Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec PRAWO LOKALNE Uchwały 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr IX/79/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 160512 C w miejscowości Michalin i Wiktoryn". - 2015, menu 220, artykuł 1906 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2015

Uchwała Nr IX/79/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 160512 C w miejscowości Michalin i Wiktoryn".

UCHWAŁA Nr IX/79/2015
RADY GMINY WAGANIEC
z dnia 29 grudnia 2015 r.


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160512 C
w miejscowości Michalin i Wiktoryn”.


Na podstawie  art. 10 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 216 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się co następuje:


§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Waganiec do realizacji z Powiatem Aleksandrowskim zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 160512 C w miejscowości Michalin i Wiktoryn”.
2. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2016-2017 przy wsparciu środków pozyskanych w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszeniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

§ 2. 1. Szczegółowe zasady współpracy  i wzajemnych zobowiązań dla realizacji przedmiotowego zadania zostaną określone w porozumieniu.
2. Projekt porozumienia stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Do zawarcia porozumienia upoważnia się Wójta Gminy.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr VIII/68/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160512 C w miejscowości Michalin
i Wiktoryn”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.

Uchwała Nr IX/79/2015

Porozumienie

Uzasadnienie

Metryka

data wytworzenia
2016-01-05
data udostępnienia
2016-01-05
sporządzone przez
Marciniak Iwona
opublikowane przez
Iwona Marciniak
ilość odwiedzin
382
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.