Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec PRAWO LOKALNE Uchwały 2016
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2016, menu 255, strona 2 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2016

Data wytworzenia 2017-01-11, ostatniej modyfikacji 2017-01-11 13:51

Uchwała Nr XIX/157/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr XIX157/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.
Data wytworzenia 2017-01-11, ostatniej modyfikacji 2017-01-11 13:49

Uchwała Nr XIX/154/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr XIX/154/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXVIII/232/14 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.
Data wytworzenia 2017-01-11, ostatniej modyfikacji 2017-01-11 13:48

Uchwała Nr XIX/153/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr XIX/153/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2017-01-11, ostatniej modyfikacji 2017-01-11 13:47

Uchwała Nr XIX/152/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr XIX/152/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Waganiec na 2017 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art.10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 224 ze zm.
Data wytworzenia 2017-01-11, ostatniej modyfikacji 2017-01-11 13:46

Uchwała Nr XIX-151-2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr XIX/151/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 4 1 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity:
Data wytworzenia 2016-11-30, ostatniej modyfikacji 2016-12-05 10:57

UCHWAŁA NR XVIII/150/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Waganiec.

Uchwała Nr XVIII/150/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Waganiec. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2016 r. poz. 23 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Po rozpatrzeniu skargi Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu
Data wytworzenia 2016-11-30, ostatniej modyfikacji 2016-12-05 10:56

UCHWAŁA NR/149/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na podstawie 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
Data wytworzenia 2016-11-30, ostatniej modyfikacji 2016-12-05 10:45

UCHWAŁA NR XVIII/148/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Uchwała Nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Waganiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.
Data wytworzenia 2016-11-30, ostatniej modyfikacji 2016-11-30 23:09

UCHWALA NR XVIII/147/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania o nazwie - Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Uchwała Nr XVIII/147/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i 6a, art. 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz w związku z art. 4¹ ust. 1 pkt 2 i ust.
Data wytworzenia 2016-11-30, ostatniej modyfikacji 2016-11-30 23:07

UCHWALA NR XVIII/146/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego na okres do 3 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

Uchwała Nr XVIII/146/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego na okres do 3 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.
2 / 8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.