Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec PRAWO LOKALNE Uchwały 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała nr IX/71/2015 Rady Gminy Waganiec w sprawie: zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2015 rok - 2015, menu 220, artykuł 1915 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2015

Uchwała nr IX/71/2015 Rady Gminy Waganiec w sprawie: zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2015 rok

UCHWAŁA Nr IX/71/2015

RADY GMINY WAGANIEC

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/12/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2015 zmienionej uchwałą Nr III/22/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 marca 2015 r., uchwałą Nr IV/40/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr VI/51/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2015 r., Nr VII/54/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 października 2015 r. i Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 13.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 stycznia 2015 r., Nr 28.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2015 r., Nr 31.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 11 maja 2015 r., Nr 34.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 22 maja 2015 r., Nr 44.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 24 lipca 2015 r., Nr 56.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 września 2015 r., Nr 61.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 20 października 2015 r. i Nr 68.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 17 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 17.670.386,24 zł na 17.673.786,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
a) dochody bieżące z kwoty 14.705.160,14 zł na 14.708.560,14 zł,
z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 88.981,18 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 2.965.226,10 zł,
z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 145.045,00 zł,
2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 17.567.004,09 zł na 17.570.404,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,w tym:
a) wydatki bieżące z kwoty 13.373.573,49 zł na 13.376.973,49 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 6.303.805,88 zł na 6.302.805,88 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 4.311.483,06 zł na 4.315.083,19 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 2.438.968,87 zł na 2.439.768,74 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 196.050,00 zł,
- obsługa długu w kwocie 45.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 78.265,68 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 4.193.430,60 zł,
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.193.430,60 zł,
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 227.490,00 zł.

§ 2. Ulegają zmianie wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ulegają zmianie wydatki budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 5.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Uchwała nr IX/71/2015

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Uzasadnienie zmian

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Metryka

data wytworzenia
2015-12-29
data udostępnienia
2016-01-12
sporządzone przez
Rada Gminy Waganiec
opublikowane przez
Iwona Marciniak
ilość odwiedzin
503
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.