Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec PRAWO LOKALNE Uchwały 2016
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XIX/159/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016 roku - 2016, menu 255, artykuł 2235 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2016

Uchwała Nr XIX/159/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016 roku

 Uchwała Nr XIX/159/2016
Rady Gminy Waganiec

z dnia 29 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkola
i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm ) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), Rada Gminy w Wagańcu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/241/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 września z 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za usługi świadczone poprzez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec, (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. 2014.2698 z dnia 03.10.2014 r. ) wprowadza się następujące zmiany:  Paragraf 2 otrzymuje brzmienie następującej treści: ”Ustala się wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Waganiec w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie dzieciom w wieku do lat 5 w wysokości 1 zł za każdą godzinę zajęć ”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 3. 1. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net .

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:

J. Różański

Uchwała Nr XIX/159/2016

Uzasadnienie

Metryka

data wytworzenia
2017-01-11
data udostępnienia
2017-01-11
sporządzone przez
Lasota Grzegorz
opublikowane przez
Grzegorz Lasota
ilość odwiedzin
400
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.