Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec PRAWO LOKALNE Opłaty i podatki Podatek od nieruchomości
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCHWAŁA Nr VIII/63/2015 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. - Podatek od nieruchomości, menu 101, artykuł 1882 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatek od nieruchomości

UCHWAŁA Nr VIII/63/2015 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

UCHWAŁA Nr VIII/63/2015
RADY GMINY WAGANIEC
z dnia 30 listopada 2015 r.


w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515); art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849, Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283); art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, Dz. U. z 2014 r. poz. 40, Dz. U. z 2015 r. poz. 1045); art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465, Dz. U. z 2015 r. poz.1045) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:


§ 1. W zakresie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o nieruchomościach” (ZN-1A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” (ZN-1B), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny –„Dane o nieruchomościach rolnych” (ZR-1A) stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,

4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – „Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym” (ZR-1/B), stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. W zakresie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,

2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,

3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny – „Dane o nieruchomościach leśnych” (ZL-1A) stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały,

4) określa się wzór załącznika do informacji i deklaracji na podatek leśny – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym: (ZL-1/B) stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec..

§ 5. Traci moc uchwała nr XXIII/131/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, Dz.U. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z 2012 roku, poz. 3178.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

Metryka

data wytworzenia
2015-11-30
data udostępnienia
2015-12-21
sporządzone przez
Rada Gminy Waganiec
opublikowane przez
Michał Milak
ilość odwiedzin
526
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.