKALNE Opłaty i podatki Podatek od nieruchomości
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCHWAŁA NR XLI/246/14 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 oraz w sprawie poboru tego podatku - Podatek od nieruchomości, menu 101, artykuł 1317 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XLI/246/14 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 oraz w sprawie poboru tego podatku

UCHWAŁA NR XLI/246/14
RADY GMINY WAGANIEC
z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 oraz w sprawie poboru tego podatku.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j: Dz. U. z 2013r.poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), w związku z art. 5 ust. 1 i art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tj: Dz. U. z 2014 r., poz. 849) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r. poz.718) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:
1. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
e) pozostałych – 4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,10 zł od 1 m2 powierzchni.

2. od budowli – 2 % ich wartości.

3. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,75 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych – 0,13 zł od 1 m2 powierzchni w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,11 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle i grunty wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego.

§ 3. 1. Pobór podatku odbywać się będzie w drodze inkasa, w kasie Urzędu Gminy w Wagańcu lub na konto Gminy Waganiec.
2. Do poboru podatku ustala się inkasentów określonych uchwałą nr VII/34/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 czerwca 2011 roku zmienionej uchwałą Nr XV/76/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku i uchwałą Nr XXI/119/12 z dnia 20 września 2012 roku i uchwałą Nr XXX/172/13 z dnia 6 września 2013 roku.
3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso określa uchwała nr VII/34/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

§ 4. Terminem płatności dla inkasentów jest dzień nie późniejszy niż 5 dzień po terminie poboru podatku wg. ustalonego harmonogramu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015.

Uchwła Nr XLI/246/14

Metryka

data wytworzenia
2014-11-13
data udostępnienia
2014-12-02
sporządzone przez
Rada Gminy Waganiec
opublikowane przez
Michał Milak
ilość odwiedzin
463
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.