Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec PRAWO LOKALNE Uchwały 2016
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XIX/163/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016 roku - 2016, menu 255, artykuł 2237 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2016

Uchwała Nr XIX/163/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr XIX/163/2017
Rady Gminy Waganiec

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1  ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/76/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2016 rok zmienionej uchwałą Nr XI/94/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2016 r., Nr XII/105/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2016 r., Nr XIV/113/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 czerwca 2016 r., Nr XVI/121/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr XVII/130/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2016 r. i Nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 8.2016 Wójta Gminy Waganiec  z dnia 29 lutego 2016 r.,  Nr 24.2016 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 maja 2016 r., Nr 33.2016 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 lipca 2016 r.,  Nr 38.2016 Wójta Gminy Waganiec z dnia               5 sierpnia 2016 r., Nr 47.2016 Wójta Gminy Waganiec z dnia 5 października 2016 r., Nr 54.2016 Wójta Gminy Waganiec z dnia 26 października 2016 r. i Nr 61.2016 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 grudnia 2016 r.  wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 18.346.023,01 zł na 18.282.695,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

a) dochody bieżące z kwoty 17.650.098,12 zł na 17.586.770,12 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1  pkt 2 i 3 ufp
w kwocie 16.728,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 695.924,89 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1  pkt 2 i 3 ufp  w kwocie  41.650,00 zł,

2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 18.233.416,43 zł na 18.170.088,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące z kwoty 16.861.168,06 zł na 16.800.362,06 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.522.799,76 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 4.627.447,97 zł  na 4.628.124,97 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 5.409.800,07 zł na 5.348.317,07 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 281.120,26 zł,

- obsługa długu w kwocie 20.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe z kwoty 1.372.248,37 zł na 1.369.726,37 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
z kwoty 1.372.248,37 zł na 1.369.726,37 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1  pkt 2 i 3 ufp    w kwocie 74.000,00 zł.

§ 2. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z  załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie
z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Ulegają zmianie planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net .

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:

J. Różański


 

Uchwała Nr XIX/163/2016

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3a

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Uzasadnienie

Metryka

data wytworzenia
2017-01-11
data udostępnienia
2017-01-11
sporządzone przez
Lasota Grzegorz
opublikowane przez
Grzegorz Lasota
ilość odwiedzin
366
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.