Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec PRAWO LOKALNE Opłaty i podatki Podatek od nieruchomości
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XXIX/234/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny - Podatek od nieruchomości, menu 101, artykuł 2644 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatek od nieruchomości

Uchwała Nr XXIX/234/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

Uchwała Nr XXIX/234/2017
Rady Gminy Waganiec

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8  ustawy z  dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875); art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z  2017 r. poz. 1785); art.6a ust.11ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892); art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1821) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1.  W zakresie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o nieruchomościach” (ZN-1A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” (ZN-1B), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie wzorów  formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – „Dane o nieruchomościach rolnych” (ZR-1A) stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,

4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – „Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym” (ZR-1/B), stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. W zakresie wzorów  formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,

2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,

3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny – „Dane o nieruchomościach leśnych” (ZL-1A) stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały,

4) określa się wzór załącznika do informacji i deklaracji na podatek leśny – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym: (ZL-1/B) stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 5.  Traci moc uchwała nr VIII/63/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, Dz.U. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z 2015 roku, poz. 4455.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net  i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jarosław Różański

 

Uzasadnienie

Metryka

data wytworzenia
2018-01-11
data udostępnienia
2018-01-11
sporządzone przez
Beata Doligalska
opublikowane przez
Iwona Marciniak
ilość odwiedzin
282
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.