Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec PRAWO LOKALNE Uchwały 2016
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XIX/162/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016 roku - 2016, menu 255, artykuł 2241 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2016

Uchwała Nr XIX/162/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr XIX/162/2016
Rady Gminy Waganiec

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. Paragraf 1 uchwały Nr XVI/119/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu otrzymuje brzmienie następujące:

Udziela się Powiatowi Aleksandrowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 47.478,00 złotych (słownie: czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem 00/100) z przeznaczeniem na wsparcie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613 C Przypust-Waganiec PKP od km 0+000 do km 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze J.N.I.01020796.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net .

Przewodniczący Rady Gminy:

J. Różański

Uchwała Nr XIX/162/2016

Uzasadnienie


Metryka

data wytworzenia
2017-01-11
data udostępnienia
2017-01-11
sporządzone przez
Lasota Grzegorz
opublikowane przez
Grzegorz Lasota
ilość odwiedzin
332
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.