Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec PRAWO LOKALNE Uchwały 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2015, menu 220, strona 2 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2015

Data wytworzenia 2016-01-05, ostatniej modyfikacji 2016-09-08 12:02

Uchwała Nr IX/78/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowani

UCHWAŁA Nr IX/78/2015 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 6 ust. 2 pkt. 4, ust. 9a ust.
Data wytworzenia 2016-01-05, ostatniej modyfikacji 2016-09-08 12:02

Uchwała Nr IX/77/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Gminy Waganiec, nie

UCHWAŁA Nr IX/77/2015 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Gminy Waganiec, nie stanowiącym jej wyłącznej własności. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art.
Data wytworzenia 2015-12-29, ostatniej modyfikacji 2016-09-08 12:02

UCHWAŁA Nr IX/76 /2015 RADY GMINY WAGANIEC dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2016 rok

UCHWAŁA Nr IX/76 /2015 RADY GMINY WAGANIEC dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214 pkt. 1, art. 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237,242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
Data wytworzenia 2016-01-05, ostatniej modyfikacji 2016-09-08 12:01

Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Waganiec.

UCHWAŁA Nr IX/75/2015 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Waganiec. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz.1515) i art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
Data wytworzenia 2016-01-05, ostatniej modyfikacji 2016-09-08 12:01

Uchwała Nr IX/74/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2015 r. sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Waganiec na 2016 r.

UCHWAŁA Nr IX/74/2015 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Waganiec na 2016 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), art.10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 124 z póź.
Data wytworzenia 2015-12-29, ostatniej modyfikacji 2016-09-08 12:01

Uchwała Nr IX/73/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2015 r. sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2016 r.

UCHWAŁA Nr IX/73/2015 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), art. 41 ust. 1-2 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity:
Data wytworzenia 2015-12-29, ostatniej modyfikacji 2016-09-08 12:01

UCHWAŁA Nr IX/72/2015 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2015 - 2021

UCHWAŁA Nr IX/72/2015 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2015 - 2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:
Data wytworzenia 2015-11-30, ostatniej modyfikacji 2016-09-08 12:01

UCHWAŁA Nr VIII/58/2015 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2015 - 2018

UCHWAŁA Nr VIII/58/2015 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Waganiec na lata 2015 - 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.
Data wytworzenia 2015-12-09, ostatniej modyfikacji 2016-09-08 12:00

Uchwała Nr VIII/70/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2015 r.w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

UCHWAŁA Nr VIII/70/2015 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.
Data wytworzenia 2015-12-09, ostatniej modyfikacji 2016-09-08 12:00

Uchwała Nr VIII/69/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2015 r.w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/57/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowym

UCHWAŁA Nr VIII/69/2015 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/57/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.
2 / 8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.