Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Wagańcu
Menu góra
Strona startowa BIP UG Waganiec PRAWO LOKALNE Uchwały 2016
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2016, menu 255, strona 5 - BIP - Urząd Gminy w Wagańcu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2016

Data wytworzenia 2016-09-07, ostatniej modyfikacji 2016-09-15 14:40

Uchwała Nr XVI/125/2016 Rady Gminy Waganiec w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w miejscowości Ariany, obręb geodezyjny Waganiec.

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w miejscowości Ariany, obręb geodezyjny Waganiec. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446), w związku z art. 13, ust. 1, art. 15, ust. 1, art. 37, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Data wytworzenia 2016-09-07, ostatniej modyfikacji 2016-09-15 14:08

Uchwała Nr XVI/124/2016 Rady Gminy Waganiec w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 33 miesięcy i  odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

UCHWAŁA NR XVI/124/2016 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 33 miesięcy i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.
Data wytworzenia 2016-09-07, ostatniej modyfikacji 2016-09-15 14:05

Uchwała Nr XVI/123/2016 Rady Gminy Waganiec w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Waganiec.

UCHWAŁA NR XVI/123/2016 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Waganiec. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
Data wytworzenia 2016-09-07, ostatniej modyfikacji 2016-09-15 13:53

Uchwała Nr XVI/122/2016 Rady Gminy Waganiec w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waganiec.

UCHWAŁA NR XVI/122/2016 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waganiec. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.
Data wytworzenia 2016-09-08, ostatniej modyfikacji 2016-09-15 13:39

Uchwała nr XVI/121/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2016 vr. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr IX/76/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2016 rok zmienionej uchwałą Nr XI/94/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca
Data wytworzenia 2016-09-09, ostatniej modyfikacji 2016-09-15 13:38

UCHWAŁA NR XVI/120/2016 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Powiatowi Aleksandrowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy 00/100) z przeznaczeniem
Data wytworzenia 2016-09-09, ostatniej modyfikacji 2016-09-15 13:38

UCHWAŁA NR XVI/119/2016 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Powiatowi Aleksandrowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) z przeznaczeniem
Data wytworzenia 2016-09-09, ostatniej modyfikacji 2016-09-09 13:43

UCHWAŁA NR XVI/118/2016 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje: § 1. Paragraf 1 uchwały Nr XI/95/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu otrzymuje brzmienie
Data wytworzenia 2016-07-26, ostatniej modyfikacji 2016-08-18 13:02

Uchwała Nr XIV/117/2016 Rady Gminy Waganiec w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Waganiec do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.2 Kształcenie zawodowe i ogólne, poddziałan

UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Waganiec do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.2 Kształcenie zawodowe i ogólne, poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 zatytułowanego „Nowoczesna i przyjazna szkoła miejscem wszechstronnego
Data wytworzenia 2016-07-01, ostatniej modyfikacji 2016-07-01 12:01

Uchwała Nr XIV/116/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec".

UCHWAŁA NR XIV/116/2016 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec”. Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 6 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się i wdraża do realizacji zaktualizowany „Plan Gospodarki
1 ... 2 3 4 5 6 7 8
5 / 8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.