Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec PRAWO LOKALNE Uchwały 2016
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2016, menu 255, strona 3 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2016

Data wytworzenia 2016-11-30, ostatniej modyfikacji 2016-11-30 23:05

UCHWALA NR XVIII/145/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/43/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/43/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
Data wytworzenia 2016-11-30, ostatniej modyfikacji 2016-11-30 23:04

UCHWAŁA NR XVIII/144/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Waganiec.

Uchwała Nr XVIII/144/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Waganiec. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.
Data wytworzenia 2016-11-30, ostatniej modyfikacji 2016-11-30 13:06

UCHWAŁA NR XVIII/143/2016 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

Uchwała Nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok. Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.446 ze zm.), w związku z art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.716 ze zm.
Data wytworzenia 2016-11-30, ostatniej modyfikacji 2016-11-30 12:49

UCHWAŁA NR XVIII/142/2016 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

Uchwała Nr XVIII/142/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), w związku z art.5 ust. 1 i art.7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych [1] ) (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.716 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca
Data wytworzenia 2016-11-30, ostatniej modyfikacji 2016-11-30 12:46

UCHWAŁA NR XVIII/141/2016 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2017 r.

Uchwała Nr XVIII/141/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 617 ze zm.) oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2015 roku w sprawie
Data wytworzenia 2016-11-30, ostatniej modyfikacji 2016-11-30 12:39

UCHWAŁA NR XVIII/140/2016 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

UCHWAŁA NR XVIII/140/2016 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm., w związku z art. 57 § 7 ustawy z dnia29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U. z 2015 roku, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2016-11-30, ostatniej modyfikacji 2016-11-30 12:31

UCHWAŁA NR XVIII/138/2016 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 23 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/138/2016 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/73/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 4¹ ust. 1-2 i ust.
Data wytworzenia 2016-11-30, ostatniej modyfikacji 2016-11-30 12:28

UCHWAŁA NR XVIII/137/2016 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 23 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XVIII/137/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski pomocy finansowej na dofinansowanie zadania bieżącego - dowozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Aleksandrowie Kujawskim oraz dowozu ucznia do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim Na podstawie art. 10 ust. 2 i art.
Data wytworzenia 2016-11-30, ostatniej modyfikacji 2016-11-30 12:21

UCHWAŁA NR XVIII/136/2016 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 23 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XVIII/136/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Waganiec, realizującymi zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, w których udzielane są osobom pozbawionym schronienia, w tym osobom bezdomnym, dla których Gmina Waganiec jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały, świadczenia
Data wytworzenia 2016-11-30, ostatniej modyfikacji 2016-11-30 12:13

UCHWAŁA NR XVIII/135/2016 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 23 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Waganiec za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania.
3 / 8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.